Міністерство освіти та науки України
Український державний лісотехнічний університет

Кафедра лісівництва

УДК 630*(477) + 630*(091)

П.Р.Третяк

ЛІСівнича ІСТОРІЯ

Навчальний посібник

Львів 2002

This WEB-site is made in 10 march 2002
The  WEB-designer: Doctor of biological sciences, professor 
Platon Tretyak
Platon Tretyak
lanu@forest.lviv.ua

 

 

 Висвітлено питання еволюції біосфери і лісової рослинності. Зясовано вплив ранніх цивілізацій на стан лісів планети і України. Охарактеризовано стан лісів у 1-му тисячолітті і знищення їх у середньовіччі та період раннього капіталізму. Узагальнено розвиток лісокористування та становлення лісового господарства і охорони природи у ХІХ ст. Показано стан та розвиток лісового лісопромислового комплексу, лісового господарства та охорони природи у ХХ ст. Аналізується сучасний стан лісових ресурсів Світу та України, головні тенденції міжнародної співпраці  у напрямку збалансованого природокористування і ведення раціонального лісового господарства.

Для студентів лісотехнічного профілю навчання.

Зміст

ЛЕКЦІЯ №1. Вступ. Зміст дисципліни, її місце у навчальному процесі

ЧАСТИНА 1. ЕВОЛЮЦІЙНА ІСТОРІЯ ЛІСУ

ЛЕКЦІЯ №2.  Догеологічне минуле Землі, виникнення біосфери

ЛЕКЦІЯ №3. Розвиток біосфери та виникнення лісової рослинності

ЛЕКЦІЯ №4.  Кайнозойська ера. Формування сучасного біорізноманіття лісів

ЛЕКЦІЯ №5. Четвертинний період. Становлення сучасних лісових природних комплексів

ЧАСТИНА 2: АНТРОПОГЕНОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОСФЕРИ ТА ЛІСОВОГО ПОКРИВУ

ЛЕКЦІЯ №6. Знищення лісового покриву ранніми цивілізаціями

Counter
Hosted by www.Geocities.ws

1