ufo

K. Sinenmaa

Planeetan asiantuntija  
Yhteisen
planeettamme
nykytilanne
Earht

 

Kun olet hyvä jossakin asiassa,
niin silloin et tarvitse siihen lainkaan rahaa
Uutistaustaa

Väärän ihmisen ampuminen (24.heinästä 2005)

Kovastipa erilaiset viralliset tahot vaativat selvityksiä väärän ihmisen ampumisesta. Jotta vaatimus olisi oikeutettu, niin virallisten tahojen olisi jo aiemmin pitänyt antaa selvitys siitä, miksi he lietsovat vihaa ja pelkoja --ja miksi he pitävät yllä ihmiskunnan jakautuneisuutta ja sen sisällissotaa.

Valtion ja uskontojen käskyhaltijoilla ei ole oikeutta pelätä ihmisiä. Jos valtion käskynhaltijat ja uskontojen ylipapit eivät itse pysty kohtaamaan ihmisiä silmästä silmään, niin miten silloin sitä voidaan lailla ja Jumalan kostolla uhaten edellyttää muiltakaan?

Ihmiset ampuvat vääriä ihmisiä niin kauan, kun he syiden tunnistamisen sijasta tutkivat seurauksia. Tässäkin kyseisessä tapauksessa ensimmäinen syy seuraaville ei ole se, että poliisi ampui väärän miehen, vaan se, että uskontojen uskovat julistavat vihaa, ja valtioiden johtajat opettavat, miten ihmisten tulee pelätä kaltaisiaan olentoja. Väärien ihmisten ampuminen ja tornien sortaminen ovat vain valheiden opetuksen hedelmää.

Se, että suoritetaan tutkimus poliisien toiminnasta, ei mitenkään auta ihmiskuntaa välttämään vastaavat väärät teot, koska sekään tutkimus ei pureudu niihin syihin, joiden vuoksi ihmiset juoksevat karkuun kaltaisiaan olentoja, ja miksi ihmiset uhkailevat kaltaisiaan olentoja. Virallinen tutkimus poliisien toiminnasta pitää ainoastaan yllä ihmiskunnan sisällissotaa, eikä se auta yhtään mitään ratkaisemaan sitä ongelmaa, joka aiheutti tuon onnettoman tapahtuman, ja joka aiheuttaa vastakin kaikki muutkin ihmisten väärät teot.

Todistus rohkeudesta

Itsensäpelottelijoiden on mahdotonta tutkia ihmiskunnan kärsimyksien alkusyytä, koska he pelkäävät itseään. Vain sellaiset ihmiset eivät pelkää nähdä alkusyitä, jotka uskaltavat tehdä työtä ilman mitään vaatimuksia.
Elämä ei anna mitään kirjallisia todisteita rohkeudesta. Kuka tahansa voi todistaa olevansa rohkea vain siten, ettei pelkää elää ilmaista elämää. Ihminen voi elää ilmaista elämä vain silloin ja siinä, kun hän ei pelottele itseään.

Ihminen todistaa olevansa pelkuri, jos hän vaatii tutkimuksia seurauksista, koska silloin hän kieltäytyy näkemästä ihmiskunnan kärsimyksen todellista syytä. Kaikki seurauksien tutkimiset pitävät yllä ihmisten sokeutta ja pelkuruutta elämää kohtaan. Se ei auta ihmiskuntaa yhtään, kun väärille teoille osoitetaan yksittäisiä syyllisiä, koska nimenomaan ne ihmiset eivät ole syyllisiä niihin tekoihin, koska he ovat jo syyllisiä kollektiiviseen itsensä pelotteluun. Väärät teot eivät ole mikään syy, koska ne ovat ihmisten pelkuruuden seurausta.

Vain sellaiset vaativat ihmisiä tilille vääristä teoista, jotka vaativat itselleen oikeutta saada olla rikkaampia kuin muut. Vain sellaiset vaativat terroristeja, rikollisia ja väärän miehen ampuneita poliiseja tilille, jotka vaativat itselleen oikeutta olla rikkaampia kuin köyhät. Se olisi niin helppoa älymystön osoittaa, että ilmainen elämä ei tuota mitään vääryyttä, jos vain älymystö todella olisi joskus kerrankin käyttänyt lahjaksi saamaansa älyä.


Verovaroista rikastujat ovat roistoja ja varkaita.
Itsensä pelottelu -- Ongelmien syy

Itseään voi pelotella vain silloin, kun ei näe kokonaiskuvaa. Ihmiset jakavat maailmansa osiin silloin, kun he eivät uskalla elää omana itsenään. Ihmiskunnan jako rikkaisiin ja köyhiin johtuu yksinomaan itsensä pelottelusta. Rohkeat ihmiset ovat rohkeita, koska he eivät näe ihmisiä jaettuina erilaisiin ryhmiin. Ihminen voi todistaa elävänsä rohkeaa elämää vain siten, ettei hän luokittele ihmisiä millään tavoin.

Kun ihminen on rohkea, niin silloin hän ei millään tavoin pelottele itseään köyhyydellä. Rohkeat ihmiset ovat rohkeita, koska he eivät vaadi työstään mitään palkkaa. Ihminen vaatii palkkaa, palkkioita, valtaa, kunniaa, etuisuuksia ja etuoikeuksia vain silloin, kun hän pelottelee itseään. Itsensä pelottelijat ovat itsensä pettäjiä, koska he eivät pysty tunnustamaan itselleen, että kaikenlainen vallan, palkan ja rahatalouden puolustelu on itsensä pelottelua.

Joku voi haluta valtaa itselleen tai puolueelleen vain silloin, kun hän ensin pelottelee itseään mitä kaikkea pahaa hänelle tapahtuisi, jos kaikilla muillakin olisi yhtä paljon valtaa. Vallan himossa ei ole kyse vallasta, vaan rohkeuden puutteesta. Mitä enemmän ihmisellä on valtaa sitä paremmin hän on onnistunut pettämään itseään. Vallanhimoisille olisi kauhistus, jos heidän yhteiskuntansa olisi yhtä suurta perhettä. Vallanhimoisille olisi kauhistuksien kauhistus, jos ihmiskunta olisi yhtä suurta perhettä.

Yksikään vallanhimoinen ei pysty tuntemaan ketään ihmistä lähimmäisenään. Vallanhimoisille kaikki ihmiset ovat vallankäytön kohteita. Vallanhimoisten on mahdotonta tuntea ihmisten veljeyttä totuutena, koska jos ja kun ihminen pitää lähimmäistään sisarenaan ja veljenään, niin silloin hänen on mahdotonta tuntea mitään himoa häntä kohtaan tai hänen ylitseen.

valtioterroristit

Kun siis itsensä pelottelijat eivät uskalla elää ilmaista elämää, niin silloin he eivät myöskään uskalla edes ajatela ihmisten olevan peräisin yhdestä ja samasta lähteestä. Rahan-, kunnian- ja vallanhimo estää ihmistä tuntemasta itseään, koska joku voi potea jotakin himoa vain silloin, kun hän pelottelee itseään sillä, mitä kaikkea kamalaa hänelle tapahtuisi, jos hän pitäisi ihmisiä veljinään ja siskoinaan.

Kaikkien väärien tekojen taustalla on aina pelokas ihminen. Vain pelkurit tekevät vääriä tekoja. Jo se on väärä teko, kun ihminen vaatii itselleen palkkaa, kunnia tai valtaa. Vain pelkurit puhuvat ihmisistä --omista sisaristaan ja veljistään-- halpatyövoimana!
Kukaan ei voisi olla terroristikaan, jos vain kukaan ei olisi niin raukkamaisen pelkuri, että vaatii itselleen oikeutta pompotella köyhiä.
Rikkaat ovat suurempia pelkureita kuin itsemurhaterroristit, koska itsemurhaterroristit vain yrittävät omalla tavallaan saada ihmiset hereille, -- kun taasen rikkaat käyttävät valtiota ja uskontoja häikäilemättä hyväkseen pitääkseen ihmiset pelkureina ja sokeudessa, jotta rikkaat voisivat pelkurimaisesti elää köyhien hyyryläisinä.

Valtio on rikkaille, eli pelkurien valiojoukoille vain väline, jolla rikkaat voivat ylläpitää ja kehittää oma pelkuruuttaan. Rikkaiden kaikki puheet, lait, asetukset ja käskyt on tarkoitettu ainoastaan peitteeksi silmille, jotta rikkaiden ei tarvitse nähdä todellista elämää. Terrorismilaitkin on tarkoitettu vain peittämään terrorismin todellinen syy; itsensä pelottelu.


Takaisin    Sivun alkuun

Hosted by www.Geocities.ws

1