OPINTOSUORITUSREKISTERI

LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 03.05.90
==============================================================
SINISALO *MATTI KALEVI 080961-XXXX
MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA
AL.VUOSI 1980 FK 04.05.90
--------------------------------------------------------------

YLEISOPINNOT

KOODIKURSSIOVOPARVPVMOPETTAJA
02001ORIENTOIVAT OPINNOT1.001.50HYV10.12.81E. LIIMATTA
02180RUOTSIN KIELI2.003.00HYV25.02.81K. KASKELA
02202ENGLANNIN KIELI 32.003.00HYV03.11.83A. SYRJ�KARI
02203ENGLANNIN KIELI 42.003.00HYV16.02.83R. KESTI
76111JOHDATUS FYSIKAALI-
SIIN LUONNONTIETEISIIN
4.006.002+21.05.81J. KANGAS
76501JOHDATUS T�HTITIETEESEEN4.006.00315.03.83H�MEEN-ANTTILA
80010MATEMATIIKAN PERUSMETODIT8.0012.00218.12.80S. HEIKKIL�
80015MATEMATIIKAN HISTORIA4.006.00130.01.84P. HYYRYNEN
80501TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI I4.006.003-17.12.80S. TIENARI
80502TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI II4.006.00305.02.82S. TIENARI
80504JOHDATUS KIRJASTO-OHJELMIEN
K�YTT��N
1.001.50HYV03.09.82A. ILOLA
81003OHJELMOINTI I4.006.002+03.02.81I. TERVONEN

AINEOPINNOT

KOODIKURSSIOVOPARVPVMOPETTAJA
76121FYSIKAALISET MITTAUKSET I2.003.003-01.12.80J. HIETANEN
76122FYSIKAALISET MITTAUKSET II4.006.00317.12.82H. RATINEN
76123MEKANIIKKA6.009.003-13.05.81P. TANSKANEN
76124S�HK�OPPI6.009.00321.12.81S. AKSELA
76125AALTOLIIKE- JA VALO-OPPI5.007.502+10.05.82R. ANTTILA
76126ATOMIFYSIIKKA5.007.502+12.10.82S. AKSELA
76127KIINTE�N AINEEN FYSIIKKA,
YDIN- JA HIUKKASFYSIIKKA
4.006.003-22.11.83S. AKSELA
76128TERMOFYSIIKKA5.007.503-27.11.84T. NYGREN
76502ASTROFYSIIKKA JA EKSTRA-
GALAKTISET OBJEKTIT
5.007.502-23.11.83A. NYGREN
76503PLANETOLOGIA4.006.00105.09.83
76504TAIVAANMEKANIIKKA3.004.50313.04.84
76590RADIOASTRONOMIAN KES�KURSSI2.003.00HYV18.08.89H�MEEN-ANTTILA
80020ANALYYSI I5.007.503-19.05.81T. RAVASKA
80021LINEAARIALGEBRA5.007.503-11.05.81V. MUSTONEN
80022ANALYYSI II5.007.50216.02.82Y. KILPI
80024ANALYYSI III5.007.50310.02.83Y. KILPI
80026DIFFERENTIAALIYHT�L�T
JA ERIKOISFUNKTIOT
4.006.00214.05.82A. HUOVINEN
80027FUNKTIOTEORIA I5.007.503-10.02.83Y. KILPI
80028TODENN�K�ISYYSLASKENTA I5.007.50316.12.81E. ARJAS
80029TOPOLOGIA5.007.503-12.12.83S. HEIKKIL�
80030SEMINAARI2.003.00HYV17.03.88A. VESANEN
80033ALGEBRA I5.007.50321.12.81T. RAVASKA
80510MATEMAATTINEN TILASTOTIEDE I5.007.502+21.09.84
80512DATA-ANALYYSI I5.007.50317.05.85A. NIINIMAA
80522STOKASTISET PROSESSIT5.007.50217.02.84P. HAARA
80524AIKASARJA-ANALYYSI5.007.50118.02.83S. TIENARI
80525OTANTAMENETELM�T5.007.50103.02.84A. LAAKSAMO
80528MONIMUUTTUJAMENETELM�T5.007.50316.05.86P. NIEMINEN
80529REGRESSIOANALYYSI5.007.50307.02.86A. NIINIMAA
81002TIETOJENK�SITTELYOPIN
PERUSKURSSI
3.004.502-28.04.81J. KAJAVA
81005OHJELMOINTI II4.006.00310.05.83J. KAJAVA
81014PASCAL-OHJELMOINTI2.503.75203.11.87E. KAIKKONEN
81102LOGIIKKA JA ALGORITMIEN
SUUNNITTELU
3.004.502+06.11.84H. PUTKONEN
81104TIETOJENK�SITTELYLAITTEET
JA -V�LINEET
3.004.50205.10.82J. KAJAVA
81113TIETORAKENTEET2.503.753-02.10.84E. KOSKELA
81201K�YTT�J�RJESTELM�T3.505.251-16.02.88H. PUTKONEN
81405SIMULOINTI3.505.25204.10.83E. KOSKELA
81408MIKROPROSESSORITEKNOLOGIAN
PERUSTEET
3.004.50204.12.84J. KAJAVA

SYVENT�V�T OPINNOT

KOODIKURSSIOVOPARVPVMOPETTAJA
76141ELEKTRONIIKKA II4.006.00221.05.85H. RATINEN
76159SIGNAALITEORIA JA SEN
SOVELLUTUKSIA
3.004.50217.12.86L. JALONEN
76173ELEKTRONISPEKTROSKOPIA3.004.502.529.10.85S. AKSELA
76174S�TEILYFYSIIKKA JA
ISOTOOPPITEKNIIKKA
3.004.502-05.12.86R. RIEPPO
80050FUNKTIOTEORIA II5.007.502-21.10.85J. RIIHENTAUS
80051FUNKTIOANALYYSI5.007.502+05.08.88V. MUSTONEN
80052MATEMAATTINEN LOGIIKKA5.007.502-24.02.86P. TURAKAINEN
80057LUKUTEORIA5.007.503-26.09.88K. V��N�NEN
80062ANALYYSI III LASKUKOE1.001.50329.11.82Y. KILPI
80091HARJOITUSAINE 13.004.50HYV16.10.87S. HEIKKIL�
80092HARJOITUSAINE 23.004.50HYV21.03.88P. TURAKAINEN
80095TUTKIELMA12.0016.00CL19.04.90V. MUSTONEN

OPINTOVIIKKOM��R�T
YLEISOPINNOT: 40.00, AINEOPINNOT: 160.00, SYVENT�V�T OPINNOT: 62.00
YHTEENS�: 262.00 OPINTOVIIKKOA (OV)

Huomautus

Yll�oleva kurssilista noudattaa muuten 3.5.1990 filosofian kandidaatin perustutkintoa varten otettua opintosuoritusrekisteriotetta, mutta olen lis�nnyt siihen elokuussa 2005 k�ytt��n otetun ECTS-j�rjestelm�n mukaiset opintopisteet kertomalla opintoviikot luvulla 1.5. Opintopistesarakkeen lis��misen syyn� on vertailun helpottaminen uusiin tutkintoihin.

T�m�n mukaiset kokonaispistem��r�t ovat seuraavat:

OPINTOPISTEM��R�T
YLEISOPINNOT: 60.00, AINEOPINNOT: 240.00, SYVENT�V�T OPINNOT: 93.00
YHTEENS�: 393.00 OPINTOPISTETT� (OP)

1