Дома
 Емил Калешковски
[email protected]
Емил Калешковски е роден 1977 година во Скопје. Објавува поезија, раскази и препеви во повеќе македонски литературни списанија. Досега ги има објавено поетските книги: Сновиденија на разорениот ум (1997) и Ру (2001). Добитник е на наградата Студентски збор за најдобра дебитантска стихозбирка за 1997 година. Дел од неговата поезија е преведена и објавена на англиски, романски, словенечки, хрватски и други јазици. Живее и работи во Скопје..
Hosted by www.Geocities.ws

1