IHMISEN HANKE
TAIVAAN NÄKÖKULMASTA
 A HUMAN ENTERPRISE
FROM HEAVEN's POINT OF VIEW
Hi there! idocs guide to html
Et saavuta kateudella yhtään mitään, vaan vain ankaralla työllä
EtuPiha --> Huone I --> Valta
PAPERIN SISÄLLYS:
01. Vallan Suuruus 02. Määrättömästi Valtaa 03. Vallan Näkijät 04. Jeesuksen Valta 05. Vallan Itseistodistus 06. Ikuinen Valta 07. IsomusHippu

IHMISEN VALTA

Mitä hajautetumpaa valta on sitä enemmän valta sietää arvostelua

Mitä keskitetympää valta on sitä vähemmän valta sietää arvostelua

Tämän paperin otsikon alaotsikot ovat yleisesti tunnustettuja tosiasioita, --jotka eivät kuitenkaan ole missään käytössä. Vallan todellinen olemus on vain sellaisissa, jotka eivät estä muiden valtaa. Ihmisellä ei ole valtaa, jos Hän jollakin tavoin estää tai rajoittaa muiden elämää. Valta on hyökännyt itseään vastaan, jos ihminen rajoittaa muiden valtaa.

Suuret ajattelijat ovat kautta aikain todenneet, että hyvään pyrkivä valta on aina hajautettua valtaa. Ihminen ei pyri hyvään, jos Hän rajoittaa muiden elämää, --jotta Hän itse saisi elää ylellistä elämää. Tuollaisen ihmisen kutsuminen vallanpitäjäksi on suurin loukkaus ihmisen järkeä kohtaan, mitä ikinä miehet ovat suustaan päästäneet. Naisista ei ole tässä kohtaan muuhun kuin miesten matkimiseen. Vain taivaallista elämää elävät tuntevat totuuden kaikesta, johon kuuluu myös totuus vallasta.


VALLAN SUURUUS

Vain sillä on suurin valta, jolla on sitä eniten. Ja kaikkein eniten valtaa on vain sellaisella, joka pystyy jakamaan sitä rajattomasti ja määrättömästi. Jos ihminen ei pysty jakamaan valtaa, niin se on kiistaton todistus siitä, ettei sellaisella ihmisellä ole valtaa. Vallan suuruus ja reaalisuus voidaan osoittaa vain siten, että sitä valtaa jaetaan.

Valtaa ei voida käyttää, jos sitä pihdataan. Rahallakaan ei tee yhtään mitään, jos sitä ei käytetä. Periaate vaatii, että myös vallan periaate tulee olla sama kuin minkä tahansa muunkin luonnollisen asian. Luonnossa mikään paikka ei jää vaille elämää, eikä vallan omaava ihminen voi olla luonnostaan siittämättä valtaa kaikkialle sinne, mistä se vielä puuttuisi.
Nykyinen valta-käsitys on äärettömän mielipuolinen, eikä kukaan ole voinut ymmärtää valtaa, jos Hän ei ole käsittänyt, että valtaa tulee käyttää kuten 'voutsereita', jotta valta olisi kaikkein suurinta ja ylevintä. Nykyisten hallitsijoiden valta ei ole valtaa ensinkään, vaan se on täydellistä mielipuolisuutta, joka johtaa ihmiskunnan tuhoon, jos Jumala ei olisi antanut tällekin ajalle suuria totuuden puhujia, kuten vaikkapa Lauri Siirala, joka puhuu samasta totuudesta kuin tämänkin, vaikka meidän välillä ei ole muuta kuin yhteydetön yhteys.


MÄÄRÄTTÖMÄSTI VALTAA

Rikkaiden mielestä valtaa voidaan kyllä jakaa, mutta vain rikkaille. Rikkaat filosotkin opettavat, että hajautettu valta lisää kyllä hyvää, jos vain valtaa ei hajauteta tippaakaan köyhien puolelle. Tuollaisen mielipuolisen vallan haltijoiden mukaan vallan hajauttamisella on jokin absoluuttinen raja, jota enempää valtaa ei voida hajauttaa, eli jakaa. Ja juuri se todistaa, että tämän nykyisen valtakäsityksen puitteissa valta ei ole valtaa, koska sitä on ainoastaan rajoitetusti, eli valtaa riittää vain ja ainoastaan rikkaille.

Tästä huomataan, miten järjettömästi vallanpitäjät ovat nykyisen valtansa määritelleet, koska Heidän valtansa on äärettömän rajoittunutta, jos He eivät pysty sitä jakamaan. On täysin absurdia puhua esimerkiksi diktaattorien rajattomasta yksivallasta, jos sitä vallan rajattomuutta ei pystytä esittämään. Valtaa ja sen rajattomuutta ei voida esittää tappamalla muita, koska se ei ole valtaa, vaan mielipuolisuutta. Vallan ainoa esitysmuoto ja todiste on siinä, kun valtaa jaetaan. Ja jos valtaa on niin hintsusti, että sitä riittää vain rikkaille, niin silloin se ei ole valtaa, vaan täyttä mielettömyyttä.

Vallan haltija on valtaköyhä, jos Hän ei ole rikas vallastaan. Ihminen voi olla vallaltaan rikas vain silloin ja siinä, kun Hänellä riittää valtaa kaikille jaettavaksi. Ihminen on järjeltään äärettömän köyhä, jos Hän ei pysty jakamaan valtaa. Tästä siis nähdään, että kaikki nykyiset rahasta-ajattelijat ovat järjeltään äärettömän köyhiä, koska He eivät ole pystyneet näkemään ja opettamaan, että valtakin pitää nähdä reaalisena resurssina, jos kerta puhutaan vallan jakamisesta, tai vallan omistamisesta.

Jos nykyiset hallitsijat haluavat aidosti todistaa omaavansa valtaa, niin silloin He voivat todistaa sen vain siten, että He jakavat valtaa. Ja jos nykyiset rahasta-ajattelijat haluavat näyttää viisailta, niin silloin He eivät voi puhua, että valtaa ei voi jakaa muuta kuin harvoille ja valituille.

Valta tulee olla kuin vertauksen totuuden kylväjän siementä, jota kylväjä heittää surutta mihin tahansa, välittämättä vähääkään, meneekö siemen hyvään maaperään. Sillä miten arvoisa lukijani voi kuvitella köyhän voivan kasvattaa valtaa itsestään, jos vallanpitäjät eivät ole kylväneet Häneen vallan siementä? Ihminen voi kasvaa vallan käyttäjänä vain siten, että Hänen annetaan käyttää omaa valtaa. Tietysti nyt vallanpitäjät väittävät, että valtaa ei voida luovuttaa köyhille, koska He eivät osaa sitä käyttää. Koska nykyiset vallanpitäjät ja kaikki muutkin rahasta-ajattelijat eivät tiedä viisaudesta yhtikäs mitään, niin tietysti He eivät pysty näkemään, miten täydelliseen kehäpäätelmään vallanpitäjien käsitys omasta vallastaan perustuu. Tietysti köyhä ei osaa käyttää valtaa, koska Häneltä on se riistetty pois.


VALLAN NÄKIJÄT

Pelkästään rikkaille jaettu valta ei siedä köyhien arvostelua. Rikkaat tietysti sietävät toinen toistensa vallan arvostelua, mutta vain rajoitetusti, koska jos todella joku rikas alkaisi arvostelemaan vain rikkaille jaettua valtaa, niin Hän saisi osakseen muiden rikkaiden kaiken sen ahdasmielisyyden, josta diktaattorit ovat kuuluisia, jos Heidän yksinvaltaansa arvostellaan hyvyyden puutteesta.

Ihminen pystyy näkemään vallan vain silloin, kun Hänellä on sitä. Köyhät eivät pysty näkemään valtaa, koska rikkaat ovat riistäneet köyhien vallan itselleen. Köyhät eivät siis pysty näkemään rikkaita järjellisinä ja viisaina, koska köyhät eivät näe valtaa, vaan vain rikkaiden täydellisen mielettömyyden, eli vallan pihistämisen.

Rikkaat eivät siis ole vielä milloinkaan nähneet valtaa, koska köyhät näkevät vain rikkaiden mielettömyyden. Se, mitä rikkaat kutsuvat vallaksi, onkin siis järjen valossa vain puhdasta mielipuolisuutta. Jos siis rikkaat haluavat, että köyhät näkisivät Heidän valtansa, niin silloin rikkaiden on ehdoitta jaettava valta köyhien kanssa tasan. Sillä vain vallallinen voi nähdä valtaa, eikä yksikään vallasta osaton voi nähdä vallanpitäjissä muuta kuin täydellisen hulluuden.

Roope Ankkakin voi näyttää kaikki rikkaudet vain, jos köyhät käyttävät samaa valuuttaa. Rikkaan rahalliset rikkaudet eivät ole minkään arvoisia, jos köyhillä olisi eri valuutta. Täsmälleen sama periaate pätee myös valtaan. Vallanpitäjien on vain mahdotonta tätä nähdä, koska köyhät eivät oikeasti näe vallanpitäjien valtaa, vaan vain Heidän täydellisen järjettömyytensä.
Tästä lähtien köyhien ei tule kutsua vallanpitäjien valtaa vallaksi, vaan vain järjettömyydeksi, --koska luonnon köyhien valta ei ole peräisin rikkailta, vaan Jumalalta. --Luonnolliset köyhät ja luonnottomat rikkaat käyttävät eri valtaa. Köyhien valta on Jumalan valtaa, kun taasen rikkaiden valta ei ole mitään valtaa, vaan se on vain suureellinen harha vallasta.

Jos köyhä ei näe Sinua hyvänä, niin silloin Sinä et ole hyvä.
Jos köyhä ei näe valtaasi, niin silloin Hän näkee Sinun julmuutesi, joka ei ole valtaa, vaan julmuutta.
Jos otus vaakkuu kuin ankka ja kävelee kuin ankka, niin silloin otus on ankka.

JEESUKSEN VALTA

Politiikka on valtaa. Mutta maailman politiikat eivät kuitenkaan ole hyväntekeväisyyttä. Poliitikot itse julistavat, ettei politiikka voi olla hyväntekeväisyyttä, eli hyvyyttä. Tämä eroaa täysin siitä, miten Jeesus näki valtansa. Jeesus teki kaikkialla hyvää --rahatta ja hinnatta. Mutta fariseukset (kirjanoppineet) todistivat, että He eivät tunne valtaa ja sen olemusta, kun He kyselivät Jeesukselta: "Kenen vallalla sinä teet hyvää?
Ja Jeesus vastaisi kysymyksellä, että oliko köyhän (Johanneksen) valta Jumalasta vaiko ihmisestä.

Huomataan siis, että poliitikkojen valta on täysin vastaista kaikelle kauniille, hyvälle ja todelle. Poliitikkojen valta ei milloinkaan vapauta ihmistä, vaan se sitoo ihmisen hirvittävän raskaan laki-asetus-sääntötaakan alle. Jos sitten hallitus ei ole ei ole antanut vaikkapa pariin päivään uusia lakiesityksiä poliitikoiden riepoteltavaksi, niin poliitikot turhautuvat, kun He joututuvat pyörittelemään vain peukaloitaan, ja siinä He osoittavat, ettei Heidän valtansa ole mitään valtaa, koska Heillä ei ole valtaa luppoaikanaan mennä vaikkapa metsään vyöryttämään omaan kivilinnaansa lisää kiviä, --ja olla sinä aikana nostamatta mielettömän korkeaa palkkaansa tyhjänpuhumisesta.

Valta ei voi koskaan olla toimeton, eikä valtias voi koskaan turhautua työn puutteeseen. Jos ihminen jollakin tavoin tulee ilottomaksi työn puutteesta, niin se ei voi johtua mistään muusta kuin siitä, ettei Hänellä ole valtaa tehdä hyvää.
Miten on siis mahdollista, että vallan haltija ei omaakaan valtaa käyttää aikaansa iloisiin asioihin, vaan nykyisten vallan haltijoiden on omasta mielestään täysin pakko alistua liukuhihnalainsäätämiseen, ja jos hallitus ei jatkuvasti heitä tuolle poliitikkojen liukuhihnalle uusia orjuuttamisen ja alistamisen muotoja, niin poliitikot alkavat vollottamaan, ettei ole mitään tekemistä?

Poliitikkojen valta on alistamista, koska poliitikot itse ovat alistaneet itsensä, eivätkä He elä ja toimi sillä korkealla tasolla, johon Luoja on ihmisen elämään luonut. Poliitikkojen mukaan ihmisen tärkein ja korkein tehtävä tässä maailmassa on lakien säätäminen, jonka ylittää ainoastaan presidentin virka, joka on lakien siunaaminen. Ei siis mitään puhettakaan, että poliitikot alkaisivat itse kelaamaan, mitä se semmoinen ihmiselämä oikein onkaan, jota pitää jatkuvasti alistaa ja holhota. Poliitikkojen mukaan itse politiikka ei voi olla syypää uusien ihmisten (lasten) vieraantumiseen elämästä, vaan ihminen --luomakunnan herra ja hidalgo- on luonnostaan niin heikko, ettei se selviä luonnossa, jos ihmisen annettaisiin olla luonnollinen.

Tätä tukee juuri sekin, että poliitikot itse ovat niin heikkoja, että He turhautuvat, jos He eivät saa jatkuvasti riepotella ja haukkua toisiaan kansakunnan kaapin päällä. Poliitikoiden päähän ei mahdu se tosiasia, että jos vain ihmistä ei alistettaisi lain alle, niin silloin Hän olisi vapaa toteuttamaan itseään ilman mitään pelkoa turhautumisesta, masennuksesta ja riippuvuudesta aineisiin.

Poliitikot saavat toki edelleen julistaa, ettei politiikka voi olla hyväntekeväisyyttä --muuta kuin poliitikoille ja muille rikkaille. Minäkin saan minulle annetulla vallalla julistaa totuuden tämän maailman vallasta. Ja minun valtaani kuuluu, että jokaisella ihmisellä on luonnostaan kyky erottaa hyvä pahasta. Minun ei tarvitse luoda lakeja, koska luonnolliseen valtaan kuuluu, että luonnollinen ihminen ei luonnostaan tee mitään väärää, koska Hänellä on järki ja sen kyky erottaa, mikä on hyvää, kaunista ja totta.


VALLAN ITSEISTODISTUS

Luonnolliseen valtaan nyt vain kuuluu olla niin rohkea, ettei yritä alistaa ja rajoittaa kaltaisiin ihmisiä, tai muuta elämää. Vasta tällaisella tavalla toimimalla voidaan todistaa, ettei ihminen ole luonnostaan paha, eikä ihminen ole luonnostaan tyhmä --luonnollisen vallan alaisuudessa ihminen ei tee kellekään mitään pahaa, koska se vaatii suurenmoista rohkeutta elää luonnollisena. Luonnollisuudessa elävä ihmiskunta pystyisi tekemään ihan samalla kehäperiaatteella todistuksen siitä, että rajoittava valta ei voi toimia, kuten nyt rajoituksia luovat väittävät, ettei yhteiskunta voi toimia, jos kaikille annettaisiin valta oman itsensä ylitse.

Poliitikkojen valtaan kuuluu, etteivät He voi luopua rajoittavasta vallasta, joten juuri siksi poliitikkojen on täysin pakko väittää, että ihmiset eivät pysty luonnostaan olemaan hyviä. Kun ihmiskunta on luonnollisuuden tilassa, niin silloin kaikki ihmiset julistaisivat, että ihmiskunta ei olisi hyvä, jos meiltä vietäisiin valta pois, ja se annettaisiin harvoille. Huomaatteko? Vallan hajauttamista ei saa pysäyttää vain rikkaiden tasolle, koska kun valta olisi jaettu kaikille, niin silloin jokainen haluaisi pitää kiinni siitä, eikä silloin enää kukaan voisi alistaa ja rajoittaa muita, jotta sellaisen alistajan ei itse tarvitsisi tehdä mitään työtä.

Luonnollisessa vallassa jokainen ihminen julistaisi, ettei ihminen pysty olemaan luonnostaan paha, joten siksi luonnolliset ihmiset eivät tarvitse valtaa rajoittamaan ihmisiä ja elämää, vaan He saavat oman valtansa mukaan liittyä erilaisiin projekteihin, joiden kautta He voivat korkeimmalla tavalla toteuttaa itseään elämän ja universumin hyväksi.

Oikeat vallan haltijat eivät turhaudu työn puutteeseen, koska valta ei voi koskaan kärsiä puutteesta. Sinulla --lukijalla-- ei myöskään ole mitään arvostelua vastaan, jos vain Sinulla on valta oman itsesi ylitse. Vallan pitäjä todistaa siis silläkin tavoin, ettei Hänellä ole valtaa, jos Hän ei siedä arvostelua. Sillä valta on aina hyvää, eikä kukaan pysty arvostelemaan hyvyyttä.


IKUINEN VALTA

Valta on keskittynyttä, diktatoorista valtaa, jos se ei koko ajan luovuta valtaansa muille. Vallan tulee koko ajan säteillä valtaa, tai muutoin se on pimeyttä. Valta on pysyvää valtaa vain silloin, kun se koko ajan hajaantuu ja leviää. Valta voi todistaa olevansa elävää vain siten, että se käyttäytyy täsmälleen samoin kuin elämä.

Vain rikkaiden hallussa oleva valta on keskittynyttä valtaa, vaikka rikkaat jakaisivatkin valtaa toinen toisilleen. Valta ei katso henkilöä, vaan oikea valta paistaa niin hyville kuin pahoillekin, ja ennen muuta köyhille. Vallanhaltijat ovat ikuisesti väärässä, jos He itse määrittävät, kelle vain valtaa voidaan jakaa, koska vallanhaltijoiden älykkyys ja ymmärrys ei ole niin korkeaa kuin sellaisen ihmisen, joka pystyy näin kirjoittamaan. --Vallanhaltijat eivät ikupäivänä pystyisi tuottamaan tällaista tekstiä, koska vallanhaltijoiden tärkein tehtävä on pitää kiinni vallasta, eli pimeydestä.

Huomatkaa, ettei tämä kirjoitus hyökkää valtaa vastaan, koska juuri tämä kirjoitus osoittaa, että vallan tulee säteillä valtaa, eikä pitäytyä itseensä. Nykyiset vallanpitäjät ovat hyökänneet valtaa vastaan, koska He eivät jaa valtaa köyhien kanssa, vaan nimenomaan haluavat pitää sen (salaisen) vallan --jota käytetään köyhiä vastaan-- vain itsellään. Valta on hyökännyt itseään vastaan silloin, kun valta ei leviä. Leviämätön valta on kuollutta valtaa, eli pimeyttä, joka haluaa hoitaa vain kuolleita --pitämällä elävät kuolleina, eli vallattomina; vallan kohteina.

Kuten rikas ei ole rikas, jos Hän ei pysty tekemään ketä tahansa rikkaaksi, niin myös valtias ei omaa valtaa, jollei Hän ole rikas vallaltaan. Vallan haltijoiden tulee olla vallaltaan rikkaita, tai muutoin vallan haltijat toimivat kaikessa muussakin äärimmäisen köyhästi, eli typerästi. Kun vallan haltija pystyy jakamaan valtaa, niin silloin Hän pystyy luopumaan kaikesta muustakin, jolloin kaikilla olisi kaikkea, eikä mikään voisi kerääntyä harvoille.

Varallisuus kerääntyy harvoille vain siellä, missä vallan haltijoiden valta on kuollutta valtaa. Kuolleen vallan haltijoiden varallisuus on kuollutta varantoa, joka ei ole hereillä, vaan mätänee toimettomana, eikä hyödytä ketään. Kun vallan haltijoiden valta on elävää, voimakkaasti säteilevää valtaa, niin silloin myös Heidän rahansa on hereillä ja aktiivista liikkuen sutjakkaasti aina sinne, missä on köyhyyttä, jotta köyhyys pysyisi poissa todellisten elävien keskuudesta. Vain kuolleet nukuttavat rahaa ja vain kuolleet eivät pysty jakamaan valtaa kaikille.


ISOMUSHIPPU

Kun ihminen ei pelkää, niin Hän ei myöskään voi pelätä, mitä tapahtuisi, jos kaikilla olisi valta. Rohkea ihminen ei kuvittele mielessään pahaa. Rohkea ihminen tietää, että se on tyhmää kuvitella pahaa seuraavaksi siitä, jos kaikilla olisi hyvää. Jos valta on hyvää rikkaille, niin silloin sen on oltava hyvää kaikille. Jos siis Sinä kuvittelet, että valta ei sovi köyhille, niin silloin Sinä et voi järjellisesti perustella, miksi se sellainen valta silti olisi hyvää rikkaiden käsissä.

Koska siis rikkaat pelkäävät jakaa valtaansa kaikille, niin silloin ja siinä rikkaat levittävät vain omaa pelkoaan, eivätkä suinkaan käytä valtaa. Pelon levittäminen ei ole hallitsemista. Vallan pidättäminen harvoille ei ole hallitsemista, vaan se on pelon opettamista ja pimeyden jakamista. Ihminen opettaa ihmisiä pelkäämään silloin, kun Hän itse uskalla toimia niin kuin elämä toimii. Elämä ei koskaan pelkää laajentua kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, ja siksi juuri se on elämää.

Sellainen valta ei kuulu elämään, joka pelkää laajentaa valtaansa köyhien sydämiin. On siksi täysin ymmärrettävää, miksi rikkaat pelkäävät luopua vallastaan. Koska jos rikkaat luopuisivat vallastaan, niin silloin He olisivat viisaita, mutta nyt He eivät pysty luopumaan vallastaan, koska Heidän on pakko opettaa pelkoa, jotta He voisivat säilyttää pelkonsa.

Ihmiset, jotka ovat oppineet, että valta on keskitettyä (vaikka se olisikin useilla), ovat oppineet pelkäämään. Kun ihmisille jaetaan valtaa, niin silloin Heille jaetaan rakkautta. Rakkaus vaatii ihmistä tekemään työtä, mutta ei rikkaiden vaan kaikkien hyväksi, koska kaikki ovat sama olento. Ihminen ei tunne rakkautta, jos Hän pelkää jakaa valtaa, eli kun Hän ei jaa valtaa. Ei ole mitään pelättävää siinä, että köyhillä olisi yhtä paljon valtaa kuin rikkaillakin.

Pelkäävä ihminen ei jaa mitään itsestään. Vain sellainen ihminen pystyy jakamaan --ja myös jakaa-- joka ei pelkää. Ja kun ihminen ei pelkää, niin silloin Hänen tykönään olevienkaan ei tarvitse pelätä. Kun vain hallitsijana olisi todellinen rohkea ihminen, niin silloin Hänen alamaisensa eivät voisi kuvitella mielessään pahaa tapahtuvaksi, kun hallitsija jakaa valtansa kaikkien kanssa.

Vallanpitäjien alamaiset luovat piruja seinällä vain siellä, missä hallitsijat eivät uskalla jakaa valtaansa alamaisille. Tämä on täysin väistämätöntä, koska hallitsijat ja alamaiset ovat yksi ja sama olento. Alamaiset käyttäytyvät aina samoin kuin hallitsijatkin; Jos hallitsijat pelkäävät, niin silloin alamaiset eivät voi mitään muuta kuin luoda mielessään uhkakuvia siitä, mitä hirvityksen kauheaa Heille tapahtuisi, jos Heillä olisi todellinen valta.

Lue lisää:
Internet: Itsekkyyden Ahmatit, Lauri Siirala
Paperi: Maallinen Rohkeus
Huone 3: Laki Salasta
Huone 2: Kilpailu Oppina
Arkisto: Index 8

Sivun alkuun   Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/  18.--19. ja 21. kesäkuu 2003

Hosted by www.Geocities.ws

1