เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน ค41101 ค41201

โดย  ครูพัฒนา  พลวัน 
(กศ.ม.คณิตศาสตร์)
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
สพท. บร.2    

สำหรับ นักเรียนชั้นม.4  ภาคเรียนที่ 1email: [email protected]  tel. 0856118924  ,     0815962614

เว็บบอร์ด

        
         ค41101
 

- เอกสารเซต
- เฉลยแบบฝึกหัดเซต
- ระบบจำนวนจริง
- เฉลยจำนวนจริง1
- เฉลยจำนวนจริง2
- เฉลยจำนวนจริง3
- เฉลยจำนวนจริง 4
- การให้เหตุผล
- เฉลยการให้เหตุผล
-  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
   เป็นจำนวนตรรกยะ

-
เฉลยเลขยกกำลัง

   กิจกรรมการเรียนการสอน และ โครงการปรับพื้นฐาน

 


      ประวัติการศึกษา

       ผลงานอื่นๆ

     งานวิจัยชั้นเรียน
   โครงร่างวิจัย
    เครื่องมือ 1
    เครื่องมือ 2
    เครื่องมือ 3
    วิเคราะห์ผล
    รายงานผลวิจัย
  


         ค41201
 

- ระบบจำนวนจริง
- เฉลยจำนวนจริง1
- เฉลยจำนวนจริง2
- เฉลยจำนวนจริง3
- เฉลยจำนวนจริง4
- ตรรกศาสตร์
- เฉลยตรรกศาสตร์
- ทฤษฎีจำนวน
-
เฉลยทฤษฎีจำนวน

สื่อเพาเวอร์พอยต์

เข้าค่ายคณิต และโครงการแข่งขัน และตอบปัญหา

 

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
สืบค้นข้อมูล
 
บริการผ่านเว็บ
 
ดาวโหลดซอฟแวร์
  เรียนออนไลน์
 
สกอ.         dek-d.com
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาฯ
  สสวท.
  วิชาการ.คอม
  ราคาคอมพิวเตอร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  ประโคนชัยพิทยาคม

   แนวข้อสอบเข้า 
  
 มหาวิทยาลัย
- ข้อสอบ ONET49_50
- ข้อสอบ ANET 49
- ซต
-
ระบบจำนวนจริง
-
ตรรกศาสตร์
- ภาคตัดกรวย
- ฟังก์ชัน
- เมตริกซ

ผลงาน  และ ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  
(ชนะเลิศโครงงานระดับจังหวัด  เหรียญทองระดับภาค)  

 

   เว็บไซต์คณิต
 
kanid.com
  mc41.com
  pratabong.com

  เรียนวิทย์-คณิตออนไลน์
 

                                                                                  จำนวนผู้เข้าชม 

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  28/11/2550                      เว็บบอร์ด

เอกสาร สื่อการเรียนการสอน ค41102  ค41202

งานวิจัยเครือข่ายครูนักวิจัย

Hosted by www.Geocities.ws

1