Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Renáta Vesecká
Jezuitská 4
660 55 Brno

Věc: 10 SPR 6/2006 -22"VLEZTE MI NA ZÁDA"

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

Ke svému dopisu ze dne 29.8.2006 jsem Vám přiložil MC-kazetu, jejíž obsah nesporně prokazuje, že vrchní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Jaroslav Koutný je prokazatelný intrikán a LHÁŘ, který nelže jen nám občanům, ale i svým kolegům "státním zástupcům", neboť popřel své arogantní jednání vůči mé osobě, kdy mi na mou oprávněnou, slušně položenou otázku odpověděl: "VLEZTE MI NA ZÁDA".

Moje stížnost na chování JUDr. Koutného tak byla jeho vedoucím vrchním státním zástupcem JUDr. Ivo Ištvanem odložena jako nedůvodná, neboť mému tvrzení nedal JUDr. Ištvan za pravdu. Toto mou osobu velmi ponížilo a utrpěl jsem morální újmu.

Teprve poté, kdy jste Vy, paní nejvyšší státní zástupkyně mou MC – kazetu s obsahem nesporně prokazujícím má tvrzení postoupila JUDr. Ivo Ištvanovi k znovu posouzení věci, dal mi za pravdu. Obsahem své odpovědi mi však znovu přivodil stres, ponížení a morální újmu.

To zvláště, když jsem si představil, kolik takto ponížených občanů, kteří neměli pro svá pravdivá tvrzení důkaz jako jsem měl já na MC-kazetě, mají Vaši "státní zástupci" na svědomí…

Vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištvan mi po znovu přezkoumání věci ve svém novém posouzení věci zn. 4 SPR 133/2006 ze dne 16.10.2006 sděluje, že předmětnou kazetu předal k vyjádření JUDr. Koutnému. Ten si prý nepamatuje, resp. neuvědomuje, že by mnou tvrzený výrok "VLEZTE MI NA ZÁDA" pronesl. Nicméně po přehrání záznamu z přiložené kazety připustil, že se tak patrně stalo a vyjádřil nad svým chováním lítost.

Vzhledem k tomu, že svoje lživé vyjádření k předmětnému telefonickému rozhovoru bezprostředně po něm zapsal JUDr. Koutný do příslušného spisu, jak mi bylo v předešlém dopisu JUDr. Ištvanem sděleno, je jeho současné sebelitování na pováženou a zároveň i na místě, neboť se nejedná jen o obyčejného, ale chorobného lháře v řadách českých "státních zástupců" (a není tam jistě sám). K tomu, aby svého jednání mohl upřímně litovat, jsem mu dal příležitost, když jsem mu po několika dnech znovu zavolal. Byl však opět velmi arogantní. (I tento rozhovor jste si jistě poslechla z předmětné MC-kazety).

Vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištvan mi dále sděluje, že dotaz na členství v KSČ je osobní rovinou rozhovoru. (Jakoby i členství v SS bylo osobní věcí každého SSáka a KSČ nebyla organizací ZÁKONEM označenou za zločinnou).

JUDr.Ištvan svému kolegovi JUDr. Koutnému jeho chování vytknul, jak dále píše, a ujistil mě, že JUDr. Koutný již nebude má podání vyřizovat… (To je ale přece samozřejmé, jako to, že má podání, která JUDr. Koutný "vyřizoval" budou znovu posouzena … Nebo ne?)

V závěru svého dopisu se mi Vrchní státní zástupce JUDr. Ivo Ištvan za svého kolegu JUDr. Jaroslava Koutného omlouvá. (Jakoby JUDr. Koutný ke své chorobné lhavosti byl i nesvéprávný a neuměl se omluvit sám). Zároveň mě však poučuje, že jsem ty rozhovory neměl nahrávat, neboť to prý odporuje platnému znění zákona. Odkrývá tak nejen svůj skutečný přístup k rozkrývání zločinů (především jeho kolegů), ale prokazuje i svou profesní neznalost. Musel by jinak vědět, že nahrávku ÚŘEDNÍHO rozhovoru lze použít jako důkaz. Například tak, jak jsem jej již použil v žalobě na ochranu osobnosti proti místopředsedkyni Okresního soudu v Olomouci, která mě lživě obvinila z vyhrožování. (Lhala i před soudem).

Žalobu jsem vyhrál a MSČR se mi muselo za jednání Dr. Dvořákové písemně omluvit. (Také je zřejmě nesvéprávná. Přesto však soudí dál). Dle JUDr. Ištvána by však zřejmě měl být např. stíhán reportér TV NOVA Janek Kroupa a Péťa s Doleželem by měli být propuštěni.

Určitě si ani neuvědomovali co dělají a projevují teď nad sebou lítost. Bude přece stačit, když jim jen uděláte TY! TY! TY! Věřím, že pokud na místech státních zástupců zůstanou podobní výše jmenovaným, určitě se tak stane. Pokud ale máte jiný názor, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, proměňte jej v činy. Přestaňte pronásledovat slušné a poctivé lidi typu Vladimíra Hučína a udělejte si pořádek ve vlastních řadách nesčetných chorobně prolhaných a bezcharakterních gaunerů.

Děkuji.

Milan Řehák, Na Sv. Kopečku 26. 10. 2006

Milan Řehák
Holubova 19
Sv. Kopeček
783 51 Olomouc

Přílohy: 1x MC - kazeta


Dopisy pana Řeháka JUDr. Renátě Vesecké
30.6.2006, 29.8.2006, 26.10.2006, 12.12.2006

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1