DERSIM SOYKIRIMI

Alishan Karsan
Serpil Demir
R. Bagciyan
M. Tornêşeyali
Seyit Olgun
M. Hayaloğlu
İsmail Kiliç
Şerafettin Yurdakul
Armen
Sengul Savas
Adil Duran
Armen
Pascale
Özcan Yıldız
Mehmet Yıldız
Home

Forum

Action
Links
Arşiv
Forumdan Yazılar
Land

DERSİM VATANDIR, SAVUN NAZLI VATANI!


 

Dersimliler, Türkler ve Muasır Medeniyet

Dersim Forum

Mehmet YILDIZ

Dersimliler, Türkler ve Muasır Medeniyet
Türk (Osmanlı) devlet yöneticilerinin bir buçuk asırdan fazladır önlerine hedef olarak koydukları “muasır medeniyet” ile kastedilen Avrupa medeniyetidir. Türkler rasyonel düşünüşün, matematiğin, tekniğin vb. bir ulusun gelişimi bakımımından ne kadar önemli olduğunu fark etmelerine rağmen, muasır medeniyet seviyesine bir türlü ulaşamadılar. Türkiye demokratik ve özgür bir ülke değildir. Birlesmiş Milletler İnsani Geşlişim İndeksi’ne göre Türkiye 177 ülke arasında 88. sıradadır. Türk toplumu bir mafia ve çete toplumudur. Türk ordusu ve polisi bir işkenceciler ve katiller örgütüdür. Türkiye’de hukuk yoktur. Yargıçlar MHP’li veya çetelerin adamlarıdırlar. Yargıtay üyeleri bile Alaattin Çakıcı’nın adamlarıdırlar. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk had safhadadır.

Bütün bu saptamalarda bulunurken kriter olarak modern toplumları, örneğin batı Avrupa ülkelerini alıyorum. Halbuki Türk toplumunun bu gibi bir kriteri yoktur. Türk insanının kitlesel bir siyasal memnuniyetsizliği yoktur. “Türk devleti bir hukuk devleti değildir” saptamama Türk seçmenin çoğunluğu katılmaz. Keza benim “Türk ordusu ve polisi bir işkenceciler ve katiller topluluğudur” şeklindeki tanımlamam da objektif bir saptama olarak görülmez. Türklere göre bütün ulusal, etnik ve dinsel azınlıklara her zaman çok iyi davranılmıştır. 1915 Ermeni ve 1937-38 Dersim Jenosidi birer uydurmadır.

Sosyal realitenin ne olduğu konusunda Türk toplumuyla anlaşmanın hiç imkanı yokmuş gibi bir durum arzetmektedir. Bu doğru değildir. Türkiye’de çok az da olsa demokrat, vicdan sahibi ve gerçeğe sadık insanlar vardır. Türkiye’nin gerçek anlamda medeni bir ülke olmasını isteyen Türkler vardır. Dolayısıyla mevcut gericiliği Türklerin biyolojisiyle açıklayamayız. Burada kültürel bir fenomenden bahsedilebilir, fakat kollektif kültür değişebildiği için Türkleri ulusal kültürlerinin bir sonucu olarak “gerici ve baskıcı” bir topluluk olarak tanımlamak da doğru değildir.

Dersimliler mazlum bir toplumdur. Ancak zülme uğramış olmak tek başına hiç bir topluluğu demokrat, toleranslı, vicdan sahibi ve adil yapmaz. Çok şükür biz bu özelliklere sahibiz ve bunu olanaklı kılan bizim kültürel kimliğimizdir.

Anadolu’da Ermeniler ve Yunanlılar yok edildikten sonra bize benzer topluluklar pek kalmadı. Ancak biz de bugün tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Bu gibi bir tehlikenin farkında olmak insana tarifi mümkün olmayan büyük bir acı verir. Fakat bu acı bizi kendimize karşı subjektif olmayı veya şahsımıza gerçekdışı şeyler atfetmetmeyi haklı kılmıyor. Dersimlilerin tartışmalarına bakınca bu insani kaliteyi görüyorum ve bundan büyük bir gurur duyuyorum. Sonuç olarak maruz kaldığımız bunca zulme ve karşı karşıya kaldığımız korkunç tehlikeye karşın insanoğlunun sorunlarını örneğin bizimle kıyaslanmayacak kadar imtiyazlı bir hayat sürmüş olan İsveçliler kadar soğukkanlılıkla ve rasyonel bir biçimde tartışabiliyoruz. Öyleki kriminal ruhlu, geri zekalı ve terbiyesiz insanların bile mantığına hitap etmeye çalışıyoruz. Türklerin muasır medeniyet seviyesine ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmiyorum ama ben halkımın medeniliğiyle bahtiyarım.


Dersim Forum

 


Hosted by www.Geocities.ws

1