»För förortstrafiken, bl.a. i Malmö-trakten, tillkom under 1930-talet motorvagnarna litt. Xoa4. De utvecklades och förbättrades sedermera och anskaffades i ytterligare ett antal under benämningen litt. Xoa7. En del av de sistnämnda motorvagnarna användes i förortståg invid Göteborg. Vagnarna har goda gångegenskaper och har blivit omtyckta. En viss nackdel med tåg av flera motorvagnar ligger givetvis i att den elektriska traktionsutrustningen är fördelad på olika fordon. För underhållet har man varit tvungen att på sina håll vidtaga ganska kostsamma stationära anordningar, vilket är en nackdel hos motorvagnsdriften.«

Elektriskt motorvagnståg X7.

bild av X7-tåg torsdagen den 16 juli 1981 i Lund, Eslöv eller Kävlinge
Ingång    X7    X9    X10    X31    B6    Järnvägsbilder

bild av X7 på Landskrona station bild av X7 på Landskrona station bild av X7 på Landskrona station bild av X7 som lämnar Landskrona station 1981 bild på X7 som lämnar Landskrona station 1981 bild av X7 på Eslövs station 1981 bild av X7 på Eslövs station 1981 bild av X7 på Eslövs station 1981 bild av X7 på Landskrona station 1981 bild av X7 på Lund C 1974 bild av X7 mellan Råga Hörstad och Örja på väg ifrån Asmundtorp till Landskrona 1975 bild av X7 på Landskrona järnvägsstation 4.7.1981 bild av X7 på Landskrona järnvägsstation 28.5.1982 bild av X7 på Landskrona järnvägsstation 28.5.1982 bild av X7 1981

Copyright © 2003–2004 Erik Jonsson <[email protected]>
Bilderna är godkända för publicering av Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om fotografens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.


Om X7 ur »Sveriges järnvägar hundra år«:

»För förortstrafiken, bl.a. i Malmö-trakten, tillkom under 1930-talet motorvagnarna litt. Xoa4. De utvecklades och förbättrades sedermera och anskaffades i ytterligare ett antal under benämningen litt. Xoa7. En del av de sistnämnda motorvagnarna användes i förortståg invid Göteborg. Vagnarna har goda gångegenskaper och har blivit omtyckta. En viss nackdel med tåg av flera motorvagnar ligger givetvis i att den elektriska traktionsutrustningen är fördelad på olika fordon. För underhållet har man varit tvungen att på sina håll vidtaga ganska kostsamma stationära anordningar, vilket är en nackdel hos motorvagnsdriften.«

Citerat efter »Sveriges järnvägar hundra år. Minnesskrift utgiven av Kungl. järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956.«, Stockholm 1956.

Bildtext på sida 293 i ovan citerade verk:
»Elmotorvagn litt. Xoa7, motoreffekt 600 hk, antal sittplatser 74, användes företrädesvis för lokaltrafik.«

Landskrona järnvägsstation med
				 motorvagn X7 på 1970-talet.  Teckning Copyright © Erik Jonsson.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).