..

Tasavvuf Şiirleri - Tasavufi Şiirler

Tasavvuf Şiiri ile tasavvufi düşünce ve  Tasavvvufi Şiir ile tasavvuf felsefesi

Orhan Seyfi Arı - tasavvuf edebiyatı: tasavvufi şiirler ile tasvvufi felsefe ve tasavvuf dşüncesi ile tasavvuf şiirleri


"Bu dünyada ben onun için ne mi yaptım. Her vesileyle gönlünü alıp o çok sevdiği
tasavvuf şiirlerinden en güzellerini okuyarak mistik gönlünü coşturdum, o kadar."

(Harid Fedai, 'Bu Dünyadan Seyfi Geçti' -Halkın Sesi, 27.12.1992)

(tasavvuf şiirleri ile tasvvuf felsefesi ve tasavvufi şiir ile tasavvufi düşünceli şiirlerinden tasavvufi felsefe ile tasavvuf şiiri)


Yetmez mi? şiiri

Küçücük bir tozdum, hep uçmak hevesiyle

Yerden yere gezdim, semaları dolaştım

Tekrar o güzelin bir sıcak busesiyle

Bir damla su olup nice deryalar aştım

Taştan taşa çarptı merhamet uman başım

O varlık içinde sade bendim inleyen

Sayısız yaratıktan bir kabuk yoldaşım

Birkaç zerre kumdu şiirimi dinleyen

Yeter bu tahammül, hayat bu ise bıktım

Yeter, gülümseyen bir hayale aldandım

Varsın hak var olsun, itimadımı yıktım

Yetmez mi yıllardır ummanlarda çalkalandım

(tasavvuf şiirleri ve cefalı tasvvufi şiirler ile mistik gönüllü aşıkın tasvvufi şiir ile cefası -isimsiz tasavvuf şiiri)

[Sanma şiiri]

Ben ne bir şehzade

Ne de bir beyzadeyim

Hep serseri gezerim

Her istekten azadeyim

Cefalı ömrüm geçse de

Sen için ağlamakla

Bir isteğim var sanma

Sana yalvarmakla


(tasavvufi şiir ile aşk ve tasavvufi şiirler ve mistik felsefesi ebiyatının tasavvuf şiirleri ile cefa vefa tasavvuf şiiri)

Deşme Yaramı şiiri

Deşme yaramı lâlem

Ne irin ne kan kaldı

Bir yarı canım vardı

Onu da canan aldı


Cana da rağbetim yok
Halim olsa da beter.
Âşıkım ben ezelden
O ıztırabım yeter.

Canımda kanımda hep

Aşk ile ıztıraptır.

Ne varsa yârdan gayrı

Hep hayal hep seraptır.

Sanmayın bu hayatta

Çektiğim hep cefadır

Aşkımla ıztırabım

Benim için vefadır.

Âşıkî sadık olan

Dünyayı yalan bilir


Aşkın tadını ancak

Bu deryaya dalan b'lir

(tasvvufi şiirlerden sevgiliye mistik gönlün tasavvuf şiirleri ile aşkı, tasavvuf şiiri -isimsiz tasavvufi şiir ile sevgi)

(Gûya şiiri)

Herkes bir maksat için yaratılmış

Ve işini alan almış

Bana da hep seni beklemek kalmış

Aşkınla geçen bir ömür, ömür boyu süren bir rûya

Çok sayılmaz gerçi
Senin için doğmuş, senin için yaşamışım gûya

(tasavvuf şiir edebiyatının tasavvufi şiirler felsefesi ile tasavvufi şiirlerinden sevgiliye tasavvuf şiiri)


Gizli Bir Din Gibi şiiri

Daha doğmadın ufkuma

Hayat buz kadar soğuktur

Gül bahcendir gerçi gönlüm

Onda açılan soluktur

Ne de çok sevmiştim seni

Senin de bildiğin gibi

Yine bana yar olmadın

Önce söz verdiğin gibi

Kalbimde yer yok kimseye

Senin de bildiğin gibi

Orda hep seni sakladım

Tıpkı gizli bir din gibi

(tasavvuf şiirleri ve tasavvufi şiir fesefesi ile tasavvufi şiiiler edebiyatı sevgili aşkına isimsiz tasavvuf şiiri)

(Kâr Etmedi şiiri)

Yıllardır ağlarım

Hiç de kâr etmedi

Seni cezbetmeye

Bir ömür yetmedi


(tasavvuf şiirlerinden tasavvufi şiir ile aşk, tasavvufi şiirler sevgilisine aşık tasvvuf şiiri)


Allahım şiiri

Bir ömür boyunca düşündüm

Düşündüm derin derin

Ve anladım ki artık, senin

Aşktır en büyük eserin

Bu dünyada seni sevmeyen sana asîdır

Vadettiğin cennet bile aşk ve şarap deryasıdır

Günahkâr bir kulunum, beni dünyadan kovacaksan kov Allahım

Yeter ki son nefesimde beni şarap çömleğinde boğ Allahım

(fesefesi tasavvufi şiirler ile tasavvuf şiirleri güzelini tasavvufi şiir ile sevmek ve mistiki aşkıyla kavuşmak düşüncesi ve bilgisi ile isimsiz son tasavvuf şiiri)

(O Sevgili şiiri)

Tabiatın uyandığı, gönüllerin kandığı, 'Bir Nisan'dı

Benim de içimde sevmek hevesi uyandı

Görmeden bildiğim, bilmeden sevdiğim

Birisine gönlüm yandı.

Ne melekti o, ne peri, güzellikte onlardan çok ileri,

Hep gönüllerde imiş onun yeri.

Yıllardır bekledim durdum,

Gece gündüz ona tuzak kurdum.

Bir gece sabaha kadar gözyaşlarımla kalbimi yıkadım

Ve aşıklar listesinde yokken adım

O sevgili dayanamadı o gecenin heyecanına

Ve bir anda çekip götürdü beni yanına.

Orhan Arı, bilgi, şiirleri - Orhan Seyfi Arı ŞİİRLERİ listesi