Cymdeithas Carnhuanawc

Calendar 2006 - 2007

Cefndir Cymdeithas Carnhuanawc

Pwyllgor Cymdeithas Carnhuanawc

Digwyddiadau 2004

Enillwyr Eisteddfod CwmDu 2006

One typical day in the history of the Miners Strike 1984-1985 - Heol y Glyn

Y Bobol Fach Ddu - Er Cof 

Whitewash - Bristolian

Digwyddiadau 2005
Gwibdaith Haf       Darlith Carnhuanawc     Taith i Iwerddon  Eisteddfod 2005


Safle newydd YMA !

cliciwch yma am y hen safle


Angen Siaradwr iích Cymdeithas? - Mae ein Cadeirydd, Keith Bush, yn ddiweddar wedi annerch sawl cymdeithas ar fywyd a chyfraniad Carnhuanawc i Gymru.

Ymysg y rhain mae Cymdeithas Gymraeg, Yr Eglwys Newydd, Merched y Wawr,Casnewydd, Cymrodorion Y Barri, Aelwyd Hamdden Caerdydd; Cymdeithas Ystrad Meurig a Civic Society Llanymddyfri.  Gellir cysylltu ‚ Keith ar 029 20555387 neu keith.bush1@ btinternet.com

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1