M

Milli Eğitim Tarihi, Türk kadını 

Önemli Kadın Çalışmaları
Kıbrıs
Türk Kadınları
Milliyetci
Değerli Kadınlar

Sosyal Kalkınmada Etkili Kadınlar
Kültürel Yardımı
Etkili Kadın

Suzan Arı                                                        12 Temmuz 1927 - 20 Kasım 2002

"…Suzan Arı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz"
Salih Coşar  -Başbakan Muavini ve Ekonomi Bakanı ve Demokrat Parti Başkaný, evvelde Eğitm ve Kültür Bakanı, kktc - Halkin Sesi 26 Kasım 2002   

Başbakan katıldı cenazesine bu eğitm yayma ve kültür korumada önemli değerli yardımıyla etkili kadının... Kanada'dan ünüversite eğitim üyesinden, Amerika ve İngiltere'den, 'teyze' diye bahsedenden yağdı başsağlığı mesajları bu önemli değerli yardıımyla fedakar nadir etklili kadının vefatında, Birleşik Krallık'ta kraliyet ünvanlıdan milli Avrupa temsilcisine kadar ~ fedakar Kıbrıs'lı idealist değerli Türk kadını Suzan Arı, Kıbrıs Türk sosyal kültürel kalkınma milli eğitim tarihine önemli etkili kadın, Kıbrıs'ta eiğitim ve milli kültür yaymada değerli yardımcı idi.

Suzan Arı, Kıbrıs Türk sosyal milli eğitim kültür aşılamasında nadir Kıbrıs'lı Türk kadın, değerli en büyük yardımcılığıyla önemli etkili kadın idi, bu fedakar idealist Türk kadını, eşi sosyal vizyoner idealist milli kültür eğitimci öğretmen Orhan Seyfi Arı'nın 'milli eğitim tarihinde küçük olmayan damgasına'.

Bu milliyetci idealist, kadınlar arasında nadir, fedakar milliyetci Kıbrıs Türk kadını Suzan Arı'nın taa genç kadın zamanından, kocası sosyal kültürel eğitimci öğretmen Orhan Arı'nın taa İngiliz müstemlekeliği zamanlarından beri Kıbrıs'lı Türk Rum öğrencileri ve birçok halk tarafından nasıl milli sosyal kültür eğitim emek ve önemli etkilerini -Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanlarında da, bu etkili kadının değerli önemli yardımları zamanlarında eğitim ve kültür gibi gayretlere hatta zıt tepki gösteren kültürel acizlik içindeki eğitimsiz Kıbrıs Türk cemaatını eğitmekte  modernleştirmekte, sosyal milli kültür ve eğitimde ilerlemede yardımını takdirle hatırlayan çoktur.


Bu miliyetci fedakar idealist ve yardımıyla kültürel kalkınmada önemli etkili kadın, Suzan Arı, Omorfo (Güzelyurt) kasabasında doğmuştu -orda mecburi okul tahsilini ve İngiliz sisteminin usûlu beş yıllık resmi meslek eğitimini kadın terzisi olarak tamamladıktan sonra da (mesleğinde en başarılı berber babası  Hüseyin Zihni Üney beyin müzikten gazete özel kolleksiyonlarına kadar kültür merağı, ve müstemleke usûlu baş-şehir Lefkoşa merkezi muhtarlığından Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetlerinde de mahalli cemaat liderliğiyle faal sosyal merağının da etkisiyle) bir müddet özel müzik dersleri ve kendi gayretleriyle cağdaş Türk ve Rum edebiyatı ve cari sosyal ve politik konularda gelişmelere (kadın çalışmalarında çağdaşı kadınlara âlelüstü) merağıyla, 1941'de yeni öğretmen Kıbrıs'lı Türk eşiyle, Kıbrıs Türk usûlu cehizin bir zararı olmamasına rağmen, evliliğin sebebi ve dayandığı olmasının yanlışlığı ve en önemlinin iki insanın birbirlerine hisleri olduğu konusundaki görüşlerini ilk tatbik eden Kıbrıs'lı Türk nadir kadınlar arasndaydı.

Bu eğitim ve kültür yaymaya önemli değerli yardımı ile etkili kadın Lefkoşa'da, 1960'ların Kıbrıs iç harbi esnasında maaşsız ve yiyecek dağıtımsız günlerde, kapısını kimseye kapatmayıp eşiyle çeşit-çeşit göçmen köylüye yemek daveti yanısıra, milliyetci idealist eşinin (makale ve şiirlerinde de yansıyan) Türk'ün Kıbrıs'ı o durumda terketmesinin milli sosyal yanlışlığında desteğiydi.


Kıbrıs'da, meselâ Baf şehri ve zamanın en büyük Türk köyü Luricina (Akıncılar) daha hatırlamaktadır ikinci dünya harbinden okullara İngiliz'den az bütceli günlerde, 1940'lar ve 1950'lerde, önemli başarılı kadın çalışmaları değerli kadınlar sebatıyla bu milliyetci fedâkar Kıbrıs'lı Türk kadının küçük ve yeni doğmuş çocuklu, sabahlara kadar, Kıbrıs Türk kültürünü korumak ve yaymak için kocasının orta eğitim müdürlüğünde o şehirde düzenlediği gösteriler ve kutlamalara, pullarına sırmalarına kadar titizlikle, gönüllü ücetsiz, okul kızlarına öğreterek nasıl yörük zeybek elbiseleri diktiğini.. bu fedakar milliyetci değerli Kıbrıs Türk kadınının o köyde halkın sıhhatı için ziaretci dişciye-doktora evini klinik gibi açtığını, halka kültür eğlence için getirilen artist san'atkârları nasıl evinde misafir ettiğini, kocası elekrik-su-yol getirme desteği yanısıra okul eğitiminde kız ve oğullarına fayda görmeyen halkı ikna ederken, kendisinin, bu fedakar nadir kadın zamanın yeni icat teknik bilgisi, öğrenenlerin geçim çıkarabildikleri örgü makinesini sırf okul kızlarına birbirlerine öğretebilmeye yetecek kadar öğretebilmek için nasıl öğrenip gönüllü ücretsiz evini dersane gibi açıp öğrettiğini, bazı öğretmenlerinin talebelerin bayrak resmi çizmeleri kendilerini meskelerinden edebilir derecesine kadar (aşırı ve yersiz) korkuları esnasında bile çocuklu ve hamile iken dahi bu değerli fedakar milliyetci nadir Kıbrıs Türk kadının gönüllü ve ücretsiz önemli milli günleri kutlamak ve çevreye Türk bayrakları dikebilmek için petrol lâmbası ışığında nasıl bayrak örnekleri ve molaları çıkardığını -bu milliyetci kadının eşinin milli katkılarına önemli ve değerli yardımını ve bu etkili kadının önemli milliyetci rolunu. Kıbrıs Türk Eğitim Bakanlığından 'öğretmenlerin öğretmeni' bahisli değerli kocasının başarılı eğitim ve kültür ve milli ve sosyal önemli cağdaş kalkındırma faaliyetlerinde bu etkili kadın, fedakar milliyetci nadir Kıbrıs Türk kadını, Suzan Arı'nın önemli değerli etkili yardımı en büyüktü.

Değerli yardımıyla önemli etkili kadın Suzan Arı, 20 Kasım 2002 Çarşamba gecesi camide arkadaş ve komşularıyla en son görüşütüğü dua ve namazından sonra, ertesi gün sabahına sakince rahmanı rabbe kavuştu.   

1992'de kaybettiği değerli eşi öğretmen Orhan Seyfi Arı'nın bu mısraları fedakar değerli kadın Suzan Arı'ya da uyar:

Temiz ruhlar her zaman için diridir
Buna, ne kadar sevinirsen, yeridir
Önemli değerli yardımıyla etkili kadın Suzan Arı hanımı, cenazesinde, hatırasına eğitim vakfına yapılan bağışları temsil eden, lâlaler kapsadı

Suzan Arı ve yardımcı olduğu değerli eşi öğretmen Orhan Arı'nın başarılı kültür eğitim yayma faaliyetleri

ORHAN SEYFİ ARI, şiirleri, esprileri, bilgi, kaynaklar  
Önemli başarılı değerli yardımıyla etkili kadın Suzan Arı'nın cenazesinde Kıbrıs Türk Eğitim Vakfından hatırasına lalaler
Eğitim tarihinde önemli başarılı yardımıyla değerli etkili, nadir fedakar, idealist Kıbrıs'lı Türk kadını Suzan Arı (1927-2002).