หน้าแรก

หลักการทำงาน

อุปกรณ์สำคัญ

ขั้นนตอนการดำเนินงานและงบประมาณ

ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ


*** ยินดีต้อนรับสู่ My Project ***

โครงงานการฉายแสง uv-c ฆ่าเชื้อโควิด19 ด้วยรถบังคับผ่านแอปพลิเคชัน ( Blynk)

แนะนำสมาชิกในกลุ่ม


นาย กิตติธัช วรรณนิกร (กิต)

รหัส 161204712001

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม


นาย พงค์พิรุฬห์ พันพิบูลย์ (กริช)

รหัส 161204712012

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม


นาย ณัฐพล ชูศรี (ไฟต์)

รหัส 161204712030

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

www.000webhost.com