policejní a justiční zvůle


Vladimír HučínPolicejní brutalitaPokutaDozvuky procesu

•••

Podotýkám, že stále ještě platí Celosvětová výzva na solidární finanční a lidskou pomoc panu Vladimíru Hučínovi, vydaná v prosinci 2003. Svou finanční podporu (cizí měna bude automaticky převáděna na Kč.) můžete zasílat do Komerční banky na toto jméno a konto:

Anna Hučínová – 867132040217/0100

•••


Pondělí 4.říjen 2004 - 8.00 hodin - OS Přerov
Neveřejné „souzení“ kpt. BIS Vladimíra Hučína
? Pokračování 5+6.října 2004 od 8.00 hodin tamtéž ?
NEVINNÉHO CHTĚJÍ ODSOUDIT VINÍCI!
Vyzývám televizi, rozhlas, novináře, občany:
přijeďte do Přerova - ve vlastním zájmu!

V Přerově opět pokračuje obrovská, do nebe volající nespravedlnost a mezinárodní ostuda ČR! Zodpovědní stále mlčí! Nechtějí zasahovat do nezávislosti soudu – a do svého klidu a svých „jistot“! My angažovaní občané, podporujeme nezávislost soudu. Pasivitou a nezájmem veřejnosti se stává soud závislý na moci mocných - jím manipulující! Do jeho nezávislosti zasahují hrubě staré struktury z BIS, soudů, policie a státní správy! Prosazují ve vlastním zájmu neveřejný proces, aby nebyly odhaleny jejich zločiny a jejich nemravná, státu a občanům urážející a škodící bezcharakternost!

Chtějí odsoudit nevinného a slušného občana jenom proto, že tento občan ohrožuje jejich ničím nezasloužené „jistoty“! Příště může být na řadě někdo z nás!

Nemíníme nečinně mlčet a přihlížet primitivnímu znásilňování práva a spravedlnosti podivnými individui nehodnými soudcovského taláru a nemající žádné morální a mravní předpoklady toto povolání vykonávat.

V Přerově vyjádříme náš občanský postoj v pondělí 4.října 2004 od 8.00 hodin, pod okny OS Přerov spolu s PALACHOVÝMI DĚTMI a politickými vězni z komunistických věznic a koncentračních táborů. Pokud tento další pokus o „demokratickou likvidaci“ nevinného bude pokračovat další dny, budeme pokračovat i my!

Na Václavském náměstí v Praze na Můstku
ve čtvrtek 7.října 2004 od 14.00 do 19.00 hodin
budeme pokračovat a informovat občany o soudu v Přerově.
Jako obvykle při našich setkáních, vystoupí také písničkáři
Ali Weissová, Pepa Nos, Zbyněk Horváth.

•••


 i přes výslovné přání vlády ČR? 

 nikoli, NEVEŘEJNÝ proces se koná 
 S POŽEHNÁNÍM VLÁDY!!!


••• PŘEROV 4. 10. 2004 •••

Z poslancu se dostavil pouze Svatopluk Karasek. Pritomna verejnost se hlasite dozadovala vstupu za pritomnosti televizni kamery CT. Soudni jednani na chvili preruseno pro hluk v soudni budove. Verejnosti panem Hucinem sdeleno, ze doslo ke zmene celeho senatu.

Advokati upozornili na podjatost prisediciho soudce Plška, ktery byl vysokym funkcionarem SSM, s tim, ze Ustavni soud zakazuje svym rozhodnutim takovymto osobam v takovychto zalezitostech rozhodovat. Soudce Jelinek zamitl.

Advokat JUDr. Hulik vznesl namitku na podjatost celeho soudu, nacez byl soudcem Jelinkem upozornen na moznost odvolani proti tomuto do 3 dnu po vyneseni rozsudku.

Byl vznesen pozadavek na verejny soud, vzhledem k tomu, ze vetsina dokumentu je jiz po letech odtajnena. Statni zastupkyne Mgr. Stankova protestovala z duvodu projednavani tzv. "utajovanych skutecnosti". Jedna se o malou cast dokumentu, ktere by vylucovaly ucast verejnosti. Drtiva vetsina "utajovanych skutecnosti" je pristupna na internetu a z techto duvodu pozaduji advokati ucast verejnosti, pokud nebude vyse uvedena vyrazna mensina "utajenych" dokumentu projednavana.

Doplnujici informace z prilozeneho protokolu sepsaneho u OS Prerov s predsedkyni JUDr. Tanou Simeckovou 4.10.2004 v 9,30 az 10.45.

Soud byl i odpoledne neverejny, zitra pokracuje v 8.30. Ozvu se zitra - pokud mne nezavrou. Je tezke se ovladat pri takove nehoraznosti do nebe volajici. Dva autobusy ozbrojencu byly pripraveni! Mozna budou mit zitra praci. Soudci Jelinkovi jsem pri odchodu zazpival Pisen prace a Internacionalu!

Obdivuji neskutecne sebeovladani Vladimira Hucina!

Pisi rychle a omlouvam se za pripadne stylisticke a gramaticke chyby.
Za PV na podporu verejneho soudu s kpt. Vladimirem Hucinem a zastupne za ostatni v protokolu uvedene stezovatele zdravi JS

•••


•••

P R O T O K O L

sepsaný u Okresního soudu v Přerově dne 4. 10. 2004 v 9,30 hodin

Přítomna od soudu:

Dostavili se:

stížnost na postup soudce Mgr. Michala Jelínka dle § 164 zák. o soudech a soudcích.

Spatřujeme pochybení v postupu soudce, předsedy senátu Mgr. Michala Jelínka , který nechal vyvést veřejnost z jednací síně při veřejném vyhlášení rozsudku ve vyloučeném řízení, v němž se jednalo o zneužití nemocenských dávek. Toto řízení bylo veřejné a probíhalo v červenci 2004. Takto byl vyveden i zástupce tisku pan František Rozhoň, který je přítomen sepisu této stížnosti. V usnesení o uložení pokuty panu Hučínovi Mgr. Jelínek tento postup popírá.

Takto z jednací síně byli násilím vyvedeny následující osoby:

Speciálně bychom se chtěli vyjádřit k tomuto pochybení tak, že tyto staré dámy byly hrubým násilím vyvedeny, ačkoliv nebyly osobami, které by rušily průběh vyhlašování rozhodnutí. Paní Mašínová měla stopy pohmožděniny po dobu týdne od zákroku. Chtěli bychom zdůraznit, že paní Mašínová je tělesně postižená, a za této situace daný postup považujeme za odsouzení hodný. Toto vyvedení proběhlo na pokyn předsedy senátu Mgr. Jelínka.

Dnešního dne probíhá neveřejný proces obviněného Vladimíra Hučína, přičemž jsme jako veřejnost zjistili změnu obsazení soudu. Nově je členem senátu pan Plšek, který se veřejně před panem Metelkou vyjádřil tak, „že si na Hučínovi smlsne“. Tato okolnost je zaznamenána v soudním spise v řízení, které probíhá dnešního dne, což svědčí o podjatosti pana Plška.

Chtěli bychom dále namítnout, že členové senátu, který dnešního dne zasedá, údajně nemají bezpečnostní prověrku, ačkoliv se má jednat o proces, v němž se projednávají utajované skutečnosti a my jako občané právě z těchto důvodů se jednání nemůžeme účastnit. Jako občané to vnímáme jako porušení rovnosti občanů před zákonem. Dovolujeme si upozornit, že většina dokumentů, které tvoří daný spis, je veřejnosti přístupná na internetové adrese www.Hucin.com.

Z tohoto důvodu se domníváme, že soud by měl být z velké části přístupný veřejnosti, protože se v převážné míře nejedná o utajované skutečnosti. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že informace v těchto dokumentech z velké části neohrožují bezpečnost státu, ale kariéru osob, které pana Hučína soudí, a osob, které jsou účastny tohoto procesu jako svědci. Pokud by proces byl veřejný, pak by na základě těchto dokumentů vyplynulo, že ve vrcholných funkcích jsou lidé, kteří pro výkon svých funkcí nesplňují morální a zákonné předpoklady. Konání soudu v této neveřejné formě podporuje jistotu postavení těchto osob, jejichž činnost je namířena proti zájmům bezpečnosti státu, a tím i zájmu občanů. Svou činnosti navazují na kontinuitu komunistického režimu, který byl prohlášen za zločinný zák. č. 198/1993 Sb.

Jako občané dále protestujeme proti postupu soudu, který zabránil veřejnému čtení obžaloby.

Předsedkyní soudu bylo sděleno, že pokud je v hrubých rysech od Mgr. Jelínka informována o průběhu daného trestního řízení, pak si vzpomíná, že v době zahájení daného trestního řízení, tedy asi před 3 lety, byla JUDr. Šromovou, tehdejší Okresní státní zástupkyní obžaloba čtena. Takto předsedkyně soudu přítomným vysvětlila, že dnešního dne nebylo trestní řízení zahájeno nově, ale bylo navázáno na průběh, který byl přerušen řízením o ústavní stížnosti k okolnostem, zda advokáti musí mít bezpečnostní prověrku pro zastupování v řízeních, v nichž se jedná o utajovaných skutečnostech.

Za této situace zástupci veřejnosti žádají, aby tato okolnost byla prověřena a mají dále za to, že veřejnost měla být s ústavním nálezem seznámena.

Žádáme, aby v souladu se zákonnými možnostmi bylo na tuto stížnost vedením soudu reagováno a abychom byli vyrozuměni o způsobu vyřízení stížnosti.

Předsedkyně soudu poučila přítomné zástupce o zákonné lhůtě k vyřízení stížností dle § 173 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. s tím, že stížnost vztahující se k řízení ve věci nemocenských dávek bude dána k vyjádření Mgr. Jelínkovi, veliteli justiční stráže, členu senátu panu Plškovi a na žádost stěžovatelů paní Hučínové, paní Mašínové.

Stěžovatelé dále žádají, aby stížnost byla zaslána k vyjádření Johnu Bokovi. Jedná se o důvěrníka obviněného pana Hučína a dále panu Hučínovi.

Dále žádáme, aby byla zaslána i panu Martinu Vadasovi, jehož adresa bude panem Šináglem sdělena dodatečně elektronickou poštou. Pan Vadas pořizoval fotografické snímky v jednací síni v průběhu přerušeného řízení o přestávce, za což byl na pokyn Mgr. Jelínka z jednací síně vyveden. Zákaz fotografování v jednací síni vydaným Mgr. Jelínkem v průběhu jednání byl panem Vadasem respektován a nebyl tedy v žádném případě porušen. Pan Vadas je vysokoškolský pedagog, filmový dokumentarista, který zadokumentoval valnou část soudních řízení s panem Hučínem, které byly veřejnosti přístupné. Jejich adresy jsou v daném trestním spise.

Pracovníkům České televize byla umožněna přítomnost a pořizování zvukových a obrazových záznamů při vyhlašování rozhodnutí ve věci.

Stěžovatelé současně upozorňují, že text této stížnosti i odpovědi budou dány k dispozici veřejným sdělovacím prostředkům. Současně žádají, aby kopie stížnosti i odpovědi byly zaslány na E-mail: [email protected].

Kopie stížnosti byla předána všem stěžovatelům.

Hlasitě diktováno, skončeno a podepsáno v 10,45 hodin.

•••


•••

••• PŘEROV 5. 10. 2004 •••

Dnes se projednavaly 3 dalsi body obzaloby. Prestoze byl predvolan pan Castecka (byv. nadrizeny VH), bylo mu sdeleno, aby odesel, ze dnes vyslechnut nebude. Na jeho dotaz, kdy se tak stane, mu s. Jelinek odpovedel, ze nevi.

Pri soudnim jednani se za cely den neprojednavaly zadne utajovane skutecnosti - byly procitany clanky z tisku a informace, ktere byly jiz behem minulych let zverejneny. Verejnost opet nemela pristup do soudni sine.

Poslanec Karasek se dnes neucastnil, zitra by mel prijet poslanec Klas. Dosla zprava od poslankyne Paralove s tim, ze se chteli s posl. Vidimem, Langerem a dalsimi procesu zucastnit, ale jelikoz se VH obklopuje lidmi, kteri pisi stvave veci na presidenta Klause, rozhodli se, ze do Prerova nepojedou...

Vladimiru Hucinovi je ze strany s. Jelinka neustale vyhrozovano a je zastrasovan pokutami, ktere mu soud muze udelit za znevazovani "soudniho majestatu". Vcerejsi navrhovana pokuta 60.000 za uhradu razie ve vlastnim dome byla vcera jeste tez navysena o 5.000 korun ceskych za urazku soudu.

Normalizacni proces zitra pokracuje.

Jirka Vanek

PS: Tak to jsou veci, myslel jsem ze jde o nevinne stihaneho a ejhle, pane prezidentova ( ktery stejne jako jeho predchudce kauzu Hucin ignoruje) povest je nadevse. Kdopak jsou ti lidi kteri obklopuji Hucina a pisi "stvave" veci proti prezidentovi? Bude asi treba vycistit politicky chliv bez ohledu na politickou prislusnost politiku.


•••

V. Hucin - den 2.

Dnes se projednavaly 3 dalsi body obzaloby. Prestoze byl predvolan pan Castecka (byv. nadrizeny VH), bylo mu sdeleno, aby odesel, ze dnes vyslechnut nebude. Na jeho dotaz, kdy se tak stane, mu s. Jelinek odpovedel, ze nevi.

Pri soudnim jednani se za cely den neprojednavaly zadne utajovane skutecnosti - procitany clanky z tisku a informace, ktere byly jiz behem minulych let zverejneny. Verejnost opet nemela pristup do soudni sine. Poslanec Karasek se dnes neucastnil, zitra by mel prijet poslanec Klas.

Dosla zprava od poslankyne Paralove s tim, ze se chteli s posl. Vidimem, Langerem a dalsimi procesu zucastnit, ale jelikoz se VH obklopuje lidmi, kteri pisi stvave veci na presidenta Klause, rozhodli se, ze do Prerova nepojedou...

Vladimiru Hucinovi je ze strany s. Jelinka neustale vyhrozovano a je zastrasovan pokutami, ktere mu soud muze udelit za znevazovani "soudniho majestatu". Vcerejsi navrhovana pokuta 60.000 za uhradu razie ve vlastnim dome byla vcera jeste tez navysena o 5.000 korun ceskych za urazku soudu.

Normalizacni proces zitra pokracuje.

Tak to jsou veci, myslel jsem ze jde o nevinne stihaneho a ejhle, pane prezidentova (ktery stejne jako jeho predchudce kauzu Hucin ignoruje) povest je nadevse. Kdopak jsou ti lidi kteri obklopuji Hucina a pisi "stvave" veci proti prezidentovi?

Jirka Vanek

PS: Bude asi treba vycistit politicky chliv bez ohledu na politickou prislusnost politiku.

•••

Ahoj Jirko

Tak mám za sebou další den soudu. Je to dosti únavné, ale cítím, že mají z procesu stále větší strach, který je nutí zatajovat co se dá. Mám za to, že i kdyby u toho procesu byla přítomna veřejnost, tak by asi byla nakonec vyloučena, neboť to, co by občané slyšeli, by vyvolalo hlasité reakce nespokojenosti.

Z průběhu jednání je zřejmá účelová konstrukce obžaloby a křečovité reakce soudce.

Jeden z přísedících, Oleg Plšek, je bývalý člen předsednictva SSM, člen SČSP a je v přátelském kontaktu se synem bývalého náčelníka StB Přerov. Tento soudce - přísedící prochází dokonce v záznamu odposlechu hovoru, kde se dle zdroje vyjadřuje: "Na exdůstojníkovi BIS si smlsnu". Tento soudce - přísedící je také konkretizován v agenturních záznamech z r. 1998 v souvislosti s aktivitami ultralevice. Jinak řečeno jde jednoznačně o osobu podjatou.

Jinak protesty proti zatajování procesu se stupňují a to i s použitím megafonu. Dnes byla kolem budovy soudu rozmístěna policie. Zítra očekávám, že se tlak veřejnosti bude nadále stupňovat a radikalizovat.

Ahoj Vladimír

•••


•••

P R O T O K O L

sepsaný u Okresního soudu v Přerově dne 5. 10. 2004 ve 13,55 hodin

Přítomni od soudu: Pecháčková Věra – zapisovatelka

Dostavili se:

a uvádějí:

Podáváme tímto odůvodněnou stížnost na soudce OS v Přerově Mgr. Michala Jelínka.

V probíhajícím soudním jednání s p. Vladimírem Hučínem byla vyloučena veřejnost s odůvodněním, že budou v procesu projednávány utajované skutečnosti. Od zahájení procesu až do této doby nedošlo k projednávání ani jediné skutečnosti, která by vyloučení veřejnosti z účasti na tomto procesu opravňovala. Rozhodnutí Mgr. Jelínka vyloučit veřejnost považujeme tedy za neodůvodněné, svévolné a diskreditující i justici samu. Během soudního jednání jsou detailně probírány např. novinové články. Doposud nebyl předložen jediný dokument klasifikovaný jako utajované skutečnosti.

Vzhledem k tomu, že se o těchto skutečnostech dozvěděla i čekající veřejnost, vedlo to k jejímu pochopitelnému pobouření. My občané, daňoví poplatníci, se tímto jednáním soudce Mgr. Jelínka cítíme zkráceni na svých právech a jsme tímto nemorálním jednáním soudce Jelínka na nejvyšší míru pobouřeni a zděšeni.

Z předpokládaného třídenního soudního procesu s panem Hučínem uběhly již dva dny za nepřítomnosti veřejnosti, aniž by k tomu bylo doposud nejmenšího důvodu.

Tento text bude dán k dispozici veřejným médiím vČeské republice a ve světě.

•••


•••

••• V LN je na titulni strane a na strane 4 clanek o policejnim zasahu proti Hucinovym "priznivcum". V cele Opave je problem sehnat LN, stankari konstatuji, ze jim budto neprisly vubec, nebo ze jim bylo dodano mene vytisku nez si objednali. Jeden dokonce rekl, ze podepsal jejich prevzeti, ale v baliku LN chybely, ze si toho nevsiml (6:30 rano). Vsude rikam, at napisou stiznost.
Veronika Valdova

•••


•••


••• PŘEROV 6. 10. 2004 •••

V soudní budově jsme tohle nikdy ani za doby totality nezažili.
Předseda spolku Šalamoun John Bok

•••

Nikdy nic nebylo zadarmo, nic nestálo tolik krve jako lidská svoboda.
A během desetiletí a staletí se vytvořil ve světě nepsaný zákon:
Nedostane nic kdo nebojuje. Ztratí každý vše kdo se nebrání.

Milena Jesenská

•••

Hučin s příznivci
fotoLuděk Peřina / MAFA

•••

Hučínovi příznivci se střetli s policií

••• Musim se omluvit, ted jsem dorazila od soudu s V.H. z Prerova a mam toho dost jako vsichni. Sdelovaci prostredky se sice podarilo na dnesek privolat, celkem se snazili, ale presto utajili jednoho zraneneho politickeho vezne - stary pan, vzdy jezdi na invalidni trojkolce. Tuto mu musel Honza Krisica, borec z Trince, dovezt pote domu.

Celkem byly tri sanitky a jeden stary pan zkolaboval, lezel na zemi, ale uklidnil se, dokonce dale natacel na diktafon. Slo a jde jim opravdu o zivot.

Justicni straz je vlacela z budovy jako pytle brambor bez bot!

Pan Ciganek je v tezkem stavu, nehybe spodni pulkou tela, neciti ji, nekomunikuje a jen mu tecou slzy. Vypada to na mozkovou prihodu, predbezne. Ma tezce nemocnou manzelku. Nekdo jel k ni domu vyridit plnou moc, aby mohly byt podany relevantni informace o jeho zdravotnim stavu.

Myslim pani prerovska notarka, duvernice V.H., utrpela pri zakroku just. straze osklive zraneni slachy na noze, odvezla ji treti sanitka, vratila se autem s berlemi.

Doufam ze to oba panove preziji, velmi si pripomneli stare krivdy, patrne, a ponizeni, politicti vezni to patnact let po listopadu, kdy vsechny vlady a vsichni politici tvrdi ze mame demokracii prozivaji jinak nez my "ostrileni" protestujici, ovsem ti, co jsme kriminal neprozili na vlastni kuzi.

S timto ti sadisti bez kouska lidskeho rozumu a citu nepocitali. I kdyz zpocatku se s nimi dalo i komunikovat, az na jednoho, v pondeli. Nebylo prijemne kdyz si nas stale policie venku pred budovou i uvnitr natacela na sluzebni kamery. Rozkaz splnili beze zbytku. Bylo jich tam jak mravencu. Byli ve dvore a take o poschodi vyse, jak nahodou zjistil V. H. na vlastni oci.

Mame zpravy z vice zdroju ze ocekavali "nepokoje" a byly tam posily snad z cele severni Moravy. Na par vetsinou starych lidi o holich a berlich!

Karolinka Kaiserova byla dnes z toho, ceho byla svedkem opravdu otresena do hloubi duse a jeste v poledne plakala. Tata na ni muze byt pysny. Zachoval se velmi dobre. Klobouk dolu. Urvali mu knofliky kdyz ho vynaseli. Hnus.

Pochod s transparenty a megafonem Prerovem na namesti T-G. Masaryka byl velmi uzitecny, Prerovane moc nechapali, v pondeli ale bylo vecer plne divadlo navstevniku - sal koncert Hrona.

Sedeli jsme v prilehle kavarne s panem Martinem Vadasem. Stacil pretocit svuj dnesni dokument a predat ho do NOVY. Kazdy delal co mohl.

Na Seznamu je hnusna diskuze a nepravdiva zprava, s nikym jsem nemluvila a zadne auto nemam. Patnact stovek me stally tri noci v penzionu, jakysi informacni sum. To je detail. Jsem prilis zhnusena, ale nikoli ze bych rezignovala. Naopak.

Doslo vicekrat k primemu poruseni zakona i ve smyslu pozitivistickeho vykladu prava. O prirozenem se neda ani mluvit. Neco takoveho je soudcum naprosto cizi.

Nejsem zatim schopna psat souvisle, neco jsem davala ve vlaku dohromady, v takovych emocich se neda psat. Zatim zdravi

Claudie N.

•••

Nevim co rict

Ze se nechame vynest jsme vedeli a vetsina policistu se chovala naprosto slusne. Vedeli dobre co jsme zac a ze je ten zasah neprimereny. Bylo tam vic policistu nez verejnosti. Povolali zasahovou jednotku. Na nas, nekolik desitek neozbrojenych intelektualu a byvalych politickych veznu. Neozbrojenych - vsichni jsme prosli bezpecnostnim ramem.

Chteli jsme verejny proces a pravni stat. Zpivali jsme hymnu. Nebyl duvod k vylouceni verejnosti - za cele dva dny se neprojednavala ani jedna utajovana skutecnost, cetli novinove clanky z 90.let. Soudce Jelinek vylouceni verejnosti zduvodnoval probiranim utajovanych skutecnosti. Napadli to obhajci, duvernici i verejnost.

Pokyn k vyvedeni verejnosti dal justicni strazi soudce Jelinek, ta pozadala policii. Pokyn policistum k zasahu dal Crha (snad plukovnik???, ale nevim). Bohuzel tam bylo nekolik byvalych politickych veznu, lidi s tezce podlomenym zdravim z vezenskych lagru, a u tech se dalo cekat, ze to nemusi dopadnout nejlip. Frantisek Ciganek je na JIP v nemocnici v Prerove. Srdecni slabost, ale podle toho, jak vypadal, se obavame mrtvice. Byli za nim v nemocnici, jeste mluvil, ale necitil nohy.

Bohus Gabrhel se po nitroglycerinu celkem rychle vzpamatoval, ale arytmie mel taky. Taky politicky vezen. Jitka Krystlova z UDV ma urvane vazy v kotniku a neschopenku zatim na 14 dni. Jinak jsou vsichni v poradku.

Protestovala jsem stanim na hlave.

Proces byl prerusen na zadost obhajcu, rekli, ze se nejsou schopni soustredit pote, co byla verejnost takovym zpusobem vyvlecena.

Na soudce Jelinka je podanych nekolik stiznosti.

Duvernici podali stiznost a navrh na karne rizeni, jelikoz Hucinovi Jelinek znemoznil radnou obhajobu. Obzaloba jej vinila z sireni poplasne zpravy a dokladala to clanky v novinach vcetne Noveho Bruntalska. Hucin chtel tyto clanky nahlas precist a vyjadrit se k nim. To mu nebylo umozneno. Pote, co jsem videla v predchozich procesech, jsem presvedcena o tom, ze se znovu pouzivaji metodiky 50.let.

Kdo mlci, je spoluvinen.

Veronika

•••

••• Vetsina uz byla recena, hodne bylo videt a slyset na TV. Jenom dodavam:

- U pana F. Ciganka se podle priznaku nevylucuje mozkova mrtvice. U nej je dalsi problem v tom, ze ma doma nemocnou zenu, ktera lezi a on se o ni stara, obraci ji, aby nemela prolezeniny atd. Je bezmocna. Snad se to tam nejak vyresilo a poslali tam socialku...

- Panu F. Preslickovi (KPV Prerov) brutalnim zasahem rozbili bryle

- Byli tam i tajni policiste, celkem s povolanymi policisty asi 50 "ochrancu zakona"

- Poslanec Klas neprijel - z vlady neprijel opet nikdo; dulezitejsi jsou predvolebni meetingy

- V 8.30 se zacal projednavat 6. bod obzaloby - zneuzivani osobnich informaci; preruseno, nedokonceno. Pred dvanactou hodinou oznameno, ze se soud odrocuje na neurcito

- Kdyz na chodbe doslo k utoku "ochrancu zakona" na bezbranne lidi, sef komanda, ktery stal vedle JUDr Hulika, rval do vysilacky: "REZTE JE!! HLAVA NEHLAVA!!!"

A tak se stalo, treti to den bolsevicke inkvizice. Videla jsem na Nove, jak vlekli Milana Paumera po zemi a normalne mi vytryskly slzy z oci. Sedovlasy statecny chlap, ktereho si moc vazim, v rukou bolsevickych pochopu!!

Cela dnesni vec je vsak vitezstvim! Lidi jsou vyburcovani a pokud dalsi fraska bude v listopadu, prijedou TISICE! A mozna budou ozbrojeni...

Hanka

•••

••• Frantisek Ciganek, skaut, ktery stravil v komunistickem lagru na uranu 13 let, byl odvezen do prerovske nemocnice, je na jednotce intenzivni pece. V TV rikali, ze jeho stav neni vazny, coz povazuji za naprostou pitomost. Vypadalo to zprvu jako srdecni slabost, ale kdyz se tam byli Sinagl a spol podivat, necitil nohy a nebyl na tom vubec dobre. Podezreni na mrtvici. Mluvil s nimi jeste. Zachranka prijela hned. Bohus Gabrhel se po nitroglycerinu celkem sebral, ale hned jak ho vynesli, mel arytmie. Jitka Krystlova z UDV sedela v rohu, tvarila se jako nezucastneny pozorovatel, nakonec ji vynesli tak, ze ji urvali vazy v kotniku. Ma 14 dni neschopenku.

•••

••• Today, on 6th October 2004, continued secret cabinet trial of Vladimir Hucin, former political prisoner of previous communist regime. Protesting people witnessed previous trials with Vladimir Hucin and were very alarmed by their course. Vladimir Hucin says that the accusation is a construction in all 7 points and absence of proofs has to be covered by exclusion of public. Judge Jelinek pronounced the trial as non-public because of classified documents had to be discussed. Not a single secret document has been discussed so far during the two days of a three day trial. Hucin´s advocates complained that judge Jelinek made impossible adequate defence of their client.

Associated judge Plsek, former member of board Socialist Youth Federation, whose name is mentioned also in Hucin´s criminal tract pronounced himself as non biased.

Citizens requiring public court and lawful trial have been brachially pushed from the hallway of District Court in Prerov by reinforced special police unit. The police action cost unfortunatelly injury of several protesting citizens eventhough the protesters did not resist. Political prisoner of communist regime F.C. aged over 80 years, who was imprisoned for 13 years in communist uranium mine camps, has been hospitalized at critical care unit of a local hospital due to probable heart attack. At the conclusion judge Jelinek (who has to face three new complaints against his obvious violation the rules) has postponed Hucin trial to so far unknown date.

After the Velvet revolution Vladimir Hucin worked for nearly 10 years in BIS (Czech FBI) on problems of extremism and terorism and revealed connections of extreme militant left organisations to the parliament Czech and Moravian Communist Party (KSCM). Vladimir Hucin documented that high civil servants obtained their security clearence in spite of their previous active work for communist regime in the country. This seems to be the basic problem why captain Hucin has to face seven points of accusation, one of which has been already discussed several weeks ago, in the country where former high communist staff penetrates practically all structures of so called “new democratic“ regime in the country. This development of building new democracy with old tools dramatically increased since year 2000 when The Ministery of Interior became Stanislav Gross.

Veronika Valdova

Interview of Ryan Mauro with Vladimir Hucin is HERE

•••


•••

Vážený pane ministerský předsedo
Vážený pane ministře vnitra,
Vážený pane policejní presidente,

od pondělí 4.10. jsme se účastnili jako obhájce a důvěrníci procesu s bývalým důstojníkem BIS Vladimírem Hučínem. Byli jsme svědky toho, jak předseda senátu Mgr. Jelínek opakovaně zamítl žádost obhájců, aby hlavní líčení pokračovalo za účasti veřejnosti. Prohlašujeme, že ani třetí den jednání (6.10.) a to do projednání posledního bodu obžaloby, nezaznělo v prováděném důkazním řízení nic tajného, nic co by mělo společného s jakýmikoli utajovanými skutečnostmi.Tedy nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost státu.

Z tohoto důvodu byla podle našeho názoru oprávněná i žádost veřejnosti o účast na tomto hlavním líčení. Veřejnost shromážděná v budově soudu se chovala klidně a ukázněně. Posléze skandováním začala vyjadřovat svoje ústavou zaručené právo účastnit se tohoto soudního jednání. V tomto okamžiku přerušil předseda senátu jednání a vyzval policii, prostřednictvím justiční stráže, o vyklizení chodby před jednací síní.

Krátce na to jsme byli svědky brutálního policejního zákroku, jaký jsme naposledy viděli v lednu 1989 na Václavském náměstí. Zákroku o to otřesnějšího, že směřoval především proti starým lidem, bývalým politickým vězňům z 50.let, kteří byli nejdříve surově od sebe odtrháváni, následně bezohledně smýkáni po zemi a schodech až před budovu soudu a někteří z nich byli vysvlečeni do spodního prádla. Několik osob bylo při této akci zraněno.

Téměř 80.letý dlouholetý politický vězeň pan František Cigánek, invalida pohybující se jen o berlích, v důsledku brutálního zákroku policie zkolaboval. Přivolaná záchranná služba jej odvezla do nemocnice na jednotku intenzivní péče, kde se ve vážném zdravotním stavu nachází dosud.

Konečně jsme poznali, co tak upřímně myslíte. Protože v demokratické zemi je obvyklé, že odpovědní činitelé po takovémto excesu podřízených podávají demisi, vyzýváme vás i my upřímně, abyste z titulu své přímé a politické odpovědnosti okamžitě odstoupili ze svých funkcí.

V Přerově dne 6.října 2004

Obhájce JUDr Milan Hulík
důvěrníci Zdeňka Mašínová, John Bok

•••


•••

Aby bylo jasno o 6.říjnu 2004

„Zásah byl legální“, tvrdili před 15ti lety o listopadovém střetu studentů s policií lidé spokojení s normalizací. Straně přeci tehdy patřil svět a právnický guru KSČ JUDr. Zdeněk Jičínský to vtělil i do Ústavy. Kdo si to dnes pamatuje?

Přestože ve věci důvodu zákroku je stále polojasno, nikdo nepochybuje, že policejní „zásah byl nepřiměřený a nelegální“!

Pamatujete si ale, že v téže době se tvrdilo, že země je v krizi, protože se po dlouhá léta nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost? Nebo že když všechny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splývají v rukou úzké vládnoucí skupiny, tehdy složené téměř výhradně ze členů KSČ, jsou rozvraceny základy právního státu?

Vítězové Sametové revoluce nám s požehnáním právnického guru Jičínského (dnes ČSSD) ústy ministra spravedlnosti Čermáka ozřejmili Sametový pokrok: už ne Strana, ale „stát si může děla s občany co chce“. Premiér Špidla ani prezidenti minulý a současný proti tomu nic neměli. Jak mi oznámila státní moc prostřednictvím náměstkyně Obvodního státního zástupce pro Prahu 1 JUDr. Zdeňka Galková, v české demokracii toto hlásat/konat není trestné.

Vítězové Sametu však mají odpůrce v občanech znalých, že Samet uznal a do Ústavy zakotvil princip, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Naproti tomu státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. A že občané mají právo postavit se na odpor, jestliže účinné použití zákonných prostředků je znemožněno. Tento rozpor není diskutován, dokonce ani někdejší morální autorita Václav Havel se k němu nevyjádřil.

I přerovský - předem ohlášený - útok Policie na starce i mládež s holýma rukama, byl vyvolán rozporem v pojetí vztahu občan vers. stát. A přestože se udál pouze před pár desátkami hodin, mají lidé nejvýše polojasno v tom, o co, krom policejního násilí se zraněnými, v Přerově šlo.

Proto podávám toto osobní svědectví, abyste měli jasno!

Dny, které vedly k 6.říjnu

Na počátku byl III.odboj Vladimíra Hučína, jeho nástup k BIS z pověření politických vězňů, dobrá práce i zatčení za vlády ČSSD. A slova Stanislava Grosse v Kotli, že příznivci Vladimíra Hučína se budou divit/stydět, až se dozví, co na něj mocní mají.

Protože Gross byl minimálně dvěma dámami veřejně odhalen jako prolhánek, chtěli příznivci V. Hučína vědět, zda alespoň tentokrát měl Gross pravdu. Chtěli být u toho, až se Grossem zmíněné viny budou projednávat u soudu, leč mocní byli proti, soud byl zatajněn.

A soud sám - údajně nezávislý - nevzbuzuje příliš důvěru.

Nově jmenovaným přísedícím soudícím Vladimíra Hučína, odpůrce totalitního režimu, je exponent toho režimu, funkcionář OV SSM Oleg Plšek. I když se Plšek nechal veřejně slyšet, že si na Hučínovi smlsne, není prý podle předsedy senátu Mgr.Jelínka podjatý.

Ústavní soud je prý názoru přesně opačného, a proto jsem si i já stěžoval u předsedkyně soudu JUDr. Táni Šimečkové - odpoví prý do dvou měsíců, a to už může být Hučín vinou Plška odsouzen.

4.10.2004 soudní senát vedený předsedou Mgr. Jelínkem za účasti oslance Karáska vyloučil z účasti na jednání soudu veřejnost, protože prý budou projednávány utajované skutečnosti. Veřejnost jen předsedkyni soudu namítla, že to co se tady tají, dávno všichni znají, něco málo je v přerovském muzeu, hodně na www.hucin.com. První den však žádné utajované skutečnosti projednávány nebyly.

V den druhý 5.10.2004 se proto veřejnost včetně mne znovu vypravila za předsedkyní soudu, aby si písemně stěžovala, že „od zahájení procesu až do této doby nedošlo k projednávání ani jediné skutečnosti, která by vyloučení veřejnosti z účasti na tomto procesu opravňovala. Rozhodnutí Mgr. Jelínka vyloučit veřejnost považujeme tedy za neodůvodněné, svévolné a diskreditující i justici samu.“

Začala i řádně ohlášená demonstrace pod okny soudu - a už tu byla policie vyhrožující násilným ukončením v případě že by se našel občan žádající klid na denní spánek nebo Jelínek za dvojitými okny požádal o zjednání klidu.

Ani v den druhý nebyla projednávána žádná utajovaná skutečnost, a tak stížnost na zneužití pravomoci veřejného činitele soudcem Jelínkem připravili důvěrníci V.Hučína John Bok a Zdena Mašínová.

6. 10. 2004 měl k přerovskému soudu přijet poslanec J. Klas, odpovědný za kontrolu tajných služeb, volební kampaň byla pro něj nakonec důležitější. Zato přijel herec Oldřich Kaiser. Střízliv a s komentářem: „Vzal jsem si občanský průkaz, čisté ponožky a pantofle, tak jsem se chtěl zúčastnit soudu. Nebyl jsem vpuštěn a zajímám se o to, proč ten soud není veřejný. To je všecko. Já jsem tady - a ptám se proč.“

Byla tu i Policie. I když Český rozhlas tvrdil, že přijela až na žádost soudce Jelínka při našem „nepřístojném chování“, byla tam ve značném počtu dřív než my a už „monitorovala“.

My, abychom nerušili případné denní spáče, zůstali v budově soudu.

Víme, že Jelínkovi se nedaří - soud ruší výslechy předvolaných svědků. Přesto se Jelínek tváří, že vše je OK a on potřebuje klid na poctivou práci.

Na náš apel na soudce Jelínka, že podle zákona je proces veřejný a ať přijde vysvětlit proč z nás už třetí den dělá blbečky, odpověděla (jako Jelinkova mluvčí?) Policie. Do jí určené doby prý máme táhnout. Svědci jako JUDr. Hulík a John Bok ještě slyšeli příkaz nějakého policejního řídícího důstojníka „řezat nás hlava nehlava“. A tak kromě útoku na občany s holýma rukama tu máme střet občanů s policií.

Občané jako já si myslí, že jde o hrubé zneužití pravomoci veřejného činitele, příkaz k něčemu, co zákon nepřipouští... Bublanova Policie odpověděla z televizní obrazovky: zásah byl legální, protože jsme byli předem vyzváni k opuštění soudní budovy.

Vzpomínáte na argumenty z listopadu 1989? I tehdy byli viněni studenti, že s holýma rukama neuposlechli výzev hodných mlátiček, dnes sloužících i Grossovi.

Je smutnou oslavou patnáctého výročí sametu, že (jak podotkl John Bok) v časech vlády Bublana, Grosse a Klause si přerovská policie dovolila to, co si pražská policie bolševická nedovolila nikdy. Když disidenti v naplněné budově Městského soudu v Praze také hlučeli a protestovali při soudech a Jazzovou sekcí nebo Václavem Havlem a podobně, tak si je natáčeli, možná některé zatkli, ale v Praze nikdy podobný zásah nebyl.

Stát si zkouší dělat se svými občany co chce.

Podlehli poslanci, když jich 101 podle mne neústavně podepsalo loajalitu vládě.

Podlehla vláda, když přiznává že schvaluje jen to, co předem schválila K9 - schůzka zástupců koaličních stran.

Moc tak splývá v rukou úzké vládnoucí skupiny, i když dnes složené ze členů nejen KSČ. Jsou v ní i mladí odchovanci bolševických škol, jako Gross.

Že by toto dnes už nerozvracelo základy právního státu? Optejte se na to politiků, až se vám za pár dnů před volbami zase přijdou vnucovat jako ti nejlepší, kteří něco myslí upřímně.

František Rozhoň

•••


•••

Vážený pane ministerský předsedo,
Vážený pane ministře vnitra,
Vážený pane policejní presidente,

6.10. když jsem shlédl zprávy odvysílané Českou televizí-ČT1, jsem nevěřil vlastním očím a uším, byl jsem celou reportáží šokován. Co se odehrálo u Okresního soudu v Přerově. V ten moment jsem si myslel, že je rok 1974-1989. Měl jsem za to, že jak tady neustále hlásáte, že žijeme v demokratickém a právním státě, tak jste ukázaly svou moc a sílu, kterou Vám kdysi dával komunistický režim. Je vidět, že na praktiky a moresy, jste nezapomněli. Však nakonec komunističtí zločinci nebyly a nikdy nebudou reformní, a nikdy nebyli za své zločiny potrestáni, když nám nakonec v tomto státě vládnou. Jako občanovi této země mi nikdy nebyl a nebude lhostejný osud země. Tímto se obracím na Vás se svým protestem a nesouhlasem s Vaším postupem a jednáním.

Takže Vaše chování a jednání ukazuje zcela jasně na to, že byste neměli zastávat své současné posty. Důvod: je do nebe volající, že po policejním zákroku, zůstaly u přerovského soudu s Vladimírem Hučínem-býv.důstojníkem-kapitánem BIS, tři osoby zraněné, jedna osoba - býv. polit. vězeň- pan František Cigánek,80 let, invalida, pohybující se jen o berlích, který musel strávit 13 let v komunistických táborech v Jáchymově na nucených pracích na uranu,který se odvážel bývalým našim okupantům z r. 1968 bez jakékoliv kompenzace, po brutálním zákroku Policie zkolaboval, přivolaná záchranná služba jej převezla na JIPku do Přerova, kde se ve vážném zdravotním stavu nachází dosud. Následek po zásahu těžkého infarktu, přestože tisková mluvčí Policie se vyjádří, že jeho zdrav. stav je dobrý. Prostě lež.

Další zraněná - pracovnice ÚDV Jitka Krystlová, která seděla v rohu na židli, přesto ji nakonec vynesly taktéž. Takovým způsobem, takže měla natržené vazy v kotníku. Další osoba práce neschopná. Jedná se o lidi a pamětníky, kteří prožili běsnění v 50.letech komunismu a věznění. Jakožto političtí vězni podporují Vladimíra Hučína, který je taktéž polit. vězněm, a kterého chtějí komunisté zlikvidovat proto, že odkryl levicový extremismus v BISce. Celý národ mohl shlédnout jak to s námi myslíte, po odvysílaných spotech v televizi. Zasazujeme se jen o jedno, aby byl veřejný proces, a ne aby to dopadlo jako v 50.letech kdy komunističtí zločinci naše hrdiny národa popravovali a věznili.

V demokratických zemích je obvyklé, že po takovémto excesu podřízených, podávají ti, kdo vydali rozkazy, demisi, a vyzývám Vás upřímně, aby jste odstoupili ze svých funkcí.

V Plzni dne 07.října 2004

Michal Drabík, bývalý politický vězeň Husákova režimu (12 let)

•••


•••

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
na pracovníky z řad justiční stráže OS Přerov
a z řad policie ČR v Přerově
pro zneužití pravomoci veřejných činitelů,
ublížení na zdraví
a poškozování osobního majetku.

Adresováno: Policie ČR
Služba kriminální policie a vyšetřování
Sokolská 38, 120 00 Praha 2
Vrchní státní zastupitelství Praha
Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Ve čtvrtek dne 6.října 2004 došlo v budově OS Přerov k násilnému vyloučení veřejnosti v souvislosti s projednávaným případem pana Vladimíra Hučína. Ze strany Policie ČR a justiční stráže došlo ke zneužití pravomoci veřejných činitelů, k ublížení na zdraví a poškození osobního majetku. Došlo k mnohonásobnému porušení zákona - zneužití pravomoci veřejného činitele, poškození zdraví s následky a to velmi hrubým a veřejnost šokujícím způsobem.

Bilance mně doposud známých skutečností:

Přítomní občané se pouze dožadovali svého Ústavou ČR zaručeného práva na účast při soudním procesu, kde nebylo nejmenšího prokazatelného důvodu jejich právu předsedou senátu nevyhovět. Slušně, kultivovaně se chovající občané, nepoužívající násilí a nebránící se, byli vynášeni a vyváděni způsobem, který jsme znali ještě z dob nedávno minulých - hrubým, primitivním, člověka nedůstojným. Jednalo se převážně o starší a staré lidi, slušné, bezbranné, bývalé politické vězně, kteří strávili mnoho let v komunistických žalářích, vězeních a koncentračních táborech.

Z policejních vysílaček se podle mnoha svědků ozývalo "Řežte je hlava nehlava".

Po celé budově OS v Přerově, jejím okolí a městě se pohybovalo množství policistů – i se samopaly zn. Škorpion, náklady musely jít do statisíců. Opět se rozhazovaly peníze daňových poplatníků!

Požaduji okamžité vyšetření případu, nalezení a potrestání konkrétních viníků. Ve vyspělých demokraciích po takovýchto selháních okamžitě odstupují odpovědní činitelé zúčastněných institucí ze svých funkcí. V tomto případě žádám okamžité odstoupení policejního ředitele ČR, odpovědného velitele justiční stráže v Přerově a odstoupení ministra vnitra ČR.

Jako občan vyjadřuji nejvyšší opovržení nad tímto amorálním a zcela neopodstatněným zásahem. Další mezinárodní ostuda České republiky, ukázka hrozivého stavu české justice, policie a vládnoucího bezpráví v zemi. Byla to prezentace barbarského chování, kterou by se už dávno neměl pyšnit stát, který chce patřit k vyspělým a kultivovaným státům Evropské Unie.

Všichni výše uvedení poškození očekávají pozvání vyšetřovatelů, aby svým osobním svědectvím dokladovali odůvodněnost tohoto trestního oznámení.

Očekávám vaši zprávu o výsledcích šetření a podniknutých opatřeních v co nejbližší době.

V úctě k vašim úřadům a k vaší vysoké odpovědnosti

Odesílatel: Jan Šinágl v. r., Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, 13. říjen 2004


••• Příloha: Chronologie případu bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína. Po 10 let hodnocen jako jeden z nejlepších zpravodajců. Nositel mnoha pochval, diplomů, medailí a vyznamenání.

••• Na vědomí: prezident ČR, Ústavně-právní výbor Senátu ČR, Ministr spravedlnosti ČR, ČTK, veřejné sdělovací prostředky v ČR a ve světě.

••• P.S.: Doporučuji navržení zákona o trestní odpovědnosti státních úředníků a zákona o odvolatelnosti soudců, pokud vyšší instance prokáže jejich opakovaná pochybení, či chybná rozhodnutí. Podobně jako je tomu v Německu a na Slovensku. Podstatným způsobem bude podpořeno právo, spravedlnost, jejich vymahatelnost. Bude dosaženo obrovských finančních úspor, posílena ztracená důvěra obyvatel země v justici, policii a právní stát.

•••


•••

Franišek Cigánek po policejním zásahu
Franišek Cigánek po policejním zásahu


Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4, 602 00 Brno 2

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků (dále jen ÚR KAN) se dne 9. 10. 2004 seznámila s informacemi o průběhu incidentu, ke kterému došlo dne 6. 10. 2004 v prostorách okresního soudu v Přerově v průběhu projednávání případu pana Vladimíra Hučína u tohoto soudu.

Při zásahu uniformovaných složek byl poškozen na zdraví pan František Cigánek, politický vězeň bývalého komunistického režimu a člen KAN, a několik dalších osob bylo za použití násilí, způsobem, který je možno označit za porušení osobních svobod, vyvedeno z budovy soudu.

ÚR KAN je přesvědčena, že vzhledem k tomu, že byl realizován výše uvedený postup, a to zcela prokazatelně bez jakéhokoli důvodu, je nucena podat podle ustanovení § 158 trestního řádu tento podnět k zahájení trestního stíhání pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 trestního zákona – zneužití pravomoci veřejného činitele a trestný čin podle § 231 trestního zákona – omezování osobní svobody, a to neznámým pachatelem, tedy tím, kdo tento způsob postupu nařídil.

Jako důkazní prostředek navrhuje ÚR KAN, zastoupená svým předsedou, vyslechnout účastníky incidentu, včetně přítomných novinářů.

ÚR KAN žádá, aby ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení tohoto oznámení byla vyrozuměna o přijatých opatřeních a stavu věci.

Příloha: Výňatek z Usnesení Ústřední rady KAN ze dne 9. října 2004

Ing. Pavel Holba, CSc., předseda ÚR KAN
P.H., K Lipám 293, 190 00 Praha 9
V Praze dne 12. 10. 2004


••• Příloha k "Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin"


Usnesení ÚR KAN ze dne 9. 10. 2004

ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ

U S N E S E N Í

10. zasedání Ústřední rady KAN

ze dne 9. 10. 2004

Ústřední rada KAN

1. vzala na vědomí informaci Ing. Bezděka o incidentu, ke kterému došlo 6. 10. 2004 v chodbách přerovského soudu, kde byl zdravotně poškozen člen KAN pan František Cigánek, a rozhodla, že politické hnutí KAN podá trestní oznámení na neznámého pachatele, který je odpovědný za situaci, jejíž obětí se František Cigánek stal.

2. ...

•••


JOSKA
Fórum otevřené angažovaným občanům

Hosted by www.Geocities.ws

1