HOME
    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Lời Chúa Năm A     Lời Chúa Năm B     Lời Chúa Năm C

 

 

 

 

Xin chia sẻ với bạn những tâm tình khi đọc Lời Chúa Chúa Nhật:

 

53. Đức Yêsu- Vua Vũ Trụ (Chúa Nhật thứ ba mươi bốn thường niên, năm B)
52. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Chúa Nhật thứ ba mươi ba thường niên, năm B)
51. Đền Thờ Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ ba mươi hai thường niên, năm B)
50. Hôm Nay Thiên Chúa Cần Người Mẫu (Chúa Nhật thứ ba mươi mốt thường niên, năm B)
49. Thiên Chúa Thương Cứu Con Người (Chúa Nhật thứ ba mươi thường niên, năm B)
48. Quyền Hành Để Phục Vụ (Chúa Nhật thứ hai mươi chín thường niên, năm B)
47. Người Giầu Khó Vào Nước Trời (Chúa Nhật thứ hai mươi tám thường niên, năm B)
46. Gia Đình- Hình Ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật thứ hai mươi bảy thường niên, năm B)
45. Sống Theo Thần Khí (Chúa Nhật thứ hai mươi sáu thường niên, năm B)
44. Hình Thành Chính Mình Qua Chọn Lựa (Chúa Nhật thứ hai mươi lăm thường niên, năm B)
43. Suy Tôn Thánh Giá (Chúa Nhật thứ hai mươi bốn thường niên, năm B)
42. Đức Yêsu- Dấu Chỉ Thiên Chúa Hiện Diện (Chúa Nhật thứ hai mươi ba thường niên, năm B)
41. Tập Tục và Lời Chúa (Chúa Nhật thứ hai mươi hai thường niên, năm B)
40. Mầu Nhiệm Yêsu (Chúa Nhật thứ hai mươi mốt thường niên, năm B)
39. Ai Ăn Bánh Này Sẽ Sống Đời Đời (Chúa Nhật thứ hai mươi thường niên, năm B)
38. Bánh Từ Trời (Chúa Nhật thứ mười chín thường niên, năm B)
37. Đằng Sau Vật Chất Hữu Hình (Chúa Nhật thứ mười tám thường niên, năm B)
36. Cơm Bánh Hằng Ngày (Chúa Nhật thứ mười bảy thường niên, năm B)
35. Thiên Chúa Chăn Dắt Dân (Chúa Nhật thứ mười sáu thường niên, năm B)
34. Thiên Chúa Nói Qua Trung Gian (Chúa Nhật thứ mười lăm thường niên, năm B)
33. Thiên Chúa Luôn Làm Việc (Chúa Nhật thứ mười bốn thường niên, năm B)
32. Lễ Thánh Tâm Chúa Yêsu (Thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiện Xuống)
31. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Chúa Nhật thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm B)
30. Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm B)
29. Thánh Thần Thiên Chúa (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm B)
28. Chúa Thăng Thiên (có thể được cử hành vào Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh, năm B)
27. Thiên Chúa Là Tình Yêu (Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, năm B)
26. Ai Đổi Đời Ai (Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, năm B)
25. Rao Giảng Đức Yêsu Đã Phục Sinh (Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, năm B)
24. Cho Họ Xem Tay Và Cạnh Sườn (Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, năm B)
23. Đức Yêsu Phục Sinh là Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, năm B)
22. Chúa Đã Phục Sinh (Chúa Nhật thứ nhất Phục Sinh)
21. Vâng Phục Ngay Cả Chấp Nhận Cái Chết (Chúa Nhật Lễ Lá, năm B)
20. Tâm Hồn Ta Xao Xuyến (Chúa Nhật thứ năm mùa chay, năm B)
19. Thiên Chúa Yêu Thế Gian (Chúa Nhật thứ tư mùa chay, năm B)
18. Với Đức Yêsu: Thiên Chúa Trên Hết (Chúa Nhật thứ ba mùa chay, năm B)
17. Đức Yêsu- Bảo Chứng Tình Yêu (Chúa Nhật thứ hai mùa chay, năm B)

16. Hãy Sám Hối (Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, năm B)
15. Đức Yêsu- Như Chàng Rể (Chúa Nhật 8 thường niên, năm B)
14. Đức Yêsu- Đấng Có Quyền Tha Tội (Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm B)
13. Đức Yêsu- Đấng Chữa Lành Mọi Tật Bệnh (Chúa Nhật 6 Thường Niên, năm B)
12. Đức Yêsu: Con Người và Hành Động (Chúa Nhật 5 Thường Niên, năm B)
11. Chân Tướng Của Đức Yêsu (Chúa Nhật 4 Thường Niên, năm B)
10. Năm Mới Người Mới Cả Trời Đất Mới (CN 3 Thường Niên, Năm B)
9. Ơn Gọi (CN Thứ Hai Thường Niên, Năm B)
8. Lễ Đức Yêsu Chịu Phép Rửa
7. Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Dân Ngoại (CN lễ Hiển Linh, năm B)
6. Lễ Thánh Gia
5. Lễ Giáng Sinh
4. Ngôi Đền Vàng của Thiên Chúa (CN thứ tư mùa vọng, năm B)
3.  Hãy Vui Lên (CN thứ ba mùa vọng, năm B)
2. Hãy Dọn Đường Đón Chúa (CN thứ hai mùa vọng, năm B)
1. Thiên Chúa Sẽ Đến Trong Vinh Quang (CN Thứ Nhất Mùa Vọng, Năm B)

-------------o0o----------------

1.     Đức Yêsu Chia Sẻ Thân Phận Con Người (Chúa Nhật 1 mùa chay năm B)

2.     Thiên Chúa trên hết (Chúa Nhật 2 mùa chay năm B)

3.     Đức Yêsu là chuẩn mực (Chúa Nhật 3 mùa chay năm B)

4.     Thiên Chúa làm mới tất cả (Chúa Nhật 7 thường niên năm B)

5.     Thiên Chúa là ai (Chúa Nhật 8 thường niên năm B)

6.     Con người- tạo vật vô cùng qúy (Chúa Nhật 9 thường niên năm B)

7.     Kể cho Ngài biết (Chúa Nhật 16 thường niên năm B)

8.     Hãy cho họ ăn (Chúa nhật 17 thường niên năm B)

9.     Biến hình từng ngày (Chúa nhật 18 thường niên năm B)

10. Nhu cầu tinh thần (Chúa Nhật 19 thường niên năm B)

11. Khôn Ngoan (Chúa Nhật 20 thường niên năm B)

12. Hạnh Phúc (Chúa Nhật 21 thường niên năm B)

13. Nô lệ hay tự do (Chúa Nhật 22 thường niên B)

14. Để Thiên Chúa can thiệp vào đời mình (Chúa Nhật 23 năm B)

15. Số phận của Đức Yêsu (Chúa Nhật 24 năm B)

16. Yêu thương bất chấp cuộc đời nghiệt ngã (Chúa Nhật 25 năm B)

17. Mẹ Tuyệt Mỹ (Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07.10)

18. Xương bởi xương tôi (Chúa Nhật 27 năm B)

19. Điều đáng khao khát tìm kiếm (Chúa Nhật 28 năm B)

20. Phục Vụ và Hạnh Phúc (Chúa Nhật 29 năm B)

21. Lòng thương (Chúa Nhật 30 năm B)

22. Yêu Chúa Yêu Người (Chúa Nhật 31 năm B)

23. Quảng Đại và Tự Do (Chúa Nhật 32 năm B)

24. Những Đấng Anh Hùng (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

25. Bất Khả Bại Dù Phải Chết (Lễ Đức Yêsu Kitô Vua Vũ Trụ)

 


HOME
    LỜI CHÚA    ĐỨC TIN    LINH ĐẠO    THẦN HỌC    ĐỜI SỐNG     IN ENGLISH    VỀ TÁC GI

Lời Chúa Năm A     Lời Chúa Năm B     Lời Chúa Năm C

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

phamthanhliem

[email protected]