Erle Stanley Gardner (1899-1970) va començar a escriure en revistes populars i, sobretot, en la mítica Black Mask, bressol de la novel·la negra nord-americana. D'aquesta primera etapa va saber mantenir un estil àgil, directe, i una acció trepidant. Però amb la sèrie de Perry Mason es va decantar per la narrativa policíaca més tradicional. Des del 1933 (The Case of the Velvet Claws) fins al 1973 (The Case of the Postponed Murder), Perry Mason va protagonitzar més de 80 novel·les i diverses narracions. Els vint anys en què Erle Stanley Gardner es va dedicar a la carrera judicial li van donar uns conei- xements tècnics sobre procediments judicials, balística o medicina forense que es reflecteixen perfectament a les novel·les.

Perry Mason provoca, segons la descripció que en fa l'autor a les primeres novel·les, una sensació de grandesa, de fortalesa. Té uns ulls expressius, una cara inalterable, espatlles amples i mostra sempre una gran serenitat. És un home astut, pacient, minuciós i de poques manies, però té una gran obsessió: demostrar que el seu client és innocent. Per ell, el més important és resoldre el cas i trobar el culpable. La resta queda en un segon terme.

En la seva feina, l'ajuden, d'una banda,
Paul Drake, un amic que regenta una agència de detectius en el mateix edifici (a la cantonada de Broadway amb la Setena Avinguda de la ciutat de Los Angeles), i de l'altra, Della Street, la seva secretària, una dona eficient i enamorada de l'advocat.

Pàgina principal | Charles-Auguste Dupin | Sherlock Holmes | Ellery Queen |
Poirot i Marple | Maigret | Philip Marlowe | Detectius catalans
Hosted by www.Geocities.ws

1