หน้าแรก กิจกรรมตีกลองยาว กิจกรรม Good Bye Senior กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ข้อมูลผูจัดทำ

เป็นงานประเพณีที่พี่ๆและน้องๆ ในคณะจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย นอกเหนือจากงานรับน้อง และงานขอบคุณรุ่นพี่ที่ได้จัดขึ้นมาภายในมหาวิทยาลัยแล้วนั้น งานบายเนียร์ ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญคือการทำให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายได้หวนระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำอำลาและกล่าวความรู้สึกที่มีต่อ เพื่อนๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นและเป็นกันเองของรุ่นพี่และรุ่นน้อง


รูปภาพกิจกรรม Good Bye Senior #3 ฮาวาย-โบฮีเมียน


รูปภาพกิจกรรม Good Bye Senior #4 วินเทจ


รูปภาพกิจกรรม Good Bye Senior #5 Telecom night party