หน้าแรก

หลักการทำงาน

อุปกรณ์สำคัญ

ขั้นตอนการดำเนินงานและงบประมาณ

ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ


*** ยินดีต้อนรับสู่ My Project ***

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

-แนวคิดและข้อเสนอแนะการทำโปรเจค โดย อาจารย์ สัญญา ผาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
-การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี(UVC) โดย อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล,การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี(UVC),ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี(UVC)/
-covid-19 โดย world health organization thailand, Q&A on COVID-19,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19
-blynk โดย กฤษณะ มีสุข แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.เชียงใหม่,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก http://blynk.iot-cm.com/
-Internet of things หรือ Iot คืออะไร? โดย Administrator,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก https://techspace.co.th/blog/2020/01/interrnet-of-things-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-iot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
-Modular Camera โดย JTR,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก http://journey-trip-review.blogspot.com/2010/07/modular-camera-mc.html
-8 Channel Relay โดย lnwshop ,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก https://www.arduitronics.com/product/1844/8-channel-relay-12v-10a-optocoupler-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-8-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-bestep
-มอเตอร์ (Motor) โดย intouch,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก https://www.intouch-products.com/17214348/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-motor-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
-1อินเวอร์เตอร์ (Inverter) โดย บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย,ค้นวันที่ 8 มกราคม 2564 จาก http://www.inverter.co.th/Home/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inverter&catid=46:news-info&Itemid=83