Frederic Dannay i Manfred B. Lee van crear, als anys 30, l'escriptor de novel·les policía- ques i detectiu aficionat nord-americà  Ellery Queen. Al llarg de desenes de novel·les (entre 1929 i 1972), Ellery Queen es va convertir en un detectiu de ficció molt popular a tot Amèrica. Els seus casos són representatius de la novel·la problema: només hi ha una resposta a l'engima plantejat... I a la solució s'hi arriba a través de l'observació i de la deducció. Unes qualitats en què Ellery Queen destaca especialment.

Ellery Queen va néixer  per a la ficció el 1929, a El misteri del barret de copa. En aquesta primera novel·la, el personatge és descrit com un home atlètic i  elegant. Fa 1'80 m d'alçada, té les espatlles quadrades, el front ample i uns ulls brillants que revelen una personalitat idealista més que un home d'acció. El que diferencia Ellery Queen dels detectius anteriors són els seus orígens humils. Si ha aconseguit una posició social còmoda és gràcies a l'esforç i a les seves qualitats: la intel·ligència i la constància.

Al llarg dels anys, Ellery Queen va anar canviant i adaptant-se als nous temps. Si al començament les obres seguien l'esquema de la novel·la-problema, a partir dels anys 40 les obres es van veure influïdes pel realisme crític nord-americà i van derivar cap a la descripció crítica de la societat.

La popularitat del personatge va fer que, el 1941, aparegués una publicació periòdica,
Ellery Queen's Mystery Magazine, que va ajudar a difondre durant dècades la narrativa criminal nord-americana.

L'any 1935 el personatge va passar a la ràdio. I en els anys 40 Hollywood en va fer diverses adaptacions cinematogràfiques (amb diversos actors, d'entre els quals destaquen Donald Cook, Eddie Quilllan, Ralph Bellamy, etc.). L'any 1975 se'n va fer una sèrie televisiva, amb Jim Hutton (Ellery Queen) i  David Wayne (l'inspector Richard Queen) com a protagonistes.

Per saber-ne més, fes clic...

Ellery Queen, a Website on Deduction

Ellery Queen, Master Detective

Ellery Queen At The Movies

Pàgina principal | Charles-Auguste Dupin | Sherlock Holmes | Poirot i Marple |
Maigret | Perry Mason | Philip Marlowe | Detectius catalans
Hosted by www.Geocities.ws

1