»För förortstrafiken, bl.a. i Malmö-trakten, tillkom under 1930-talet motorvagnarna litt. Xoa4. De utvecklades och förbättrades sedermera och anskaffades i ytterligare ett antal under benämningen litt. Xoa7. En del av de sistnämnda motorvagnarna användes i förortståg invid Göteborg. Vagnarna har goda gångegenskaper och har blivit omtyckta. En viss nackdel med tåg av flera motorvagnar ligger givetvis i att den elektriska traktionsutrustningen är fördelad på olika fordon. För underhållet har man varit tvungen att på sina håll vidtaga ganska kostsamma stationära anordningar, vilket är en nackdel hos motorvagnsdriften.«
 

Järnvägsbilder.

bild av X7-tåg emellan Råga Hörstad och Örja på väg ifrån Asmundtorp till Landskrona 1975.
Y6/Y7    X16/X17    X31    X10    X9    X7    Eslöv    Lund    Landskrona

Copyright © 2004 Erik Jonsson <[email protected]>
Bilden är godkänd för publicering av Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Uppgifterna om fotografens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.

Get Firefox Ser bra ut i nästan vilken vävläsare som helst.

Dessa sidor går att betrakta i flertalet vävläsare, men bilderna syns
givetvis endast i läsare med grafisk visning såsom Mozilla och Firefox.

Bilderna är dock försedda med alternativtext, så att man kan ladda ner
dem (PNG-filer) även genom någon textbaserad läsare såsom exempelvis
Lynx för senare betraktning i någon bildvisare.

Om man använder den vanligaste vävläsaren kan man råka ut för störande
popup- och popunderfönster med reklam, då man besöker dessa sidor.
Detta kan man undgå genom att använda Mozilla eller Firefox, vilka har
inbyggda spärrar emot popupfönster och andra irritationsmoment.

Det är lämpligt att stänga av javascript, java och mottagning av kakor
(»cookies«), innan man besöker dessa sidor.

Länkar.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: