Ystävyyden Valtapiiri
100% Ok
Rikkaat Rauhassa Raukoilla Rannoilla -- Think it.
EtuPiha --> Huone V --> Vierassysteemi
PAPERIN SISÄLLYS:
01. Kunnon Tuttu Elämä 02. Vieraiden Systeemi 03. Olemuksellinen Vieraus 04. Vieraantuminen Työlle 05. Rikkaiden MielettömyysVIERASSYSTEEMI
00. ESIPUHE


Kun ihmisen ei anneta elää luonnollista elämää, niin silloin luonnottomien johtajien on jatkuvasti keksittävä uusia virikkeitä alamaisilleen. Poliitikoiden on mahdotonta ymmärtää sitä, että kun eläin elää luonnossa luonnollista elämää, niin silloin siihen ei mahdu minkäänlainen eläimen holhoaminen ja virikkeiden tarjoaminen. Villit eläimet eivät tarvitse edes kuntoliikuntaa, ja silti jokainen villi eläin on voimiltaan useita kertaluokkia voimallisempi kuin yksikään kehonrakentaja.

Se ei ole älykästä kuvitella, että ihmiset olisivat tyhmempiä kuin muut eläimet; että ihmiset eivät pysty elämään luonnossa villeinä ja vapaina ja olemaan terveellä ja täysimääräisellä tavalla itsekkäitä. Jos yksikin villieläin pystyy rakentamaan oman pesänsä, niin silloin se sama ominaisuus on myös kaikilla ihmisillä. Kun eläimet saavat vapaasti liikkua luonnossa ja rakentaa tarvitsemansa pesät itse, niin silloin niitä on aivan mahdotonta virikkeellistää.

Poliitikot voivat kuvitella olevansa virikkeiden luojia vain sellaisessa systeemissä, missä ihmiset on ensin pakotettu elämään äärimmäisen köyhää elämää. Jokainen virike, jonka rikkaat ihmiselle tekevät, on kiistaton todiste siitä, että ihmiset on pakotettu elämään virikkeettömässä systeemissä. Kun ihminen elää oikeaa elämää, niin silloin Hän ei voi edes kuvitella olevansa vailla virikkeitä, tai elävänsä sellaisessa ympäristössä, missä ei ole mitään tekemistä.


1. KUNNON TUTTU ELÄMÄ

Ihminen ei elä viisaasti, jos Hänen pitää erityisesti keskittyä pitämään kunnostaan huolta. Viisasta elämää elävä ei edes muista, kuka tai mikä Hän on. Viisaaseen elämään ei kuulu itsetutkiskelu tahi kunnostaan huolehtiminen, koska keho pysyy kunnossa huolehtimattakin silloin, kun ihminen toimii oikein. Kehonsa tarkkailua joutuvat harrastamaan vain sellaiset, jotka käyttävät kehoaan jollakin tavoin rikkaiden elättämiseksi.

Rikkaiden rikastuminen on mahdollista vain siellä, missä ihmiset tekevät vierasta työtä vieraille. Koska jos rikkaat olisivat työläisten kansa yhtä perhettä, niin silloin tietysti rikkaat eivät olisi rikkaita, vaan kaikki olisivat yhtä perhettä. Ihmiskunta ei voi olla yhtä perhettä niin kauan, kun rikkaat vaativat itselleen etuisuuksia, ja kun rikkaat kuvittelevat, että vain Heidän työnsä on arvokasta.

Jos ihminen sanoo arvostavansa köyhien työtä, niin Hän vi todistaa sen vain siten, ettei arvosta omaa työtään korkeammaksi. Vain sellainen ihminen kunnioittaa kanssaihmisiään, joka ei vaadi omasta työstään palkkaa. Jos ihminen vaatii työstään palkkaa, niin silloin Hän tekee työtä, joka ei hyödytä Häntä itseään. Palkasta työtään tekevät vain sellaiset, jotka kuvittelevat, että persoonallisilla ihmisillä ei ole yhteistä persoonallista alkulähdettä. Kun ihmiseltä puuttuu universaalinen ja persoonallinen alkulähde, niin silloin Hän ei näe mitään väärää ja luonnotonta siinä, kun Hän vaatii ihmisiä tekemään vierastyötä vieraille.


2. VIERAIDEN SYSTEEMI

Kaikki ihmistä rajoittavat systeemit ovat ihmiselle vieraita. Ihminen ei ole oma itsensä, jos Hän tekee työtä, joka pitää yllä ihmisten erillisyyttä ja vierautta. Ihminen on pakotettu tekemään palkkatyötä, kun Hänet on ensin saatu uskomaan, että ihmiset eivät ole yhden ja saman persoonallisen Jumalan lapsia. Palkkatyö pitää jo sinänsä yllä ihmisten uskoa vieraaseen. Kun ihmiset uskovat, että He ovat alunperin vieraita toisilleen, niin siksi Heidän on erittäin helppoa tehdä toisilleen mitä tahansa.

Rikkaiden omaan yksityiseen etuun kuuluu se, että ihmiset eivät saa ajatella hyvää lähimmäisistään, koska muutoin ihmiset pitäisivät kenen tahansa lähimmäisen työtä yhtä suuressa arvossa kuin omaansakin. Rikkaat eivät voisi saada ihmisiä tekemään alipalkattua työtä, jos rikkaat itse arvostaisivat sitä fyysistä työtä, joka tuottaa rikkaille kaikki fyysiset tarpeet. Systeemin arvot ovat aina pelkästään rikkaiden arvoja. Rikkaiden arvomaailmaan ei kuulu mikään puhe ihmisten ykseydestä, koska ihmiset saadaan tekemään työtä vieraille vain silloin, kun ihmiset on saatu uskomaan, että vieraus on aitoa ja luonnollista ja alkuperäistä.

On kuitenkin totta, että ihmiset ovat ainoastaan oppineet uskomaan vierauteen. Vierauteen uskominen ei ole luonnollista, vaan se kuuluu sellaisen systeemin perusoppiin, joka vaatii ihmisiä tekemään työtä, jotta rikkaat eivät kuolisi nälkään. Koska vieraus ei ole ihmisessä geneettistä, niin silloin tietysti luonnossa elävät ihmiset tulevat ihan itsestään ymmärtämään, että kaikki ihmiset ovat veljiä ja sisaria keskenään.
Oikeassa elämässä perheen arvoja ei tarvitse edes opettaa, koska jokainen lapsi kasvaa itseymmärrykseen, johon kuuluu myös sen ymmärtäminen, että kaikki ihmiset ovat samasta lähteestä kuin Hän itsekin.


3. OLEMUKSELLINEN VIERAUS

Ihminen ei ole lainkaan ajatellut itse, jos Hän väittää, että ihmiset ovat olemukseltaan toisilleen vieraita. Jos ihmiset olisivat olemuksellisesti vieraita, niin silloinhan ihminen toimii luontoaan vastaan, jos Hän yrittää poistaa vierauden Hänen ja muiden väliltä esimerkiksi tekemällä sinunkauppoja. Ihminen on itse vieras itselleen silloin ja siinä, kun Hän ei itse ajattele asioita, vaan uskoo sokeasti rikkaiden ja oppineiden uskomuksia laillisuudesta. Vain itselleen vieraat ihmiset pystyvät uskomaan, että He eivät selviäisi, jos He joiutuisivat tekemään itse itselleen työtä.

Ihmisen vieraus on aina täydellistä. Ihminen ei voi olla itselleen puolituttu, eli ihminen ei voi olla samaan aikaan itselleen osittain vieras, ja osittain tuttu. Joko ihminen ei tunne itseään, tahi sitten Hän tuntee itsensä. Ihminen ei tunne itseään, jos Hän ei saa ajatella omia ajatuksiaan. Ihminen ei tunne itseään, jos Hän ei anna kenen tahansa ajatella omia ajatuksiaan. Edellinen koskee erityisesti Heitä, jotka luulevat, että tuohon täydelliseen vapauteen kuuluu sitten myös muiden alistaminen.

Vain itselleen vieraat luulevat, että He ovat tulleet tänne elämään elämää, joka vaatii palvelijoita, jotta itse välttyisi tekemästä elämälle tunnusomaisia asioita. Ihminen ei tunne elämää, jos Hän väittää, etä Hänen työnsä on arvokkaampaa kuin kenen tahansa toisen ihmisen työ. Ihminen kärsii erittäin pahasta vieraantumisesta, jos Hän vaatii itselleen etuisuuksia ja palkkaa.

Jos ihminen sanoo arvostavansa matalapalkkaisten työtä, mutta vaatii kuitenkin itselleen enemmän, niin silloin se on kiistaton todiste siitä, että ihminen pitää yllä ihmisten vierautta. Rikkaiden ei edes tarvitse vieraannuttaa ihmisiä elämästä, vaan Heidän ainoa keinonsa selviytyä on siinä, kun He pitävät yllä ihmisten sokeaa uskoa siihen, että ihmiset ovat olemukseltaan ja alkuperältään vieraita toinen toisilleen. Rikkaiden ainoa mahdollisuus on siinä, kun ihmiset toimivat elämälle vieraalla tavalla.


4. VIERAANTUMINEN TYÖLLE

Vieraantuminen on aina täydellistä. Jos ihminen ei tunne itseään, niin silloin Hän on vieraantunut myös työlleen. Ihminen ei voi tehdä työtä itsensä hyväksi, jos Hän tekee työtä palkasta. Palkkatyötä tekevät eivät ole suinkaan vieraantumassa työlle, vaan He ovat jo vieraantuneet siitä työstä, jota He tekisivät itselleen, jos eläisivät luonnollista elämää, villeinä ja vapaina.

Ihminen, joka esimerkiksi ajattelee rahasta, on vieraantunut, eikä niin ollen tunne elämää ja totuutta. Kun ihminen ajattelee rahasta, niin silloin Hän tietystikin luulee, että Hän voi arvostaa ihmisiä, kun Hän vain sanoo, että Hän kyllä arvostaa köyhiä. Rahasta ajattelijoiden ja palkkatyötätekevien ei koskaan tarvitse arvostaa ihmisiä käytännössä, koska jos ihminen arvostaisi lähimmäistään käytännössä, niin silloin Hänen olisi mahdotonta pitää itseään suuremmassa arvossa.

Kun siis puhutaan työhön vieraantumisesta, niin siitä ei voida puhua oikein, jos ei samaan aikaan puhuta ihmisen vieraantumisesta omalle itselleen. Ihminen on vieras itselleen, jos Hän ei pysty tekemään työtään rahatta ja hinnatta. On mahdoton ajatus, että vain sellaiset pystyvät esittämään totuuksia elämästä, jotka eivät pysty tekemään sitä ilmaiseksi.

Mitä enemmän ihminen tarvitsee rahaa sitä valheellisempi on Hänen oppinsa. Rikkaiden oppi ei koskaan ole totuus ihmisestä, koska ihminen on totuudellinen vain silloin kun Hän elää luonnollista elämää. Rikkaiden on täysin mahdotonta antaa ihmisten elää luonnollista elämää, koska rikkaat joutuisivat itsekin tekemään fyysistä työtä, jos systeemi sallisi ihmisten olevan tuttuja keskenään.


5. RIKKAIDEN MIELETTÖMYYS

Rikkaiden työ on täydellistä vierastyötä, jonka puitteissa rikkaiden kaikki ajatukset ovat pelkästään mielettömiä, koska rikkaat eivät pysty tukemaan ihmisten luonnollisuutta. Rikkaiden ajatukset eivät suinkaan ole itsekeskeisiä, vaan rikkaiden ajatukset ovat pelkästään mielettömiä. Jos nimittäin rikkaat olisivat olemukseltaan ja käytökseltään itsekeskeisiä, niin silloin tietysti Heidän olisi pakko tuntea oma itsensä.

Kun siis puhutaan itsekeskeisyydestä, niin sen kanssa pitää puhua myös itsetuntemuksesta. Puhe itsekeskeisyydestä on totta vain siellä, missä ihminen ei ole vieras itselleen. Ja ihminen voi osoittaa olevansa tuttu itselleen vain siten, että Hän ei vaadi mitään palkkaa työstään. Ihminen osoittaa itsetuntemuksensa vain siten, etä Hän elää luonnollista elämää. Luonnollista elämää ei ole siellä, missä ihminen ei pysty tekemään työtään ehdoitta ja ilmaiseksi.

Lue lisää:
Ajankohta: Ilotuliterahat Köyhyyteen
Internet: Työn Vastainen Manifesti
Talous: Elämän Talous
Hysteria: Villi-ihmisen Puhetta

Sivun alkuun  Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/   1. helmikuu 2005

Hosted by www.Geocities.ws

1