VALTIO ELOONJÄÄMISTAISTELUN KENTTÄNÄ

LOHDUTUSTA KÖYHILLE

VALTIOT PAHUUDEN AKSELEITA
JUMALAN VALTA HYVYYDEN PERIKUVA

***


kati sinenmaa, www.geocities.com/sinenmaa.
21. ja 22. heinäkuuta, v. 2003

SISÄLTÖ:

00. ESIPUHE

Poliitikot eivät erottele hyviä tekoja pahoista, ja poliitikoille kauneus kuuluu samaan rumuuden kanssa. Koska poliitikot eivät tee eroa asioiden välillä, silloin poliitikot eivät käytä omaa järkeään, vaan He tottelevat täysin sokeasti omia oppejaan, jotka ovat siis järjettömyydesstä syntyneitä, koska poliitikkojen opeissa ei tehdä mitään eroa pahan teon ja hyvän teon välillä, ja kauneuskin saa poliitikoilta täsmälleen saman tuomion, millä He tuomitsevat rumatkin

Valtio on poliitikkojen ja virkamiesten elinkeino. Poliitikot ja virkamiehet käyttävät valtiota täsmälleen samoin kuin ahneet yritysjohtajat, jotka eivät välitä mitään yhteisestä edusta, vaan niiden ainoana huomion kohtaana on vain oma suu. Poliitikot välittävät vain laillisuudesta, joten jos joku on tehnyt kauneutta, mutta se ei ole systeemin mukaan tehtyä, silloin poliitikot usuttavat välittömästi väkivaltayksikkönsä sen kimppuun, koska poliitikot eivät välitä mitään todellisista arvoista. Poliitikkoja kiinnostaa lainsäädännässä vain se, miten sillä tuetaan rikkaiden eloonjäämistä, koska jos vain poliitikot pitäisivät hyvyyttä, kauneutta ja totuutta arvossa, silloin He ymmärtäisivät, että hyviä tekoja, kauneuden luomista ja toden puhumista varten ei tarvita lainsäädäntää.

01. JÄRKI--HYVÄN JA PAHAN EROTTAMISEN KYKY

Poliitikot eivät ymmärrä Kirjoituksien totuuksia, koska He eivät käytä järkeään. Jos vain poliitikot käyttäisivät järkeään, silloin He itsestään tajuaisivat, että jokaiselle ihmiselle on järjen mukana annettu aito kyky hyvän ja pahan erottamiseen toisistaan. Poliitikot eivät tuota totuutta voi tuntea, koska jos vain poliitikot käyttäisivät järkeään, silloin Heidän olisi mahdotonta väittää, että ihmiset voivat tehdä hyvää vain, kun Heille rustataan lakeja, säädöksiä ja asetuksia siitä, mikä on hyvää.

Poliitikkojen hyvä on siis täysin alistettu palvelemaan vain rikkaita, joten poliitikkojen hyvä ei voi olla aitoa hyvyyttä, koska poliitikkojen valtiollinen hyvä sisältää sekä hyvää että pahaa. Poliitikot eivät ole koskaan itse seuloneet järjellään asioita jyviin ja akanoihin, vaan poliitikot väittävät, että se on vain laki, joka voi sanoa, onko jokin asia hyvä vai huono.

Kun ihminen käyttää järkeään, silloin Hän ei voi uskoa lakiin, koska järki itsestään todistaa, mikä on hyvää. Lakiuskovilla ovat hylänneet oman järkensä, joten silloin lakiuskovat eivät pysty itse erottamaan hyvää ja pahaa, koska jos vain lakiuskovat itse erottelisivat jyvät akanoista, silloin He eivät voisi uskoa lakiin. On siis kiistaton totuus, että laki ja järki ovat toisensa poissulkevia, joka nähdään siitäkin, kun uskovat pelottevat toinen toisiaan järjen käyttämisen seurauksista.

Poliitikotkaan eivät voi opettaa, että ihmiset itsekin pystyisivät omalla järjellään erottamaan hyvän ja pahan, koska jos vain poliitikot opettaisivat ihmisiä erottelemaan hyvät tunteet huonoista tunteista, mihin silloin enää lainsäädäntää tarvittaisiin? Onhan se itsestään selvää, että eivät papitkaan voi muuta kuin pitää ihmisen omaa järkeä Saatanan luomuksena, koska papit kuolisivat sukupuuttoon alta aikayksikön jos papit opettaisivat ihmisiä luottamaan omaan järkeilyyn. Niinpä sekä poliitikot että papit joutuvat jatkuvasti todistelemaan, millainen onnettomuus ihmisiä kohtaa, jos ihmiset käyttäisivät omia hoksottomiaan.

05. VALTIO TOIMII KUIN YRITYS

 • Valtio määrittää tuotteidensa hinnat.
 • Valtio voi olla oikeudessa syytettynä tai asianosaisena
 • Valtio voidaan tuomita.
 • Valtio kohtelee ihmisiä tuotannontekijöinä, kuten yrityksetkin.
 • Valtio hyökkää ihmisiä vastaan.
 • Valtio käy YTV -neuvotteluja.
 • Valtio lomauttaa ihmisiä ja seisottaa osastojaan, kuten yritykset.
 • Valtio käy osakekauppaa kuin yritykset
 • Valtio myy osiaan, kuten yrityksetkin, jotka ulkoistavat toimintojaan.
 • Valtio ostaa yrityksiä, kuten yrityksetkin, jotka valtaavat muita yrityksiä.
 • Valtio määrittää kaiken toimintansa pelkästään rahassa.
 • Valtio on täysin sokea hyvyydelle, kauneudella ja totuudelle.
 • Valtio ylläpitää eriarvoisuutta, koska muutoin valtio ei voisi myydä itseään valtiouskovilleen.

Asiasta lisää:
Paperi: Valta ja sen kunnia
Paperi: Ystävyyssuhde
Tiedote 45: Pelko Hallinnan Motiivina

Alkuun

Hosted by www.Geocities.ws

1