HOME    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Giáo X Ninh      Những Bước Đường Tình Yêu (Hình)    Những Bước Đường Tình Yêu (Video Clips)

 

 

 

Bạn thân mến,
Xin chia sẻ với bạn một số hình ảnhnhư dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa với tôi
qua trung gian những con người cụ thể:

 

 

 

HƯỚNG DẪN LINH THAO

 

Hướng Dẫn Linh Thao hdlt_k1

https://goo.gl/photos/5EKm73toa9BPAW4y5

 

 

Hướng Dẫn Linh Thao hdlt_k2

https://goo.gl/photos/d3QGa1DRubeJuu9s5

 

 

Hướng Dẫn Linh Thao Hdlt_k3_dangoai_20090620

https://goo.gl/photos/jdGZb2HWE91mGATN9

 

 

Hướng Dẫn Linh Thao hdlt_k3_hoctap

https://goo.gl/photos/2pjuen91bCBY36Dk7

 

 

Hướng Dẫn Linh Thao ([email protected])

https://goo.gl/photos/RtcrrVtKSfMKAakY7

 

 

Hướng Dẫn Linh Thao hdlt_thuonghuan

https://goo.gl/photos/Fy8GLzgThboMt9Yz6

 

 

 

LINH THAO SINH VIÊN

 

Sinh viên Linh Thao tại Biển Đức Thiên PhướcThủ Đức 24-30/08/2017

https://goo.gl/photos/j9CUaSh9vpGCLAm29

https://flic.kr/s/aHsm4vbszD (sr Kim Thúy)

 

 

Sinh viên Linh Thao tại Vũng Tàu 12-18/08/2017

https://goo.gl/photos/fkm2DbgdjLLk4G4J7

 

 

Sinh viên Linh Thao tại Vũng Tàu 31/07—06/08/2017

https://goo.gl/photos/Y3UjarEqRixUUMWW8

 

 

Sinh viên Linh Thao ở Sở Kiện 4-10/07/2017:

https://goo.gl/photos/VamimLtUAPn9kfcX7

 

 

saigon.caothai_2016_svlt

https://goo.gl/photos/TxoySEytUgycDpGL7

 

 

saigon.bienduc_2015_svlt

https://goo.gl/photos/837MY28GVnirs63G6

 

 

saigon.fa_2014_svlt

https://goo.gl/photos/G17V2grZA72YgTEN8

 

 

saigon.fa_2013_svlt

https://goo.gl/photos/YYLrSvg5JvyLi19R9

 

 

 

saigon.fa_2010_svlt

https://goo.gl/photos/SnNhHPVpZb3mNteN6

 

 

lavang_2010_svlt

https://goo.gl/photos/coXNcyXFZXcX1Hru8

 

 

hn_2010_svlt

https://goo.gl/photos/dUUiiJfKxkv1FPRx6

 

 

fa_2009_svlt

https://goo.gl/photos/CU7jzdRrHcgzQmrEA

 

 

nt_2009_svlt

https://goo.gl/photos/787vCNkHWDYhYHKM8

 

 

fa_2008_svlt

https://goo.gl/photos/8mdd1WEV8bmREfTR7

 

 

lavang_2008_svlt

https://goo.gl/photos/vpdsxM6ipnXXYda59

 

 

vt_2008_svlt

https://goo.gl/photos/wZb1fgVD1AoXSsBB8

 

 

 

Linh thao sinh viên năm 2007

https://www.flickr.com/photos/linhthaosinhvien

 

 

vt_2007_svlt

https://goo.gl/photos/Y3jtUrRAakqkGPBZ7

 

 

lavang_2007_svlt

https://goo.gl/photos/Qh18VjzuvXpy7JkJ9

 

 

 

hn_2007-09_svlt

https://goo.gl/photos/dtUusrB6ANudnpB27

 

 

 

hn_2006_svlt

https://goo.gl/photos/eLG3bH5YuhEJzSs6A

 

lavang_2006_svlt

https://goo.gl/photos/3A9nyC2YJHd28NuR6

 

bmt_2006_svlt

https://goo.gl/photos/2GFh9uFGjy3umGXE9

 

vt_2006_svlt

https://goo.gl/photos/kKAEM4V6d5Gcqpq96

 

 

 

vt_2005_svlt

https://goo.gl/photos/1eSJP8jakWYJbrzd8

 

 

dn_2004_svlt

https://goo.gl/photos/v8Echg1rjybw47KWA

 

 

nt_2004_svlt

https://goo.gl/photos/dCfLpxiCjNi1LX1p7

 

 

vt_2003_clc

https://goo.gl/photos/4XNo6crEo8r72sQXA

 

 

vt_199x_svlt

https://goo.gl/photos/nj6MkDVxn3VptyoN8

 

 

bmt_1997_svlt

https://goo.gl/photos/Xvx5naARKpSTRmHF9

 

 

vt_1995_svspdn

https://goo.gl/photos/ijA1hbWLB4Ww71qp9

 

 

svi_dalat_1991

https://goo.gl/photos/zcjvFRCHLE4YGE6k8

 

 

SVLTVT 199X

https://goo.gl/photos/8ZWraSRwixYK6N6L9

 

 

 

 

HÌNH SINH VIÊN NHIỀU NHÓM

 

 

 

TỪ 1991

https://goo.gl/photos/BcuXfsNZHQ3koxt58

 

 

SVDN 199X

https://goo.gl/photos/xPVkSxzC8zuxzj3a8

 

 

SVTĐ

https://goo.gl/photos/3Ah3Hyc3ozhrJnVi7

 

 

SVTĐ 1995

https://goo.gl/photos/9znoyoncvHtKH1DT7

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NINH CÙ

 

Tài liệu giáo xứ Ninh 

https://goo.gl/photos/87w2Le5xq5E2onMS9

 

 

Giáo xứ Ninh 

https://goo.gl/photos/PJVtMr7bWK99CfpL9

 

 

 

 

NHỮNG HÌNH KHÁC

 

Hình LDN_K19 hành hương ngày 25/02/2017 tại ĐM La  Bến Tre ….

https://goo.gl/photos/VMKshxpavKh1tkxe7

 

 

Hành hương Mẹ  Pao hôm 27/02/2017 Thánh Lễ lúc 11:15

https://goo.gl/photos/EpzHuddZNVmKzPBA8

 

 

 

clcvn_cdtgi_20171230

https://photos.app.goo.gl/ApLoWY3gXD9h22CS2

 

 

 

 

KITÔ ĐOÀN

 

https://goo.gl/photos/uEnJKYwCsRpGXVAX9

 

 

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Phạm Thanh Liêm

[email protected]

 

 

HOME    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Giáo X Ninh      Những Bước Đường Tình Yêu (Hình)    Những Bước Đường Tình Yêu (Video Clips)