Matti K. Sinisalon kotisivu


Homepage in english

Foto: Janne Sinisalo 25.1.2009 (c)
Matti K. Sinisalo

Filosofian lisensiaatti (matematiikka), Oulun yliopisto, 1994.

Opettajan pedagogiset opinnot OAMK/AMOK, 2009

Syntynyt 1961 Muoniossa

- CV
- Nimikirja 22.05.1991
- Perustutkinto-opintoni
- Lukion päästötodistus
- Yo-tutkintotodistus
- FK-tutkintotodistus
- FL-tutkintotodistus
- Todistus pedagogisista opinnoista
- Pedag. opintojen sisältö
- RTOL:in työtodistus
- RAMKin työtodistus
- GeraCapin työtodistus
- GTK:n työtodistus
- Kasvitieteen laitoksen työtodistus
- Elektronispektroskopian työtodistus
- Tietoturvakurssi
- Digi-TV-kurssi
- Symbian OS Essentials
- Symbian AE Development
- Yrittäjävalmennus
- Akateeminen urastartti

(Ylläolevat tekstijäljennöksiä alkuperäisiä mukaellen, alkuperäiset esitän tarvittaessa)


Erikoisalat

Tietoturva-alan teoreettiset perusteet, lukuteorian algoritmit, tietokonealgebra, elementaarinen ja algebrallinen lukuteoria, virheitä korjaavien koodien teoria, kryptologia, digitaalinen signaalinkäsittely, äärellisten kuntien teoria, elliptisten käyrien teoria.

Julkaisuja, kirjoitelmia, esitelmiä

Matti K. Sinisalo: RSA-esitelmä, Lapin yliopisto, 2004. (PPT).

Matti K. Sinisalo: On the minimal cycle lengths of the Collatz sequences, Preprint, kesäkuu 2003, Oulun yliopisto (WORD).

Matti K. Sinisalo: Miljoonan dollarin palkkio odottaa matemaattisen väittämän todistajaa, Arkhimedes, No. 4, 2000. (PDF).

Matti K. Sinisalo: Fareyn luvut ja Mathematica, julkaisussa Logiikka, matematiikka ja tietokone - Perusteet, historiaa, filosofiaa ja sovelluksia, Suomen Tekoälyseuran julkaisuja, Symposiosarja, No 14, 1996, pp. 243-249 (PDF).

Matti K. Sinisalo: Carmichaelin lukujen konstruktioista, Esitelmä lukuteorian päivillä 1995 (PDF).

Matti K. Sinisalo: Checking the Goldbach conjecture up to 4*10^11, Mathematics of Computation, 61 (204), pp. 931-934, lokakuu 1993.

Matti K. Sinisalo: Abelin 2-vapaiden sanojen muodostamisesta 4-kirjaimisessa aakkostossa, seminaariesitelmä, Oulun yliopisto, 1991 (PDF).

Matti K. Sinisalo: Solutions of the Congruence 2^(n-2) = 1 (mod n) up to 10^11, Preprint, Matematiikan laitos, Oulun yliopisto, 1991 (PDF).

Harrastukset

- Elektroniikka

-Kansainvälinen teknillisen luokan radioamatööritutkinto:
International Radio Amateur Certificate in Technical Class:CEPT B, Harmonized Amateur Radio Examination Certificate, HAREC, CEPT Recommendation T/R 61-02 .

-Junioreiden jalkapallovalmennus Rovaniemen Palloseurassa (RoPS.).

Linkkejä:

Leikkiä alkuluvuilla (Sanomalehti Kalevan artikkeli Goldbach-tutkimuksestani 6.11.1996)

Luovuudesta ja innovatiivisuudesta työyhteisössä (17.12.2006)

Rovaniemen tietoturvaklusteri

Linux Ubuntu - Vapaa käyttöjärjestelmä

Wolfram Research: Mathematica, Technical and Scientific Software (Ohjelma, jonka käyttöä opetin yliopistossa 1990-luvun alkupuolella)

MathCad

REDUCE-symbolisen laskennan ohjelmisto (Ohjelma, jonka avulla perehdyin 1980-luvulla symbolisen laskennan salaisuuksiin)

FORTRAN 77 (Raskaan tieteellisen laskennan ohjelmisto, jolla olen vääntänyt kymmeniä tuhansia rivejä sorsa-koodia)

Assembly (Symbolinen konekieli, jolla saa kaiken irti koneesta. Tätäkin on tullut väännettyä)

TeX - Matemaattisen tekstin ladontaohjelmisto (Perehdyin tähän 1980-luvulla, opetin sitä joitakin vuosia Oulun yliopistossa, käytän edelleenkin säännönmukaisesti)

Symbian (Tämänkin kanssa tuli kolmisen vuotta painittua)

Zentralblatt - database of mathematics (Kattava matematiikan tietokanta)

Mathematical Developments in 1994 (Edistysaskeleita matematiikassa 1994: Fermat'n lause, Goldbachin väittämä, bugi Intelin prossussa,...)

Oulun yliopiston UNIVAC 1100-keskustietokone (Tällä laitteella sain ensikosketukseni isoihin tietokoneisiin vuodesta 1980 alkaen, päätehuoneessa tuli toisinaan istuttua pitkälle aamuyön puolelle)

Oulun yliopiston IBM 3083-keskustietokone (Tällä laitteella pääsin perehtymään mm. vektoriprosessointiin ja moniin uusiin ohjelmistoihin)

Tapahtumat

Lisää linkkejäEmail: matti.sinisalo at pp5.inet.fi
1