จากรูปNanoStation M2ถ้าจะรับส่งสัญญาณ Wi-Fi ระยะทางไกลหลายกิโลเมตร สามารถทำได้โดย ใช้ Access Point 2 ตัว ยิงสัญญาณเข้าหากัน คุณสมบัติของ Access Point ทั้ง 2 ตัวกำลังส่งต้องสูงพอสมควร ควรใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 GHz เพื่อที่จะได้ถูกรบกวนจาก Wi-Fi ตัวอื่นๆ น้อยที่สุด เพราะ Wi-Fi บ้าน ทั่วไป จะใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz ควรจะได้ Line of Sight ด้วย หมายถึง สามารถมองเห็นกันได้ด้วยสายตา (ไกลขนาดนี้คงต้องใช้กล้องส่องทางไกล) ไม่มีอะไรบดบัง ซึ่งหมายความว่า อาจจำเป็นต้องตั้งเสาสูง ใช้สายอากาศแบบทิศทาง เพื่อรวมสัญญาณให้ได้ความเข้มที่ดี
AP ฝั่งที่มีเน็ต ก็ตั้ง mode เป็น Access Point โดยต่อสายแลนจากเราเตอร์
AP ฝั่งที่เป็นตัวรับ ก็ตั้ง mode เป็น Station แล้วต่อสายแลนออกมาเข้าคอมพิวเตอร์ หรือจะเข้า AP 2.4 GHz ก็ได้
การปรับทิศทางเสาอากาศเข้าหากัน ก็ไม่ได้ยากอะไรมาก ถ้าทั้งสองจุดมันมองเห็นกันได้ด้วยสายตา ก็แค่บิดเสาไปหา แต่ถ้ามองด้วยสายตาไม่เห็น ก็มีโอกาสหลงทิศ


เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย นอกอาคาร ควรเป็นพื้นที่ที่โล่ง ไม่มีต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างมาบดบัง


ตัวอย่างการกระจายสัญญานของปกรณ์รับส่งสัญญาณWiFiไร้สายความถี่5GHz
ตัวอุปกรณ์จะรับสัญญาน ADSL มาจากsever ผ่านHUB เข้ามาแล้วปล่อยสัญญาณความ2.4GHz และ 5GHz โดยความถี่2.4GHz ตัวรับสัญญานจะรับได้โดยตรงส่วนความถี่5GHzจะถูกส่งให้ตัวรับสัญญานระยะไกลที่ห่างไปหลายกิโลเมตร