सुविचार
   आपण सर्व मिळून पृथीवरील

प्राकृतिक सौन्दर्याला जपूया

- झाडे लाऊया...
माझं गावं सुंदर गाव