דברי חמשה

על נושאים בשו"ע או"ח

נכתב ע"י

הרב ד"ר חיים סיימונס

chaimsimons@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ת ו כ ן

לקרוא
תאריך התחלת שאלת גשמים בחוץ לארץ

לקרוא
הבדלים בקריאת הפרשיות בין בני א"י ובין בני חו"ל

לקרוא
הקשר בין המולד ובין זמן קידוש לבנה

לקרוא
קריאת מגילות שיר השירים, רות, איכה וקהלת

לקרוא
עלייה לקברי צדיקים בחודש אייר

לקרוא
האם הקטע "ימים שמתענים בהם" הוא פרק בתרא של מגילת תענית?

לקרוא
סיבות לתענית תשעה בטבת

לקרוא
קריאת התורה לשמיני עצרת (שמחת תורה) בארץ ישראל

לקרוא
אכילת גבינה ולביבות בחנוכה

לקרוא
מצוות ימי הפורים בעיר ספק מוקפת חומה

המשך

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here

1

Hosted by www.Geocities.ws