IHMISEN HANKE
TAIVAAN NÄKÖKULMASTA
 A HUMAN ENTERPRISE
FROM HEAVEN's POINT OF VIEW
Kotisivu
webnest
ajankohtainen
laki ja oikeus
heavens weblog
bloggers
news
Vinkit
omena
Samuus ja järjestys ovat toisensa poissulkevia. Jos haluat maailmaan oikein paljon järjestystä, niin silloin Sinun on ehdoitta sallittava maailmaan suurin mahdollinen määrä erilaisuutta. Vain erilaisuutta voidaan järjestää. Lait ja kaikenlaiset opit vain vähentävät erilaisuutta, joten täten on todistettu, että lait ja opit ovat järjestyksen vastaisia, koska ne eivät salli ihmisille erilaisuutta, eli persoonallisuutta.

EU on markkinavoimien alainen pörssi, johon voivat listautua vain markkinavoimilla toimivat valtiot

Ja sitten vielä ihmiset ovat niin maan perusteellisen hyväuskoisia, että valtiot muka toimisivat ihmisarvoilla, kun kerta ne täysin selvästi fuusioidaankin yhteen vain markkinavoimien ehdoilla, jotta rikkaille taattaisiin valtioiden koko tuotto! Valtioita vaaditaan ensin toimimaan markkinavoimilla ennen kuin ne voivat listautua EU:hun. Ei siis puhettakaan vapaudesta, tasa-arvosta, vakaumuksesta, ihmisarvosta,... Miten muka valtioiden käskynhaltijat voivat edistää perusarvoja, kun He ovat keskittyneet edistämään pelkästään markkinavoimaa?

Valtiovalta laajentaa ja paisuttaa omia instituutioitaan markkinavoimien lakien alaisuudessa. Valtioiden hallitsijat voivat jättää perustuslait omaan arvoonsa, koska kerta valtioita voidaan käyttää rikkaiden hyväksi markkinatalouden lainalaisuuksillakin. Tämä huomataan siitäkin, kun poliitikot julistavat, että asiat pitää jättää markkinavoimien hoidettaviksi, jotta Mr. Markkinavoima ei suuttuisi. Valtion perustuslaki on siis alistettu markkinavoimille, koska valtiovallan käskynhaltijat katsovat, että valtion tulee toimia niin kuin yritykset toimivat.
Valtiot fuusioituvat ja valtailevat nurkkia aivan samoin kuin yritykset nykyään. Ennen muinoin tuollainen toiminta hoidettiin sentään asein, ja vasta jälkikäteen laadittiin lait, joilla oikeutettiin aseiden avulla saavutetut edut ikimuistoisina oikeuksina. Nykyään poliitikot ovat jättäneet tuon aseiden kalistelun väliin, ja säätävät suoraan lait, joilla oikeutetaan rikkaiden lisääntyvät etuisuudet. Silti se on edelleen täsmälleen samaa toimintaa. Sotilaspuku/rosvonnaamio on vain vaihdettu liituraitaan, joka ehdoitta vaaditaan, jotta rikkaan lait olisivat uskottavia. Tämä ensinnä.

Toiseksi päästään siihen, että markkinavoimin johdetut valtiot potevat työvoimapulaa, koska valtioiden johtajat ovat jo mielessään laittaneet kaikki lihakset markkinavoimien alaisuuteen. Valtiovallan mielestä työ ei ole oikeaa työtä, jos ihminen tekee sen itse. Jos esimerkiksi ihminen harjaa hampaansa itse, niin se ei ole työtä, vaan valtiota saa aikaan työvoimapulaa sillä, että se vaatii matalapalkkaisia töihin harjaamaan muiden hampaita, jotta muille jäisi aikaa hyppiä pellehyppyjään ravintoloissa. Jos esimerkiksi Sinä siivoat itse oman huoneesi, niin se ei ole työtä, koska silloin Sinä estät muita työllistymästä sillä samalla työllä. Valtion mielestä siis ihminen ei ole silloin työllistetty, kun Hän toimii itsensä hyväksi, vaan Hän jopa kärsii työttömyydestä huhkiessaan hikihatussa kotinsa remonttia.

Kolmanneksi tullaankin siihen, että tuollaisella markkinamenolla valtioita todellakin hoidetaan täsmälleen markkinavoimien ehdoilla, joka nähdään siitä, miten valtion instituutiot jatkuvasti laajentavat ja paisuttavat toimintaansa, ulkoistaen palvelujaan, myymällä niitä ja ostamalla niitä. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus saa kohta pikaan uudet loisteliaat tilat. Kyllä sitten rikkaiden tuomareiden kelpaa tuomita köyhiä rikkaiden säätämillä laeilla. Ei siis ole epäillystäkään siitä, että vain pienen pieni häveliäisyys enää estää rikkaita listaamasta tuomiovaltaa pörssiin, jotta tuomarit voitaisiin sitouttaa optioilla ja osingoilla ja suuremmalla rahalla oikeuslaitokseen.
Rikkaathan ovat listauttaneet lainsäädäntä- ja toimeenpano vallan omaan yksityiseen pörssiinsä, jota He kutsuvat Euroopan Unioniksi. EU antaa poliitikoille niin hyvät edut, että poliitikoiden on äärettömän helppoa sitoutua vieläkin vahvemmin ahneuteen, koska nyt on vaarana, että komissaariksi tulisikin joku sellainen, jolla on vielä hieman järkeä tallessa.

   Sivutilasto--Page statistics Copyrightslefts © 1990-2004 Sinenmaa Blues. All rights and lefts released
Copyrights © 1990-2004 Sinenmaa Blues. All rights reserved

Hosted by www.Geocities.ws

1