หน้าแรก

หลักการทำงาน

อุปกรณ์สำคัญ

ขั้นตอนการดำเนินงานและงบประมาณ

ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ


*** ยินดีต้อนรับสู่ My Project ***

อุปกรณ์สำคัญ

1.Raspberry Pi

Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด ใช้ในการแก้ปัญหาช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายได้ ทำให้กลายเป็นอุปกรณ์ Internet of Things สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับ (Sensor) ในการเก็บข้อมูลตามต้องการ


2.Camera module

กล้องแบบ Modular Camera ก็คือกล้องที่มีหน่วยหลายๆหน่วยมาประกอบกันมาเป็นตัวกล้อง!! คล้ายๆกับ Personal Computer ที่ผู้ใช้สามารถซื้อส่วนต่างๆมาประกอบกันเองได้ ซึ่งแต่ละส่วนนั้น สามารถเลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งานของเราได้


3.หลอดไฟ UVC

หลอด UVC ยูวีซี (UVC) เป็นส่วนหนึ่งของรังสีอัลตราไวโอเลตหรือแสงยูวี (UV) ที่เราคุ้นหู นอกจาก UVC แล้ว แสง UV ยังถูกแบ่งออกเป็น UVA, UVB และ Vacuum UV แสง UV สามารถทำให้สปีชีส์ของจุลชีพหรือเชื้อโรคจำนวนมากหมดสภาพ ป้องกันพวกมันจำลองตัวหรือขยายพันธุ์ ตามปกติ แหล่งกำเนิด UVC ที่ใช้ทางพาณิชย์ – หลอด Low-Pressure Mercury Vapor – จะฉายแสง UVC ที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตรหรือราว 254 นาโนเมตร ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับค่าที่ให้ประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อสูงสุด และด้วยความสามารถในการทำให้จุลชีพสิ้นสภาพนี้เอง การใช้พลังงาน UVC เพื่อการนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อการฆ่าเชื้อ” หรือ “UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)”


4.Relay Module 8 channel

รีเลย์ 8 ช่อง เพื่อใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า รับกระแสได้สูงถึง 10A ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และ กระแสสลับ รับแรงดันระดับ 12V ตรงจาก Arduino board มี LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์ ออกแบบให้ป้องกันวงจรด้านควบคุมออกจากด้านกำลังโดยการใช้การส่งผ่านด้วยแสง (Optocoupler) ในทุกตัวรีเลย์


5.Moter

มอเตอร์ ที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอรืและส่วนที่ทำหน้าที่ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์ เนื่องจากการต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ในขณะที่สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้ ซึ่งจะไปตัดกับตัวนำที่เป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรงกระรอกของตัวหมุนหรือโรเตอร์ ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดของโรเตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กของโรเตอร์นี้จะเคลื่อนที่ตามทิศทางการเคลื่อนที่จองสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์ ก็จะทำให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลังงานกลสามารถนำไปขับภาระที่ต้องการหมุนได้ ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ


6.Power Inverter

จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์


www.000webhost.com