.Düşündürücü Sözler ve Değerli Sözlerler ile Manalı Sözler: Mizahi
Komik İlginç Sözler ve Anlamlı Sözler -Esprili, Düşündüren Sözler

Orhan Seyfi Arı: Şakaları Fıkraları, Zeki, Mizahlı Nükteli Espirileri

Espriler ve Şakalar, Mizahlar, Fıkralar -Şaka, Fıkra, Espiri ve Düşündüren Sözler


Milli ve çağdaş aydınlar esprileri, din ermişler ve mistiki mizah, toplum sosyal şaka fıkraları çok, O S Arı'nın. Hoş sohbet neş'eli tavır tebessümü, keskin zekâ, şakaları, güzel sözler fıkra ve komik hikâyeleri, mizahlar, tuhaf hayattan karikatürler ve manalı sözler, düşüdüren sözleri, esprileri ile de anılır Orhan Arı. 35 kadar yıllık köşe yazarlığı esnasında gazeteler (Halkın Sesi, Birlik gazeteleri, vb) sütunlarında fikir makaleleri ve yazılarında milli ve sosyal görüşler ve anlamlı sözler, manalı hikaye, espri ile de göstermeyi severdi. Orhan Arı şaka ve fıkralar, düşündürücü sözler, manalı sözler, hikaye espriler ile izahlı, mizahlı dersleri ile de hatırlanır okullarda 40 kadar yıllık müdürlük ve öğretmenlik esnasında öğrencileri tarafından. Kıbrıs edebi ve aydın fikir yazarları ve şairleri çevresinde yazarlar ve şairler arasında anı espirileri ve güler yüzü eğitim ve öğretim mesleğinde arkadaş öğretmenler anıları ile de anma konusudur. Mizah, hazır cevap anlamlı sözler şaka şiirleri ve mısralarında da var; esprili düşünce, hoş hikayeli değerli sözler ve fikir görüşleri mizahi şiir ile de ifadelidir. Alaylı tenkid yerine şakalar fıkralar mizahlı anlamlı sözler, eğitici sözler ve zeki sözler, nükteler idi mizahi düşündürücü sözleri, esprili cevap ve düşünceleri, mizah ve hikayeleri, fikir ve düşündüren sizler, zeki ilginç fıkraları. Dünya düşünürleri, alimleri, filozofları ve mistikleri konuları, ecnebi ve Türk düşünürleri ve ilim bilim felsefe tadlıdır Orhan Seyfi Arı'nın anlamlı sözleri, fıkra, mizah, esprileri. Orhan Arı'nın şiirleri ve gazete makalelerinde espiriler, mizah, düşündüren sözler, şakalar ve fıkralar, esas Kıbrıs Türk dil edebiyat ve yazarları şaiirleri dili Türkçe ile, olumlu toplum sosyoloji felsefe kültür eleştirisidir. Bazı anlamlı sözler ve espiriler, fıkra, şaka hikayesi insan ve toplum psikokoloji ve felsefe ile zeka oyunu, bazı fıkra karikatür hikayeleri sosyolojik karakter kültür eğitici felsefesi, hayatından, öğretici idi. Aşağıdaki hoş komik sözler hikayeler fıkralar Orhan Arı'nın şaka, espri, özlü güzel sözler ile düşündürücü anlamlı sözler ve hoş sohbet hatıralarındandır.

Yüzünden hiç eksilmeyen tebessü...

(Harid Fedai, Bu Dünyadan Bir Seyfi Geçti -Halkın Sesi gazatesi, 27 Aralık 1992)

Arı'nın espiri dolu sesi ...

(Mustafa Döğrusöz, Alaylı mı Mektepli mi -Kıbrıs gazetesi, 5 Şubat 1999)

DİPLOMATİK müzakerelerde demecler ve bilgi, şu fıkra hikaye ile, demişti, radyoda, birinin adı Abdi, ötekinin adı Bandinelli, iki boksörün maçını canlı yayınlayıp, dinleyiciyi 'Abdi vurdu, Bandinelli düştü!..', 'Bandinelli vurdu, Abdi düştü!..' diye epi heyecanlandırıp, sonra anansörün heyecanla, bağıra-bağıra nihayet neticeyi şöyle anonsuna benzer: 'Hee.. Abdinelli kazandı!'

'DÜŞÜNÜR sonra bakarız' gibi fikir ve sözler, görüşler üstüne Orhan Arı'dan şu düşündüren sözler var: 'Bugünkü işi yarına brakmak', bazan insan, hatta toplum millet, için, araba uçuruma yuvarlanmaya başlayınca dümene hakim çıkmaktır.

TEPKİ, resmi ve şahsi, alakasız izah cevaplar insanda ilginç gülünç huy idi. O S Arı'nın mizah keyifli zevkli hoş şakaları ve sohbet hikayeleri anıları arasında güldüren karikatür bir hikaye: Epi görmediği arkadaşa şaka etti, 'Kelleştin ahbap!' Arkadaşı beraberinde olana baktı, 'Ha!' dedi, 'Oğlunun saçı daha mı cok!?'

PROBLEMLER, komik ve gülünç hoş olmayan dünya sosyoloji, ekonomi, etik sorunları da Orhan Arı'ya şaka, mizah espri kaynağıydı. Dünya problemleri, düşündürücü sözler şiirinde benezetme ile, şundandı: 'Tıknefesler dalgıç oldu'.

ALİMLER değildik hep; gülünç, komik olurdu hepimizi alim saymak -ilginç sözler: Hepimiz cahildi bazı konuda -bazımız, cehaletimizden bile!

ZİHNİYET ve takdir konusunda hikayeler ve düşündrücü sözler, yaptığı sohbet ve ilginç nükteler, kültür sanat dil edebiyat da kapsardı. Komik ayar gülünç ölçü üstüne şaka ve düşündüren sözler ile yaptığı hoş benzetmeler soyolojik psikoloji etkileyebilecek tuhaf felsefe zihniyet ve görüşlere de değinir: Bazıları güneşte ışıldayan cam parçası peşinde göşgedekinin altın olabileceğini bilmezler, kendileri beste yapabilirken artist köpek Rin-tin-tin'in havlamasını alkışlarlar.

AZİM, öğrenmek öğretmek ve hayatta başarıda faydası üstüne güzel sözler ve güzel hikayeler, mistik yönlü felsefi, mistiki düşünceli görüşler ile idi düşündüren sözler ve azim teşvik izahı. Eğitici öğretici fikir ve moral yükselten düşündürücü sözler ile zevk şevk verici bir misali hatta varoş asfalt beton kaldırım yarığından dahi çıkıp büyüyebildiği idi minik çiçekler ve küçük otların bile.

HAKİKAT gayri şahsi genel şeklinde iki idi Orhan Seyfi Arı'nın felsefe mantık ilim ve evrensel ve toplum bilim tecrübesinde gerçek, dünya alimleri ve düşünürleri ve filozofları ilmi idi veya kültür edebiyat ve öğretim eğitim ile sosyolojik psikoloji. Felsefi şiirleri ve fikir yazıları içinde de yansayan düşündürücü güzel sözler ilginç zeki ve mantıklı idi: her dil tarih edebiyat ve felsefe değişse de külürel sosyoloji ve kimin dediği sosyal psikolojisi ile, iki ve ikinin dört ettiği değişirmiydi?

ACİZ çaresiz insan psikolojisi alimleri düşündürücü ilginç bilim amma hoş gülünç feryatlı, komik tuhaf idi. Neşeli hikayeler ve eğlendirici fıkralar idi ifade şekli bazan. Arkadaşı 'Ah, treni kaçırdım -yirmiiii dakka nasıl geçiktim!?' diye feryat edince, Orhan Arı nükte etti: 'Arkadaş, bir dakika geçikseydin de kaçıracaktın.'

VAKİT, insanın vaktini ayarlaması mühimdi; 'Vapur, bekle yahu, bekle yahu!' diye-diye koşup 'Bak yahu, bir saniye, sırf bir saniye ile vapuru kaçırdım!' demek, vapurun kaçırıldığını değiştirmez -bir saniyenin bile bazan kıymeti var.

ERMİŞLİK konusunda iddialının hzuruna çıkıp elini-eteğini öpmüşler:    'Efendim, dediniz ki hayat bir bardak şarap gibidir.. düşündük, kafa patlattık, danıştık, her yere soduk, soruşturduk, kimse içinden çıkamadı.. n'olur, bizi bu inci damlası sözlerin derin manasından mahrum etmeyin, izah edin'  demişler. Düşünmüş, 'Kimse bilemedi, ha?..' demiş, 'E, öyleysa, herhalde, hayat, bir bardak şarap gibi değil…'

AYDINLIK konusunda yetki iddia eden bazılarının bir testini şöyle nakletmişti: 'Tabi' ile kafiyeli kelime bilirmin diye sordular, dedi 'tabii'  -dediler 'Nedir?'

PROPAGANDA, milletlerin bazılarının kendilerini ihyâ etmeleri konusunda bir hikayesi vardı: ikinci dünya harbında bir tarafın generalları, üstlerindeki toz-toprağı silkip da tekrar konferanslarına devam için masaya oturduklarında, endişelendiler, bir taneleri eksikti; az sonara masanın altýndan bir baş uzandı, 'Peh!..' dedi, ' Bir bombacıktan korktunuz, yahu!?'

REİNKARNASYON, dünyaya insan veya hayvan olarak tekrar gelmek, var mı konusunda bu hikayeyi anlatırdı: İki arkaş anlaştı, hangisi ilk ölürse, öyle bir şey varsa, obirine bildirecek; bir tanesi rahmetlik olduktan sonra, obiri,  bir gün, çekmecesinde tıkırtı dudu -fareydi, 'Ha..' dedi, ' sensin, arkadaş -geldin bildiresin bana?'

MİLLİCİ da var, millici geçinen 'lillici' da konusunda, benzetmesi; iylik yapar, halkın sıhhatını umursar, diye gelip eliksir satan birisi, 'Bitti, effendi' diyen yardımcıya dedi: 'Git doldur çeşmeden!'

POLİTİK anketler ve iddialar konusunda, bazılarının usûlu:  Kardeşi 'Hasta anamızın ayakları açık, ört' dedi; obürü, 'Öyle hoşlanır -serin' münakaşasına, 'Sor, yahu!' denilince anasının kulağına fısıldadı 'Ana, ayaklarını örtüp kıçını açayım mı?' - anası 'Yo-ok.. Sakın ha!' deyince da 'Aha, görün..?' dedi, 'İstemez!'

TAVIR ayarı konusunda değerli sözler tercihi: Bazısı obir yanağı dönsen, onu da tokatlar; amma,  seni ısıran köpeği ısırmaya kalsan, nasıl farklısın -köpek terbiyesi de usullu.

İZAHSIZ talimat bazan faydasızdır, derdi bu mizahi komik olay: Üç-dört yaşındaki oğlana oyuncak trampet aldık, yazda öğle uykusuna yattığımda çalardı, uyandırdı -tembih ettik sormadan trampet çalmasın diye; tam uykuya daldık, uyandırdı, sordu!

İNSANLARIN birbirlerine karşı vahşeti ve afallatıcı tavırları konusunda değerli ve anlamlı sözler -şiirinden soru: 'Sülükten geldik, maymunduk' -neyseydik, şimdi 'insan' değil miyiz!?

PSİKOLOJİK, haklı çıkmak veya teselli için bazan mantıksızca komik davranırız: Sigara içmeninin zararlarından, çeşitli alâkalı fenni ve tıbbi bilgiye değinerek bahsettiği bir genç, bir gün elinde bir gazette ile gelip de dünyada çok ileri yaşlı müstesna biri hakkındakı haberde onun sigara içtiği bahsini gisterdi!

MÜNASEBETLERDE, ilişkilerde değerli, manalı, anlamlı sözler: hatırda tutulması gereken, kimsenin, bir ayna karşısında, surat asarsa, gülümseyen bir yüz görmeyi bekleyemeyceğiydi.

KABA kuvvet şakası: 'Ben boksörüm!'  diye tehdit eden birisinin aldığı cevap: 'Ben da koşucuyum!'

ALLAH 'mevcut diye bir isbat bilmem!' zeki sözler mi - değil diye isbat bilir min?..

SEVİLMEK, hoşlanılmak, bu ilginç düşüdüren değerli sözleri hatırda tutmakla başlardı ki, yüzü bal satan sirke tüccarının müşterisi daha çoktu yüzü sirke satan bal tüccarınınkından.

Orhan Arı, şiirleri, bilgi - Orhan Seyfi Arı şiirleri ve bilgi listesi

Orhan Seyfi Arı 1918-1992 -şakalar, fıkralar, espiriler, mizahlar, nükteler, değerli zeki komik düşündüren anlamlı sözler