Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Renáta Vesecká
Jezuitská 4
660 55 Brno

Žádost o vykonání dohledu nad činností Okresního státního zastupitelství Olomouc, Krajského státního zastupitelství Ostrava pob. Olomouc a Vrchního státního zastupitelství Olomouc

Okresním státním zastupitelstvím Olomouc jsem byl dopisem ZN 3081/2006-4 ze dne 22.6.2006 vyrozuměn, že mé podání datované 23.4.2006 a adresované Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci bylo postoupeno k vyřízení Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci…

S takovýmto postupem a obsahem vyrozumění nemohu souhlasit, neboť je dalším pokračováním zločinné činnosti zúčastněných státních zástupců ve věci výše uvedené sp. ZN. a sp. značek souběžných, kdy v takovéto činnosti státních zástupců spatřuji zneužívání jejich pravomocí.

Vzhledem k závažnosti mého původního trestního oznámení, které se týkalo nezákonných odposlechů mé osoby (a dalších osob), a následného trestního oznámení týkajícího se podvodného udělování bezpečnostních prověrek státním zástupcům (a dalším osobám) pak lze mít za to, že tito státní zástupci (a další osoby) provádějí svou trestnou činnost ve zločinném spolčení.

Není přece např. možné, aby mé trestní oznámení směřující na nečinnost státních zástupců Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, kteří měli řešit (ale účelově neřešili) mé trestní oznámení týkající se nezákonných odposlechů mé osoby (a dalších osob), které jsem podal v lednu 2003(!), bylo nakonec postoupeno právě tomuto státnímu zastupitelství(!?).

V právním a demokratickém státě není přece ani možné, aby Žádost o vykonání dohledu nad nezákonnou činností Krajského státního zastupitelství byla Vrchním státním zastupitelstvím postoupena zpět Okresnímu státnímu zastupitelství…(!?).

(Takovýto postup, který by trval donekonečna, by se jistě mohl líbit jen komunistickým zlodějům, vrahům a jejich kumpánům…).

Z výše uvedeného se proto obracím na Vás a žádám o radikální sjednání nápravy!

Milan Řehák, Na Sv. Kopečku 30. 6. 2006

Milan Řehák
Holubova 19
Sv. Kopeček
783 51 Olomouc


Dopisy pana Řeháka JUDr. Renátě Vesecké
30.6.2006, 29.8.2006, 26.10.2006, 12.12.2006

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1