<ระ><บบ><ต่าง> ๆ <ของ><ร่าง><กาย>

# กลับไปหน้าเมนู # #ไปดูเวปไซด์ของเพื่อน ๆ 209 กันเถอะค่ะ#

 

 

 

 

 

ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ

 

ระบบโครงกระดูก

กระดูกของคนเป็น endoskeleton ประกอบด้วย

1. กระดูกอ่อน (Cartilage) เป็นเซลล์ที่แข็งและมีความยืดหยุ่นสูง
มีเยื่อหุ้มเป็นเส้นใยหนาแน่น ทำหน้าที่ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์
บริเวณที่มีกระดูกอ่อน เช่น ใบหู จมูก หลอดลม

2. กระดูกแข็ง (Bone) เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการเคลื่อนไหว
- ลักษณะกระดูกแข็งจะพรุนคล้ายฟองน้ำ เป็นเนื้อแน่นแข็ง
- ถ้ากระดูกหัก กระดูกจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมกระดูกเดิม
- กระดูกประกอบด้วยสารอินทรีย์ 35 % สารอนินทรีย์ 65 %
- กระดูกในผู้ใหญ่จะมีปริมาณ 206 ชิ้น แต่เด็กจะมีมากกว่า
- เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย เป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อ


ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)

ระบบกล้ามเนื้อ

ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อ มีเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยง การ หดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ เซลล์พวกนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาว แบ่งเป็น 3
พวก คือ

1. กล้ามเนื้อลาย ได้แก่ กล้ามเนื้อที่เกาะอยู่กับกระดูก
เช่นกล้ามเนื้อแขนขาทำงานในอำนาจจิตใจ

2. กล้ามเนื้อเรียบ คือกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของผนังอวัยวะภายใน รวมทั้งผนังท่อต่างๆ
ของต่อมที่มีท่อ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา

3. กล้ามเนื้อหัวใจ
เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเซลล์เป็นกล้ามเนื้อลายแต่ว่าทำงานเหมือนกล้ามเนื้อเรียบ
คือทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา

 

Hosted by www.Geocities.ws

1