แนะนำตัว


ชื่อนางสาว ทิพย์เกสร อินทร์พรหม ( Thipkeson Ainphrom)

ชื่อเล่น มิค

เกิดวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2543 อายุ19ปี

สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย

ศาสนาพุทธ

กรุ๊ปเลือด AB

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 19 หมู่ 7 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85110

ที่อยู่ปัจจุบัน อภาทเม้นท์ Happy place 3/13 ซอยปรมินมรรคา12. ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

เป็นบุตรคนเดียว

อีเมลล์ [email protected]

Facebook N’Thipkason or’mickey

Instagram mic_mickeyeiei

น้ำหนัก 58กก. สูง158ซม.

แผนกการเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปวส. 2/1

ประวัติครอบครัว


ชื่อบิดานายนพพร อินทร์พรหม

อายุ 45ปี

อาชีพรับจ้างทั่วไป (ถึงแก่กรรม)

ชื่อมารดา นางวิยะดา วิชัยดิษฐ์

อายุ 43 ปี

อาชีพรับจ้าง

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 19 หมู่ 7 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85110

ที่อยู่ปัจจุบัน อภาทเม้นท์ Happy place 3/13 ซอยปรมินมรรคา12. ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000