Mary Clarissa Miller (1890-1976) --més coneguda com a Agatha Christie--  és una de les escriptores del gènere policíac que ha assolit més difusió arreu del món. La seva obra és una mostra clara de la narrativa policíaca i de misteri sorgida a la dècada dels 30. Agatha Christie  defuig el virtuosisme i destaca en la creació d'atmosferes misterioses, hàbilment descrites, plenes de personatges versemblants. Els més de cent títols que va escriure i publicar són un vast mosaic de la burgesia anglesa d'abans de la segona guerra mundial.

Els crítics més contraris a Agatha Christie la presenten com l'exponent de la novel·la-fórmula,  i  si bé és cert que moltes de les seves obres semblen seguir un esquema idèntic, no és menys cert que, d'entre les moltes novel·les escrites, n'hi ha potser mitja dotzena d'excepcionals --
The Murder of Roger Ackroyd (1926), The Mystery of the Blue Train (1928), Ten Little Niggers (1940), After the Funeral (1953), A Caribbean Mystery (1964), Passenger to Frankfurt (1970), Curtain (1975) i Sleeping Murder (1976)--, que figuren en lletres d'or en la història de la narrativa criminal del segle XX.

Agatha Christie va donar vida a dos detectius mítics: el belga
Hercule Poirot --que trobem a la primera novel·la de l'autora, The Mysterious Affair at Styles (1920), i que serà el protagonista d'una vintena llarga de novel·les i de molts relats curts-- i l'anglesa Miss Marple, que apareix per primer cop a Murder at the Vicarage (1930).

Algunes de les seves obres han aconseguit èxits extraordinaris en versió teatral (
The Mousetrap, 1952) o cinematogràfica (Murder on the Orient Express, 1934, 1974; Death on the Nile, 1937, 1978).

Pàgina principal | C.Auguste Dupin | Sherlock Holmes | Ellery Queen |
Maigret | Perry Mason | Philip Marlowe | Detectius catalans
Hosted by www.Geocities.ws

1