HOME    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Chia S Đức Tin     Đề Tài Và Chia S

 

 

 

Những giây phút cuối cùng của ngày 25 tháng 12 năm 2002

Các bạn trẻ Công Giáo thân mến,

Xin chúc các bạn niềm vui và bình an của Thiên Chúa nhập thể.

Nhìn các bạn trẻ, người ta nhận thấy rõ ràng sức sống và sự tăng triển. Các bạn đang lớn lên không chỉ về thể lý nhưng cả về tinh thần nữa. Các bạn đã lãnh nhận những kiến thức phổ thông nơi hệ thống giáo dục trung học; các bạn có thể đang hoặc đã lãnh hội những kiến thức chuyên môn nơi các trường đại học; những kiến thức này giúp các bạn vào đời và giúp các bạn có thể kiếm sống hằng ngày.

Các bạn cũng đã lãnh nhận những kiến thức cơ bản về đức tin Kitô khi các bạn học giáo lý để lãnh nhận Mình Thánh Chúa lần đầu và bí tích Thêm Sức; nhưng dường như những kiến thức về đức tin này chưa đủ hoặc còn rất căn bản so với những kiến thức khoa học mà các bạn đã lãnh hội nơi các trường lớp trung học và đại học. Dường như kiến thức về đức tin và kiến thức khoa học nơi một số bạn không cân bằng; và bởi đó, nhiều bạn trẻ đã gặp khó khăn trong việc sống đức tin trong môi trường sống.

Tôi nghĩ rằng việc chia sẻ trao đổi học hỏi về đức tin Kitô-hữu sẽ nâng đỡ và giúp các bạn giải gỡ phần nào những băn khoăn thao thức của cuộc sống. Tôi cũng mong ước được đồng hành với các bạn, để cùng chia sẻ băn khoăn thao thức với các bạn, và nếu có thể, giúp đỡ các bạn được phần nào chăng. Vì thế, tôi xin mời các bạn trẻ chia sẻ đức tin Kitô-hữu trong “chat room” có tên CHIA SE DUC TIN KITO. Phòng chia sẻ này các bạn sẽ tìm thấy trong nơi http://chat.yahoo.com mục Religions & Belief, nơi Users’ Room vào khoảng 5 phút trước giờ chia sẻ. Đề tài và thời gian chia sẻ, xin các bạn đọc nơi trang ĐỀ TÀI chia sẻ.

Đề tài chia sẻ được diễn đạt qua một vài câu hỏi. Tôi xin được chọn đề tài và đặt câu hỏi vào lúc đầu để các bạn chia sẻ. Các bạn có thể trình bày lập trường quan điểm của bạn về đề tài qua việc trả lời những câu hỏi, và những bạn khác có thể trao đổi với bạn về điều bạn trình bày. Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi liên quan đến đề tài, và những bạn khác cũng có thể trả lời bạn. Tôi cũng sẽ trả lời nếu tôi có thể trả lời được, nhưng chắc tôi không thể trả lời mọi câu hỏi của các bạn vì thời giờ và kiến thức của tôi cũng giới hạn. Tôi chỉ mong những buổi chia sẻ này, giúp bạn hiểu hơn về đức tin Kitô-hữu và giúp bạn sống niềm tin vào Thiên Chúa Yêu Thương trong cuộc sống, để bạn sống bình an, vui và hạnh phúc từng ngày.

Chúc các bạn cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, và trở thành chứng nhân tình yêu của Ngài trong môi trường các bạn đang sống.

Thân mến,

Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ

 

 

HOME    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Chia S Đức Tin     Đề Tài Và Chia S

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

phamthanhliem

[email protected]