Lokaltågsvagn B6.

bild av lokaltågsvagn B6 Malmö-Helsingborg 15.7.1981 på Malmö C Vidare --->    Ingång    X9    X7    Landskrona    Eslöv    Lund    <--- Tillbaka

bild av lokaltågsvagn B6 på Malmö C onsdagen den 15 juli 1981 bild av lokaltågsvagn B6 på Malmö C onsdagen den 15 juli 1981 bild av lokaltågsvagn B6 på Malmö C onsdagen den 15 juli 1981 bild av lokaltågsvagn B6 på Malmö C onsdagen den 15 juli 1981

Copyright © 2004 Erik Jonsson <[email protected]>
Bilderna är godkända för publicering av Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om fotografens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.

Särskilda tåg:

Andra stationer:

En järnvägsberättelse:Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).