24.04.2003
VALLINNON TOIMINTA
Armo
Nerous
Perustuslaki
Rakkaus
Totuus
Etsijät
Löytäjät

SISÄLLYS

00. Vain-ihmisille
01. Oikea toiminta
02. Valtion toiminta
03. Näkökulma
04. Ihmisen Pesä
05. Lakien määrä
06. Paha hedelmä


Etusivulle
Takaisin

 Vallinnon Toimintaa  Toiminnan Avainsanoja

OIKEIN TEKIJÖILLE

VAIN-IHMISILLE


Sinenmaan vallinto perustuu ihmisten omaehtoisuuteen. Sinenmaassa kenenkään ihmisen omaehtoisuutta ei rajoiteta, vaan vallinto pyrkii kaikessa toiminnassaan näyttämään yhä suurenmoisempia tapoja itsensä toteuttamiseen.

Sinenmaan vallitsijat osoittavat jo omalla elämällään kaikille, millaista on ihmiselo parhaimmillaan, mutta Valtakunnan Vallitsijat keräävät sen lisäksi vain-ihmisiltä tietoa siitä, millaisiin onnellisen elämisen ratkaisuihin kansalaiset ovat parhaimmillaan yltäneet, sillä Valtakunnan kansalaiset ovat kaikin puolin viisaita ihmisiä, joille löytyy vertaa näiden nykyisten kansojen joukosta vain niissä tapauksissa, missä jotkut tavalliset ihmiset nykyisin ovat joutuneet käyttämään neuvokkuuttaan kertakaikkisen nerokkaasti selvitäkseen tyhmien, itsekkäiden ja omahyväisten valtion -ja uskontojen johtajien asettamien vaatimusten paineessa.

Keywords

absoluuttinen
ajatus
ehdoton
lihakset
neuvokkuus
oikein
omaehtoisuus
toiminta
vapaus

1. OIKEA TOIMINTA

Oikein tekeminen ei koskaan voi olla väärin. Oikein tekeminen ei vaadi valtiota. Ihmiset pystyvät milloin tahansa tekemään oikein tekoja. Oikeita tekoja voidaan tehdä vain ilman valtiota. Valtiota ei esimerkiksi tarvitse hengittämiseen, eikä solujen toimintakaan vaadi valtiota. Valohiukkasetkin toimivat valona ilman valtiota.

Näkö, kuulo, puhe, tunto, haju, maku ja tasapaino toimivat loistavasti ilman valtiota. Ihmisen kemiakin toimii hienosti ilman valtiota. Ihminen siis toimii hienosti ilman valtiota, koska ihmisen toteuttavat osat toimivat kertakaikkisen nerokkaan suurenmoisesti ilman valtiota. Ei se ole valtio, joka on suunnitellut ja toteuttanut ihmisen, joten silloin ihmisen oikea toiminta ei voi vaatia valtion hyväksyntää.

Gravitaatio ei ole milloinkaan kysynyt tiedeministeriltä, miten gravitaation tulee vaikuttaa. Puut ovat aina kasvaneet metsissä tuottaen aikoinaan jopa kaikki öljyvarannot ja hapen ilman yhtäkään valtiota.

Ajattelu ei myöskään vaadi valtion ohjausta, eikä valtio ole minkään ajatuksen ehto. Jopa on niin, että valtion ehtona on ajattelu, mutta toisin päin asian on mahdotonta olla. Valtio siis riippuu tietyistä ajatuksista, ja koska asia on näin ihan oikeasti, silloin valtio ei voi olla minkään asian ehto.

Kun ihminen tekee oikein, silloin Hänen toimintansa ei ole ketään vastaan. Kun ihminen esimerkiksi rakentaa Puolen Hehtaarin Metsään omin käsin oman kokoisen asumuksensa --Ihmisen Pesän--, silloin tuo toiminta on absoluuttisesti täysin oikeaa toimintaa, eikä kukaan sellainen voi olla oikeassa, joka väittää, että ihminen toimii väärin, kun Hän ei toimi ketään vastaan.

Joku voi väittää oikein toimintaa vääräksi vain, silloin, kun Hän on itse tahallaan ja harkitusti ehdollistanut oman ajattelunsa valtion alamaisuudeksi. Joku voi olla valtiolle ehdollinen vain silloin, kun Hän pyrkii saamaan itselleen ansiotonta etua, joka merkitsee samaa kuin palkankorotus, ja poliitikoille se on sen lisäksi kaikki ne etuisuudet ilman luukutusta, joita tuollaiset ehdolliset ajattelijat eivät salli köyhille, koska köyhillä on rikkaiden aivot.

Ja rikkaille on köyhien lihakset. Luoja-Jumala on tarkoittanut jokaisen ihmisen lihakset vain omien aivojen ja oman kehon energiatalouden ylläpitämiseen. Oikea toiminta ei milloinkaan ole siinä, että jonkun aivosto käyttää toisen kehon lihaksia, jotta ei kuolisi nälkään. Se on kaikkein pahinta köyhyyden lajia, joka on niin köyhä, ettei Hänellä ole varaa käyttää omia lihaksiaan omien aivojen ruokkimiseen.
Joka ei tee työtään omilla lihaksillaan, sen ei syömänkään pidä.

2. VALTION TOIMINTA

Valtion ehtona ovat siis väärät ajatukset. Se on väärä ajatus, että ihminen ei voi toimia oikein ilman valtiota. Kun ihmisellä on tuollainen väärä ajatus, silloin Hänen on tietysti mahdotonta samaan aikaan ajatella vapaasti, koska Hän ajattelee, ettei Hän voisi toimia oikein, jos Hänellä ei olisi lakia sanomaan, miten Hänen tulee toimia.

Vain se on oikeaa toimintaa, joka ei ole valtion ohjauksessa. Esimerkiksi rikolliset tekevät väärin, koska He eivät tee oikein, joten rikollisten toiminta on väärää, koska rikollisuus on valtion erityisessä suojeluksessa. Ilman valtiota ihmisen on nimittäin pakko toimia oikein, koska muutoin Hän tarvitsee valtiota apuun, jotta Hänen toimintaansa rajoitettaisiin.

Valtiota siis tarvitaan vain silloin, kun ihmisen toimintaa pitää rajoittaa. Jos siis valtio rajoittaa kaikkien ihmisten toimintaa, silloin valtio pitää kaikkia ihmisiä rikollisina, koska valtio uskoo, että muutoin ihmiset eivät voisi toimia oikein. Tästä siis huomataan, että valtio on sulkenut oikean toiminnan valtion ulkopuolelle, koska se rajoittaa oikean toiminnan vain valtiolliseksi toiminnaksi.

Ihmisten on mahdotonta käyttää valtiota oikean toiminnan tukemiseen, koska valtion tehtävänä on asettaa rajoituksia ihmisille ja valvoa ihmisten tekoja. Valtiouskovien on yhtä mahdotonta uskoa ihmisen oikeaan toimintaan kuin uskovien on mahdotonta uskoa, että kaikki pääsevät taivaaseen. Sillä valtiota tarvitaan vain siellä, missä ihmisillä on vielä vapaus jäljellä, jotta ihmisen vapaus voitaisiin lopulta kokonaan korvata algoritmilla, kellokoneen osan vapaudella.

3. NÄKÖKULMA

Valtion toiminta on vain siinä, missä on rajoitus. Rajoittamaton toiminta on valtion vihollinen, joka lakiuskovien mukaan on kiellettyä toimintaa, jos sitä ei ole jo kielletty. Mikä tahansa oikea toiminta on uhka jokaiselle valtiouskovalle. Tämän todistaa oikeaksi jokainen sellainen, joka asuu valtion ulkopuolelle. Sillä valtion sisältä on mahdotonta nähdä valtiota oikein, vaan jos joku haluaa nähdä, mikä valtio on, silloin Hänen on ehdoitta mentävä valtion ulkopuoliselle näköalapaikalle, josta vain voidaan nähdä alaston totuus valtiosta.

Lakiuskovat sallivat vain rikollisen toiminnan, koska vain rikollinen toiminta todistaa valtion olevan tarpeellinen. Tästä syystä lakiuskovat tekevät itse sellaisia asioita, jotka saavat heikkomieliset toiminaan valtion mukaan rikollisesti. Mutta lakiuskovat eivät voi nähdä sitä, että He itse ovat syyllisiä, jos joidenkin pitää eloonjäämisekseen toimia valtiota vastaan.

Jos valtio romahtaa, ja jos ihmiset ovat edelleen valtiouskovia, silloin ihmiset joutuvat ensin itse toimimaan oman etunsa nimissä, mutta sitten valtiouskonto Heissä sanoo, että Heidän pitää jättää oman edun puolesta eläminen valtion huoleksi. Tämä nähtiin erittäin hyvin Irakissa vuonna huhtikuussa 2003, kun Saddamin sortohallinto sortui, ja ihmiset joutuivat perustamaan pieniä ryhmiä turvatakseen omat etunsa. Mutta koska irakilaiset eivät olleet valtion ulkopuolelle, silloin Heidän tarmonsa pian lopahti, ja He alkoivat huutamaan järjestysvaltaa avuksi, vaikka He itse olivat juuri todistaneet pystyvänsä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan...

Valtiouskovia siis vaivaa laiskuus huolehtia itse omista asioistaan, ja tuota laiskuuttaan valtiouskovat käyttävät sen todisteena, että ihmiset eivät voi elää ahkerinakaan ilman valtion holhousta. Jos joku sitten on ahkera ilman valtiota, silloin kaikilla lakiuskovilla on heti kova hätä, millä tuollainen ahkeruus saataisiin palvelemaan valtiota, eli miten ihmisen ahkeruus saataisiin tuottamaan maksimaalinen hyöty rikkaille, josta seuraa se, että ihmiset eivät halua olla ahkeria, koska He eivät saa itse pitää omaa työtään itsellään.

On siis totuus, että jos joku lukija ei usko näitä käsillä olevia kirjoituksia, se ei voi johtua muusta kuin siitä, että Hän katselee asioita valtion sisältä. Jos kuka tahansa on mennyt valtion ulkopuolelle, silloin Hänen on mahdotonta tuomita näitä kirjoituksia, koska näissä kirjoituksissa vain kerrotaan se, miten päin asiat oikeasti ovat.

4. IHMISEN PESÄ

Valtion ulkopuolelta katsoen kaikki näkyy päälaellaan olevana. Valtion sisältä katsoen kaikki valtion alaiset asiat ovat tietysti oikein päin, eikä valtiouskovan mieleen edes tule valtion epäileminenkään. Mutta valtion ulkopuolisen silmin kaikki valtion toiminnat ovat ehdoitta väärin päin. Koska vain valtion ulkopuolelta voidaan nähdä valtio sellaisena kuin se on, silloin vain valtion ulkopuolinen voi todistaa, miten päin asioiden tulee olla, jotta ihmisyys olisi voimassa.

Valtion toiminnat ovat kaikki väärin päin siksi, koska valtiota ei ole alunperinkään tehty palvelemaan ihmistä, vaan vain rikkaita. Jos nimittäin valtion tehtävänä olisi ihmisen palveleminen, silloinhan valtio ei voisi puuttua ihmisen oikean toimintaan, kuten siihen, että ihminen valitsee itse oikean paikan itselleen, mihin Hän rakentaa omin käsin oikean pesän itselleen.

Jokaisella ihmisellä on luonnon antama ehdoton oikeus rakentaa oma pesä itselleen. Kuten varis ei neuvo toista varista pesän rakentamisessa, niin älköön myöskään kukaan ihminen uskoko, että Hänet on luotu estämään muiden ihmisten pesiminen.

Ihminen ei tee mitään väärää, kun Hän pesii, ja kun Hän ennen pesimistään kuhertelee ja rakentaa pesän itselleen. Ihmisen pesimisen rajoittaminen on ainoa väärä toiminta ihmisen pesimisessä, ja joka sellaista harrastaa, Hänellä ei tietystikään itsellään ole omin käsin rakennettua ihmisen pesää.

Lakiuskovat perustelevat valtion rajoittamisoikeuden sillä, että jos ihmiset saisivat tehdä vapaasti oikeita asioita, silloin ihmiset tekisivät asiat väärin ja jopa loukkaisivat itseään ja muita. Lakiuskovien on siis mahdotonta uskoa, että ihminen voisi rakentaa ihmisen pesän pelkästään geneettisellä tiedollaan. Lakiuskovien mukaan ihminen ei siis ole geeniensä orja, mutta jos lakiuskova on alkoholisti, silloin Hän tietysti vinkuu, että Hänen on pakko ryypätä, koska Hänellä on alkoholistin geenit.

Valtioon uskovat siis uskovat, että ihmisellä ei ole sisäsyntyistä tarvetta rakentaa omin käsin pesää itselleen. Kun sitten ihmiset ovat sairaita, niin se ei lakiuskovien mukaan voi johtua siitä, että ihmisen sisäinen itsensä toteuttamisen tarve on tallottu maahan, vaan lakiuskovien mukaan ihmiset ovat sairaita, koska poliitikot ovat alipalkattuja!

Alipalkatuila poliitikoilla ei tiestystikään ole varaa pätevään hallinnointiin, koska julkisen vallan haltija on luottamustehtävässä, joka kaikilta toiminnoiltaan kuitenkin on yhtä kuin palkkatyö, missä ihmiset jatkuvasti taistelevat toisiaan vastaan, kellä on suurin palkka. Poliitikot siis taistelevat palkankorotuksillaan palkansaajia vastaan, joka ei voi poliitikoiden mukaan aiheuttaa ihmisille mitään pahaa, koska poliitikoiden mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus kykyjensä mukaan vaatia itselleen palkankorotusta. Mutta vain poliitikot pystyvät itse korottamaan omia palkkojaan, koska He asuvat kansan kukkarossa. Mutta tuo ei siis aiheuta mitään pahaa verta yhteiskunnassa.

5. LAKIEN MÄÄRÄ

Lakiuskovat eivät pysty poistamaan oireiden syytä, koska itse se lakiuskovaisuus on kaiken kurjuuden ja sairauden yksinomainen syy. Ei se tietysti ole mahdollista poistaa ihmisen vapauden tiellä olevaa estettä, jos uskoo, että valtion tehtävänä on ihmisen vapauden rajoittaminen, jotta ihmisen tekemiset saataisiin tuottamaan hyötyä valtiolle, eli rikkaille.

Ja tämän todistaa oikeaksi se, että Suomenkin valtio on vielä mittaamattoman kaukana kaiken inhimillisen toiminnan säätelystä, koska Suomen valtiolla ei ole vasta kuin vain noin kymmenen tuhatta lakia, miten ihmisen vapaus voidaan laillisesti estää. Jotta Suomen valtiolla olisi miljoona lakia, niin se on vain ajan kysymys, koska poliitikot uskovat, että lainsäätäjät on palkattu lakien tekijöiksi, eikä suinkaan luottamushenkilöiksi.

Poliitikot siis tekevät lakeja työkseen, eivätkä He voisi tehdä lakeja, jos He olisivat luottamustoimessa, koska luottamushenkilö on valittu siksi, että ihmiset luottavat Häneen ilman sitä lakia, jonka on määrä estää se seuraava löydetty vapaus, missä ihminen toimii aivan oikein.

6. PAHA HEDELMÄ

Vain sellaiset uskovat rajoituksiin, jotka eivät itse uskalla elää oikeaa elämää. Vain He tarvitsevat lakeja, jotka uskovat, että ilman lakia He raiskaisivat lähimmäisensä, ryöstäisivät ystävänsä, hakkaisivat lapsensa ja tappaisivat puolisonsa, kuten se on kuvattuna uskontojen kymmenessä käskyssä. Ja kaikki tuo kuviteltu paha voidaan tehdä vain lain sisällä.

Eivät rikolliset ole lain ulkopuolella, vaan nimenomaan rikolliset ovat naimisissa lain kanssa, koska sen aviokaupan ovat tehneet lakiuskovat, jotka ovat aina opettaneet, ettei ihminen voi tehdä itse mitään oikein. Vain lakiuskovat uskovat, että ihminen pitää kesyttää lain alle, ja jos missä tahansa tavataan inhimillistä toimintaa, jota laki ei vielä jollakin avoin valvo, niin se on heti kiellettävä, jotta saataisiin aikaan laki sitä varten.

Rikollisuus on lakiuskovien kantama hedelmä, jota lakiuskovien on pakko syödä, koska hedelmitsään puu tunnetaan. Mutta koska lakiuskovaisuus ei tarvitse omaa ajattelua, niin kun lakiuskovaisety tuntevat valtion olevan Heille katkera hedelmä, niin He eivät suinkaan syytä siitä valtiota, vaan He käyvät vapaiden ihmisten kimppuun, kuten sakemannit syyttivät juutalaisia siitä, että toinen valtakunta oli katkeran makuinen.

Eivät terveet tarvitse hallitusta


Takaisin    Sivun alkuun

Hosted by www.Geocities.ws

1