Laki Ja Oikeus

Salaisuutta ei voida perustella julkisesti -- Think about it.
EtuPiha --> Huone III --> Laki ja Oikeus --> laki salasta
PAPERIN SISÄLLYS:
Lisää Asiaa Salailusta

LAKI SALASTA,

eli

Kuoleman sairasta salailua


Sanotaanko perustuslaissa todella, että salainen valta on korkeampaa valtaa kuin julkinen valta? Jos taasen uskotaan, että salainen valta ja julkinen valta ovat yksi ja sama asia, miksi sitten asioita pitää salata? On kiistaton tosiasia, ettei salaisuus voi olla julkisen vallan alaisuudessa, joten silloin julkisen vallan takana on aina salainen valta. Kuitenkin, tasavallassa mikään valta ei saa eikä voi olla julkista valtaa korkeammalla. Jos julkinen valta ei voi perustella päätöksiään, niin silloin julkinen valta ei ole tasavaltaa, vaan mielivaltaa.

Julkinen valta ei voi perustella päätöksiään silloin, jos julkinen valta hyväksyy salaisuudet osaksi päätöksen tekoa. Salaisuuksien olemassaolo todistaa, ettei julkinen valta pysty mitenkään todistamaan, ettei minkä tahansa päätöksen perustalla ole jokin salaisuus. Salailevan valtion kansalaisten tulee ymmärtää täysin, että jokainen Heitä koskeva päätös perustuu asioiden salailulle.

Miksi julkinen valta haluaa salata asioita kansalaisilta? Sivistymättömien ihmisten keskuudessa sen vielä ymmärtäisi, jos terveet haluavat salata kuolemansairaalta kuoleman sairasta koskevat tosiasiat, jotta kuoleman sairaan ei tarvitsisi pelätä tulevaa kohtaloaan. Mutta, kuten sivistyneet ovat tulleet huomaamaan, niin kuoleman sairaiden pelko vain lisääntyy, jos Heiltä salataan tosiasiat. Sitähän sivistyneisyys nimen omaan on, että julkisuuteen kerrotaan vain tosiasioita.

Kuvittelevatko poliitikot, että kansalaiset ovat niin sairaita, ettei Heille voi kertoa totuutta siitä, miten Heitä hallitaan? Miten terve kansalainen reagoisi, jos Häneltä ei salattaisi päätöksen teon perustalla olevia asioita? Jos valtiovalta ei salaisi asioiden taustoja, niin silloin tietysti terve kansalainen ei reagoisi millään tavoin salaisuuksiin! Jos taasen valtiovalta tukeutuu ihmisten hallitsemisessa salaisiin taustatietoihin, niin silloinhan se on vain terveyden merkki, kun kansalainen ei tykkää siitä.

Valtiovallan mielestä siis kansa on niin sairas, ettei sille parane kertoa mitään todella tärkeää, jotta kansalle ei aiheutettaisi lisää kärsimyksiä. Voi tietysti olla, että valtiovallan käskyttäjät salaavat taustoja vain siksi, että He itse tuntisivat olevansa terveempiä ja viisaampia kuin kansalaiset. Koska eihän siitä mitään tulisi, jos demokratiassa kuka hyvänsä tavallinen kansalainen olisi pätevä hallitsijaksi, tuomariksi tai lautamieheksi. Asioiden salaamisen psykologiana ei siis olekaan kansakunnan etu, vaan päättäjien egon korostaminen, jotta päättäjät tuntisivat olevansa minimipalkkansa arvoisia.

Mitä tapahtuisi, jos valtio olisi täysin avoin? Voimme hyvin uskottavasti kuvitella esimerkiksi jenkkipoliitikkojen valittavan, että suomalaisten kanssa ei voi neuvotella mistään asiasta, koska He ovat niin avoimia, vilpittömiä ja viisaita. Salailuun uskovat ulkomaiden poliitikot vielä lisäisivät siihen, että Suomi on siksi ylivoimaisesti planeetan paras maa, koska sen hallinto on niin perusteellisen uskottava kansalaisten silmissä. Sillä hallinto voi olla täysin uskottava vain silloin, kun kansalaiset voivat olla täysin varmoja siitä, että päätöksien taustalla ei ole salaista tietoa.

Ihminen ei ole viisas, jos Hän uskoo, että tuossa tahi siinä asiassa ei ole taustalla mitään salaista, koska poliitikot niin sanovat. Huomatkaa hyvät lukijani, että salailevat poliitikot eivät tietystikään voi sanoa, että näissä asioissa ei ole taustalla salaista tietoa, kun taasen noiden asioiden oikeita perusteluja ei voida Teille kertoa.
Salaisuuden totuus on juuri siinä, että salaisuuksiin uskovien on täysin mahdotonta uskottavasti todistaa jonkun asian olevan taustoiltaan täysin julkinen.
Salaisuuden tosiasia sanoo, että hallitsijoiden kaikki päätökset perustuvat salaisuuksille. Julkinen valta on kaikkinensa täysin salaisen vallan palveluksessa.

Johdonmukaisuus vaatii, että salailua ei voi pitää järkevänä, jos uskotaan avoimuuden olevan järkevän julkisen toiminnan perusta. Avoimuus ja salailu ovat toisensa pois sulkevia. Kun siis jompaan kumpaan liitetään järkevyys, rehellisyys, rauhallisuus, rohkeus ja viisaus, niin silloin johdonmukainen ihminen näkee välittömästi, ettei niitä funktioita voida silloin liittää kumpaankin.
Salaileva ihminen ei voi olla viisas, jos viisaus on liitetty avoimuuteen.
Salaileva ihminen ei voi olla rohkea, jos rohkeus on avoimuutta.
Salaileva ihminen ei ole johdonmukainen, jos Hän puhuu jossakin avoimuudesta, ja toisaalla salailun puolesta.
Salailevat poliitikot ovat kaksoisagentteja, jotka kuvittelevat voivansa palvella kahta herraa.

Koska siis poliitikoiden on täysin mahdotonta kertoa, miten monta salaisuutta Heillä tällä hetkellä on, niin silloin vain hölmöt voivat uskoa, että poliitikoiden perustelut kaikille päätöksille ovat tärkeimmiltä osiltaan täysin julkisia. Otetaan ihan mikä tahansa laki, asetus, säädös tai muu vastaava, niin poliitikoiden on täysin mahdotonta todistaa, että sen taustalla ei ole jotakin salaisuutta. Julkinen valta on pelkkä vallan irvikuva silloin, kun valtiovalta tuomiovaltaa myöten uskoo täysin sokeasti salaisuuksiin.
 

Asiasta lisää:
Ajankohtainen: Salainen Tuomio
Index: Mielipuolinen salainen valta

   

Sivun alkuun   Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/  5. maaliskuu 2004Hosted by www.Geocities.ws

1