LINKKEJÄ-evl Sakari Ahvenainen: Informaatiosodankäynti, luento 25.3.2002 (PDF)

-Pentti Haukkanen: Algebra I, kevät 2004 (PDF)

-Tommi Heikkilä: Terabitti, verkonhallintajärjestelmän tietoturva, versio 2.2, Jyväskylän yliopisto, 2002 (PDF)

-Pekka Jäppinen: Tietoturvan perusteet: Kryptografia, Lappeenranta University of Technology, 2002 (PDF)

-Juha Kortelainen: Tietoverkkojen tietoturva, Oulun yliopisto, 2001 (PDF)

-Tuula Käpylä (VTT Tietotekniikka): Salaustekniikoilla lisää turvallisuutta, Systeemityö 4/00 (PDF)

-Keijo Ruohonen: Koodaus- ja informaatioteoria -kurssi (PDF)

-Keijo Ruohonen: Kryptologia-kurssi (PDF)

-Ville Taponen: Tietoturvastandardit puolustusvoimien tietoturvaprosessien sekä ekstranet-ratkaisun kehittämisessä, diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, 2003 (PDF)

-Matti Viikinkoski: Johdatus algebrallisiin käyriin, UTA (HTML)

-Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen, Puolustustaloudellinen suunnittelukunta, Tietojärjestelmäosasto, 2002 (PDF)

-Tiivis tietoturvasanasto (PDF)

Takaisin kotisivulle
1