หน้าแรก กิจกรรมตีกลองยาว กิจกรรม Good Bye Senior กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ข้อมูลผูจัดทำ


เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกัน โดยเน้นที่บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นมิตร และสนุกสนาน โดยสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมมีการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม เช่น การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแข่งฟุตซอล


รูปภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรูปภาพกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอล