> ---ระบบสืบพันธุ์--- >

 

- - /ระ/บบ/ต่าง/ ๆ /ของ/ร่าง/กาย/ - -

 

 

 

 

 

ระบบสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์คือกระบวนการสร้างชีวิตใหม่ซึ่งทำหน้าที่โดยระบบสืบพันธุ์ ภายในร่างกาย
ของผู้ชายจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายที่เรียกว่า อสุจิ ส่วนในผู้หญิงจะสร้างไข่ซึ่งเป็นเซลล์
สืบพันธุ์เพศหญิง เมื่ออสุจิผสมกับไข่จะเกิดเซลล์ใหม่ขึ้น จากนั้นจึงมีการแบ่งตัวหลายครั้ง
เติบโตกลายเป็นทารก

 

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

อสุจิสร้างจากอัณฑะ แล้วส่งไปเก็บไว้ที่หลอดเก็บอสุจิซึ่งมีรูปร่างคล้ายเครื่องหมายจุลภาค
ติดอยู่ด้านบนส่วนข้างหลังของอัณฑะ อัณฑะมีผิวหนังหุ้มเป็นถุงอัณฑะห้องอยู่ภายนอก
ร่างกาย ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิภายในร่างกายอาจจะสูงเกินไปสำหรับการดำรงชีวิตของอสุจิ
องคชาตเป็นอวัยวะที่ขับอสุจิและปัสสาวะออกจากร่างกายส่วนหัวขององคชาตจะไวต่อ
ความรู้สึกสัมผัสมากและมีผิวหนังหุ้มอยู่ เรียกว่า หนังหุ้มปลายอสุจิจะเคลื่อนที่ออกจากท่อ
อสุจิทั้งสองข้างซึ่งมาเปิดรวมกันที่ท่อปัสสาวะ โดยมันจะว่ายเคลื่อนที่อยู่ในน้ำหล่อเลี้ยง
ที่สร้างมาจากต่อมลูกหมากและถุงน้ำหล่อเลี้ยงที่สร้างมาจากต่อมลูกหมากและถุงน้ำหล่อเลี้ยง
อสุจิ น้ำหล่อเลี้ยงอสุจิที่มีตัวอสุจิอยู่ด้วยเรียกว่า น้ำอสุจิ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
เมื่อแรกคลอดออกมา ทารกเพศหญิงจะมีไข่อยู่ในรังไข่ทั้งสองข้างแล้วนับพันใบเมื่อเข้า
สู่วัยรุ่น ในจะเดือนจะมีไข่ 1 ฟอง หลุดออกมาจากรังไข่แล้วเคลื่อนที่เข้ามาในท่อนำไข่ เรียก
กระบวนการนี้ว่า การตกไข่ ท่อนำไข่จะติดต่อกับมดลูก ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกแพร์ได้รับการผสม
จะพัฒนากลายเป็นทารกเจริญเติบโตอยู่ภายในมดลูก ส่วนล่างของมดลูกเป็นช่องแคบที่
ประกอบขึ้นจากชั้นกล้ามเนื้อเรียกว่าปากมดลูก เปิดออกสู่ช่องคลอดที่สามารถยืดขยายใหญ่ได้
เป็นทางเชื่อมสู่ภายนอกร่างกายปากช่องคลอดจะอยู่เยื้องไปทางด้านหลังของรูเปิดท่อปัสสาวะ
โดยมีแผ่นผิวหนังที่เรียกว่า แคม ทั้งสองข้างปิดคลุมเอาไว้

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1