Kỹ Thuật Sáng Tác  
1-Kỹ thuật sáng tác phần I by Lê Văn Thành
2-Phương Cách Sáng Tác by Nhật Vũ

Bài Nhạc Cân Phương
~by Lê Văn Thành
1. Phần I
2  Phần II & III

Ḥa Âm
1. Ḥa Âm Hiện Đại (Digital)
2. Fugue in G minor (The Litle) by J.S BACH 

Nhạc Lư Căn Bản
 ~
by Quê Hương__
Nhạc Lư Căn Bản
~
By Lan Đài

Phê B́nh Âm Nhạc
1- Căn bịnh măn tính  âm nhạc truyền thống
2 . Âm thanh tinh túy của nước Mỹ
3.Thế nào là một ca khúc nghệ thuật
*by Hải Thủy
4.Đôi điều về ḍng nhạc hải ngoại
*by Hải Thủy
5.Tự Sự hay không tự sự trong ca khúc
*by Lưu Hiền
6.Tự Sự trong ca khúc_ Kể như thế nào
*by Lê Vân
7.Nhạc phổ thông Việt đ̣i hỏi gi?
*by Văn Lang
8.Nhạc Hải Ngoại
*by Trịnh Thanh Thúy
9.Làm sao có một ca khúc nghệ thuật?
*by Hữu Trịnh
10.Hip Hop Hóa
*by Trần Huỳnh
11.Vài hàng về thơ và nhạc
*by Hàn Trân
12.Nhạc tính trong thơ và thơ phổ nhạc
*by Lê văn Thành
13.Nâng Cấp và Cách Tân Ca Từ
*by Hoàng Ngọc Tuấn
14.Các nhạc sĩ nói về ca từ nhạc trẻ
*by Người Lao Động
15.Ca từ trong nhạc của Quốc Bảo
*by Liên Châu
16.Điều ǵ làm nên năo t́nh ?
*by Trần Huỳnh
17.Nhu cầu sến trong âm nhạc
*by GDXCT

Tài Liệu Tham Khảo
1.Music Dictionary -Definition- Online
2.Songwritting Guides_Writting a Song
3.Music Theory For Songwriters
4.Songwriter Tools


Music Theory
For Songwriters
Nguyên tác:Steve Mugglin
Chuyển ngữ: Nhật Vũ

Introduction
Part- One    -Scales, Note Numbers, Roman Numerals
Part-  Two   -I, IV and V chord, Key, Chords in D
Part- Three  -ii, iii and vi chords, The Simple Map
Part- Four -  Chords Variations, Complex Chords
Part Five - Secondary Chords and The Big Map
Chord Charts and Maps - All 12 Maps plus 24 pages
                             of keyboard chord diagrams.
Part Six - Major Scales - I
Part Seven - Major Scales - II
Part Eight - Major Scales - III
Part Nine - The Circle Of Fifths
1st Steps in Keyboard - Keyboard Basics
Part Ten - Understanding Modes
Part Eleven - Minor Keys - I
Part Twelve - Minor Keys - II

[email protected]~~~~

Từ Thơ Là Nhạc
1- Nghệ thuật phổ nhạc của Phạm Duy
*by Phạm Quang Tuấn
2 . Thơ nhạc giao duyên
*by Nhật Vũ
3.  Đem thơ vào nhạc
*by Nhật Vũ
4.  Nhạc tính trong thơ & Thơ phổ nhạc
~ Lê văn Thành

Phỏng Vấn
1. Phỏng vấn Ngô Thụy Miên
~by Hoàng Vị Kha
2. Nhật Vũ
~by Trang Thanh Trúc

Tác Giả & Tác Phẩm
1. Tác giả: Lê Trọng Nguyễn
2. Lam Phương
3. Ngô Thụy Miên
4. Phạm Đ́nh Chương
5. Phạm Duy
6. Trịnh Công Sơn
7. Từ  Công Phụng
8. Văn Cao
9. Vũ Thành An

Tiếng Hát Lên Khơi
1. Quỳnh Lan
2. Ư Lan
3. Thu Phương 1
4. Thu Phương 2

5. Quang Lê
6. Ngọc HạMusic Dictionary 
     Định nghĩa online


Tiến Tŕnh Hợp Âm
 


Phỏng Vấn Văn Nghệ


Hà nhật Linh Home


Nhật Vũ Home

Nối Kết

Hồn Quê
Đặc Trưng
Trinh Nử
Silicon Band
Phạm Ngọc
Nhật Vũ
Hà nhật Linh
Trang Thanh Trúc
Ngô Thụy Miên
Mai Đúc Vinh
HNTT
Mỹ Ngọc


Hosted by www.Geocities.ws

1 1