8.05.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Lahjakkaita sanoja
Valtakunnan tiedotusyksikkö Tiedote 36/2003

Lahjakkaasti lahjattomat

Poliitikotkin alkavat olla jo sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat jollakin tavoin lahjakkaita. Mutta onko se lahjakkuutta pakottaa ihmiset tekemään työtä sellaisilla aloilla, joille Heidän lahjansa eivät ole tarkoitettuja? Ovatko poliitikot lahjojensa mukaisessa työssä, jos He eivät välitä mitään, ovatko ihmiset lahjojensa mukaisessa työssä? Kenen etua poliitikot ajavat, kun He pelolla ja toimeentulon menetyksin uhkailemalla pakottavat ihmiset menemään lahjojensa vastaisiin työpaikkoihin?

Mitä sanottavaa psykologeilla on siihen, kun ihmiset pakotetaan sellaisiin työtehtäviin, joihin ihmiset eivät lainkaan luonnostaan sovellu? Aiheutuuko ihmiselle mitään psyykkistä rasitusta siitä, että Hän joutuu ilottomasti tekemään työtään, jotta välttyy poliitikkojen uhkaamalta menetykseltä?

Voidaanko ylipäätään uskoa jonkun olevan lahjojensa mukaisessa tehtävässä, jos Hän vaatii itselleen enemmän kuin on valmis antamaan kelle hyvänsä, joka on jollakin tavoin lahjakas. Onko yhtään mitään järkeä asettaa lahjoja eri arvoiseen asemaan, eli mitata lahjakkuutta vain rahalla? Sillä vain rahalla arvostetut asiat ovat eriarvoisia.

Lahjakas ihminen ei voi vaatia lahjojensa käytöstä itselleen enempää kuin mihin jokaisella lahjakkaalla on oikeus. Sillä lahjakkuuteen sisältyy tieto siitä, etteivät omat lahjat ole omaa ansiota. Jos siis joku ei tuota itsestään selvyyttä tiedä, silloin Häntä ei voida kutsua lahjakkaaksikaan, koska jokainen lahjakas ymmärtää pelkällä järjellään, että lahjat eivät ole ansaittuja, vaan annettuja.

Jos poliitikot ovat sitä mieltä, että on ihmisiä, joiden lahjat ovat niin vähäpätöisiä, että tuollaisilla vähäarvoisisilla lahjakkuuksilla ei ole mitään merkitystä esimerkiksi valtion taloudenhoidossa, eli politikoinnissa, silloin minun on ihan pakko kysyä, että milläs sitten on mitään merkitystä, jos kerta on lahjoja, joiden käyttäjiä ei millään tavoin arvosteta!

Eikö Jumala/Luonto olekaan täysin selvästi antanut jokaiselle erilaisia lahjoja juuri siksi, että He erilaisissa tehtävissään elättäisivät itsensä? Millä oikeudella joku ns. poliittisesti lahjakas väittää, että on vähemmän arvokkailla lahjoilla varustettuja ihmisiä, joille ei pidä maksaa kuin korkeintain minimipalkka?

Poliitikot tunnetaan juuri siitä, että Heistä kukaan ei voi olla lahjojensa mukaisessa tehtävässä, koska He eivät sarvosta ihmistä sinänsä, vaan vain rahaa. Vain raha merkitsee poliitikoille jotakin, jonka osoituksena on sekin, että poliitikot puhuvat vain rahasta.

Milloinkaan poliitikot eivät pysty puhumaan lahjakkuudesta ilman rahaa, ihmisinä, koska He joutuisivat välittömästi tunnustamaan, että se on hölmöläisten hommaa arvottaa lahjoja niin, että pystyy sitten väittämään, että ne vähemmän arvostetut ovat itse syyllisiä siihen, että Heillä ei ole poliitikon lahjoja!

Poliitikot siis arvottavat lahjakkuudet rahalliseen suuruusjärjestykseen, jotta poliitikot voivat sitten väittää, että Heitä tarvitaan, jotta He voisivat auttaa lahjattomia, eli köyhiä! Vähälahjaisuus on rikkaiden keksimä tyhjänpäiväinen käsite, jolla rikkaat perustelevat, miksi Heidän ei tule antaa omia lahjojaan vähälahjaisille, kun taasen vähälahjaisten pitä antaa omat lahjans ilmaiseksi rikkaille, tai muutoin rikkaat usuttavat valtion köyhien kimppuun!

Huomatkaa kaikki, että rikkaiden mielestä köyhyyslahjoilla varustettujen elämää tulee koko ajan haitata ja vaikeuttaa, jotta köyhät eivät huomaisi, että Heillä on lahjoja, joita käyttämällä He pystyvät ihan hyvin elättämään itse itsensä!

Huomatkaa kaikki, että rikkaiden mielestä rikkaiden ei tarvitse antaa alihintaan omia lahjojaan, mutta köyhien on pakko antaa alinhintaan omaa työtään, koska jos rikkaat maksaisivat kaikista lahjoista samalla mitalla, silloin köyhätkin saisivat ajella mersuilla!

Huomatkaa kaikki, että rikkaiden mielestä köyhät ovat itse syyllisiä omaan tilanteeseensa, koska He eivät halua mennä lahjojensa vastaisiin töihin, kuten rikkaat saavat mennä, koska jos rikkaat olisivat lahjojaan vastaavissa töissä, silloin He tietysti ymmärtäisivät, että se on mieletöntä vaatia omista lahjoistaan enempää kuin mitä muille lahjakkaille pitää maksaa.

Rikkaat ovat kiistattomasti täysin lahjattomia, koska He ylläpitävät köyhyyttä, jotta He itse saisivat olla rikkaita. Ja jotta rikkaat voisivat uskoa muiden olevan köyhiä, niin sitä varten rikkaiden pitää opettaa lopullisena totuutena, että köyhät ovat köyhiä, koska Heillä on niin huonot lahjat, koska Jumala siunasi vain rikkaita valtion väkivaltakoneistolla, koska jos köyhätkin saisivat antaa topimintakäskyjä valtiolle, silloin rikkaatkin ymmärtäisivät, että Heidän perustuksensa on täysin mätä.

Poliitikoilla, kuten psykologeillakaan ei ole mitään hajuakaan siitä totuudesta, että kaikki lahjat ovat luonnolle ehdottoman tarpeellisia, eikä mikään niistä ole ylitse muiden. Vain lahjattomat voivat kuvitella ansainneensa itse omalla pätevyydellään palkkansa. Kukaan ihminen ei ole tehnyt itseään, joten kaikki ihmiset on tehty ihmiskuntaa varten, missä jokainen elää, koska ei voi muutakaan.

Nykyisissä valtioissa köyhiltä on kielletty elämä ja toimeentulo, koska muutoin rikkaat joutuisivat itse käyttämään omia lihaksiaan, joiden rahallinen arvo on täsmälleen sama kuin köyhienkin lihastyöllä. Ja kaikkea tuota psykologit tukevat, koska psykologit palkankorottajina eivät ole lahjakkaita, vaan vain valtion käskynhaltijoita, jotta rikkaat eivät kuolisi nälkään, jos köyhätkin saisivat ajaa mersulla.

Lisätietoja:
esim: Kannanotot, Vähälahjaisuuden tosiasia, 8. 05. 2003.

Valtakunnan Lahjoitusvastaava
Puolen Hehtaarin Metsä,
Jumalan Valtakunta

Sivun alkuun


21 kertaa
alihintaan
kiistaton
köyhyyslahjakkuus
lahjakkuus
yksinomainen
vähälahjainen

Ihmisen tulee olla luonnon osa, eikä valtion. Valtio pysyy pystyssä vain niin kauan, kun lahjattomat hallitsevat. Lahjakkaat ovat lahjojensa mukaisissa tehtävissä, joten silloin ihmiskunta muodostaa yhden jakamattoman organismin, jonka osia ei ole jaettu köyhiin ja rikkaisiin, lahjattomiin ja lahjakkaisiin, hallitsijoihin ja alamaisiin.

Hosted by www.Geocities.ws

1