.
Orhan Seyfi ARI

1918 - 1992

  Şiirleri ve bilgi 


Orhan Arı hatırasına Kıbrıs Türkleri sokaklar isimlendirdi. Londra Ünüversitesi Komonvelt İleri İlimler Enstitüsü bu öğretmen hakkında bilgi arşivledi. Türk ve ecnebi yazarlar, şairler övdü. Altta merhum öğretmen Orhan Seyfi Arı'nın bazı şiirleri, şakalı mizahlı esprileri, eğitim kültür yayması, yardımcı eşi, hakkında bilgi, övgüler var.


Şairlik ve şiir, çeşitli şekillerinde, Kıbrıs'lı metihli öğretmen Orhan Seyfi Arı'nın, gazetelerde yıllarca köşe yazarlığına ek, zevkli özel bazan meşgalesi, şairce düşünürlüğü, bazı şiiri tasavvuf edebiyatı ve şiirlerinin mistiki sevgi ve aşk ile sembolik sevgiliye, şahsi fesefesi, idi kültürlü sınıf şiir şairlikle alakalı, şiire şairliğe de meraklı, şair bazısına ilk şairlik, şiir bilgisini kendinin bizzat vermiş olduğu, bazısı şairler, arkadaş çevresinde.

Orhan Seyfi Arı'dan deste şiirler, bilgi -tıklayınız


1.              Orhan ve Suzan: sevgili eşine şiir ile aşk özlem şiiri, sevgi hasret şiirleri, romantik şiirler.


2.              Millet Vatan Toplum: milliyetci ve milli şiirler, millici şiir ve vatan toplum millet şiirleri.


3.              Dedikodu: sevgiliye şiirler, dedikodu şiiri ile sevgi sevgili aşk şiirleri ve sevgilisine şiir.


4.              Hayat Vicdan İman: din şiirleri, dini şiirler ve şiir ile hayat, iman şiiri.


5.              Umutsuzlukta Umut:  umutlu şiirler, umut şiirleri, dünyaya şiir ve dünya şiiri.


6.              Evren Hali: dünyanın durumuna şiirler, evrene şiir, zaman şiiri, ve dünya hali şiirleri.


7.              Dostlar Ahbaplar: dosta şiir, ahbalara şiirler, dostluk şiiri, arkadaşlık ve arkadaş şiirleri.


8.              Hafif Bilmeceli: esprili mizahi şiir, komik güldürücü şiirler, güldüren eğlenceli şiiri ve neş'eli şiirleri.


9.              Ahlak Terbiye: anlamlı şiirler, manalı şiir, inanç şiirleri ve hak şiiri.


10.            Hayat Oyunu: kader şiiri ve ömüre şiir, dünya şiirleri, hayata şiirler.


11.            Din Ahret Avutmak: din esprili şiir, Allah şiirleri, İslam ve Kur'an şiiri, mizahlı dini şiirler.


12.            Sevda Kader: sevda şiirleri ve ayrılık şiiri, aşk af itiraf ile kıskanç şiirler, küskün şiir.


13.            Mistik Kalbi: mistik şiirler ve mıstıklık şiirleri alemi, mistiki şiir ve mıstık hakikat şiiri.


14.            Sembolik Sevgili: yalancı sevgiliye şiirler, yalan sahte sevgi şiirleri, yalançı sevgili şiiri, elemli şiir.


15.            Sevda Elveda: ümitsiz aşk şiirleri, son bulan aşka şiirler ve aşık şiiri, psikolojik şiir.


16.            Sevgi Huzur: ölümsüz aşka şiir ve ebedi sevgili şiiri, sevgiliye şiirler, sevgi ve unutulmaz aşk şiirleri.


17.            Sevgili Hasreti: sevgili hasreti şiiri ile aşk sevgi ve hisli şiirler ile hasret özlem şiirleri duygulu şiir.


18.            Tabiyata Benzetmeler: tabiat şiirleri ve tabiatta aşk şiirleri ile sevgi sevgili şiiri, sevgiliye tabiatla şiir.


19.            Cefa Vefa Tasavuf: tasavvuf şiirileri edebiyatı mistik aşk şiiri felsefesi ile şiir ve tasavvufi şiirler.


20.            Sevgiliye Fedakar Vicdan: eski aşk şiirleri, sevgi hüzünlü şiirler, sevgiliye şiir ile elemli aşk şiiri.


21.            Vefat Alem Matem: yas şiiri ve ağlatan şiirler, acı aşk ölüm şiirleri ve yaslı sevgili, melankolik şiirler.


22.            Aile Sevgisi: aile şiirleri, anne şiiri, evlat sevgisi ve babaya şiirler, ailede sevgi şiirleri, ana baba şiiri.

                 Arı -Mizah Fikir: Orhan Seyfi Arı'dan şaka, fıkra, mizah ve esprili düşündürücü sözler.


                 Arı -Hizmetleri: Öğretmen Orhan Seyfi Arı'nın Kıbrıs kültür ve milli eğitim tarihi damgası.


                 Suzan Arı -Hızmetleri: Eşi Orhan Arı'nın başarılı eğitim liderliğinde yardımı önemli etkili kadın


                 Orhan Arı -Metihler: Türk Rum İngiliz gözünde eğitimci Orhan Seyfi Arı -nesir şiir kaynaklar. 


                 Orhan Arı, İngilizce bilgi - orhanseyfiari.com


Öğretmen Orhan Seyfi Arı (1918-1992) - aşk sevgi aile şiiri, din tasavvuf sevgili şiirleri, eşine romantik şiiler, espiri, bilgi