Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Renáta Vesecká
Jezuitská 4
660 55 Brno

Věc: 10 SPR 6/2006 -22"VLEZTE MI NA ZÁDA"

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

Svým dopisem sp. zn. 10 SPR 6/2006 ze dne 7.8.2006 jste Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci postoupila k vyřízení část mého Trestního oznámení ze dne 28.7.2006, týkající se nevhodného chování vrchního státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Jaroslava Koutného.

Částí obsahu mého Trestního oznámení byla ta skutečnost, že jsem dne 28.7.2006 v dopoledních hodinách telefonicky v úředním rozhovoru žádal vrchního státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Jaroslava Koutného o vysvětlení, proč se nezabýval podstatou mého Trestního oznámení, kterou bylo podvodné udělování bezpečnostních prověrek... JUDr. Koutný mi odpověděl, že to ho nezajímá... Logicky jsem položil otázku, byl-li v komunistické straně (zákonem označené zločinecká)… JUDr. Koutný mi odsekl: "VLEZTE MI NA ZÁDA" a praštil telefonem (namísto, aby se od takovéto zločinné organizace distancoval, když jsem mu k tomu poskytl možnost…).

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, obsahem dopisu vedoucího vrchního státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Ivo Ištvana jsem byl dnes obeznámen, že státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Jaroslav Koutný výše popsané hulvátské jednání a svůj výrok k mé osobě: "VLEZTE MI NA ZÁDA" popřel a průběh jednání popsal zcela jinak. Navíc svou nepravdivou výpověď sám zaznamenal do dohledového spisu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Tak se lži a podvodu dopustil již opakovaně, a to závažným způsobem.

Dovedete si jistě představit, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, kolik takovýchto lží a podvodů od podobných "státních zástupců", především těch, co mají podvodně udělené bezpečnostní prověrky, je i v jiných "dohledových spisech". (Vedených například i na bývalého důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína…). Z těchto "spisů" pak vycházíte i Vy při své další zodpovědné práci…

Abych Vám usnadnil Vaši práci, zasílám Vám v příloze MC – kazetu s obsahem úředního rozhovoru, jehož záznam prokazuje nejen hulvátské jednání a výrok "VLEZTE MI NA ZÁDA" ze strany JUDr. Koutného vůči mé osobě, ale především to, že na místě vrchního státního zástupce sedí podvodník a lhář ! (A není tam sám!!!).

JAK JEŠTĚ DLOUHO ?!

Vaši odpověď očekávám v pořádkové lhůtě.

Milan Řehák, Na Sv. Kopečku 29. 8. 2006

Milan Řehák
Holubova 19
Sv. Kopeček
783 51 Olomouc

Přílohy: 1x MC - kazeta


Dopisy pana Řeháka JUDr. Renátě Vesecké
30.6.2006, 29.8.2006, 26.10.2006, 12.12.2006

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1