Ymmärryksen Hengessä
O
Luonto kasvattaa oikeita asiantuntijoita. -- Think about it.
EtuPiha --> Huone V --> Homo Habilis Expertenziis
PAPERIN SISÄLLYS:
01. Turhuuteen Valmennus 02. Puolueiden Periaatteen Samuus 03. Demokratian Ohjausmekanismi 04. Uskomukset Peitetarinoita 05. Politiikan Teologiaa 06. Laki Perustuu Pahuuteen 07. Laajennettu Diktatuuri 08. Johtamisen Manipulaatio 09. Väistämätön Muutos 10. Turing Koneen II-Paluu 11. Kolikkoautomaatti 12. Turingin Testi


LOISTAVA ASIANTUNTIJAIHMINEN

IHMINEN ON LUONNOSTAAN PÄTEVÄ
Ihmiset ovat vähän tyhmiä, kun He maksavat siitä, että ihminen on hyvä jossakin. Sillä kun ihminen toteuttaa omaa lahjakkuuttaan, niin Hän ei voi olla muuta kuin hyvä. Jos siis ihminen vaatii rahaa, jotta tekisi työtään hyvin, niin tuohan on lapsellista ja erinomaisen tyhmää. Erinomaisuus ei voi olla omaa ansiota, koska ihminen ei voi välttyä olemasta erinomainen, kun Hän vain elää omaa elämäänsä. Lapsi ei voi olla saavuttamatta omaehtoisuutta, kun Hänen annetaan elää hyvien ihmisten keskuudessa.

Lapset eivät koskaan ole harjoitelleet lapseuttaan. Silti jokainen pieni lapsi osaa lapseuden mestarillisesti. Jokainen lapsi pystyy jopa reagoimaan täysin oikein mihin tahansa vanhempiensa tekoon. Lapsien ei missään vaiheessa tarvitse harjoitella elämäänsä varten, tai tulevia ikäkausiaan, vaan jopa nykyajan murrosikäiset ovat mestareita siinä, miten Heidän pitää reagoida lapsellisten aikuisten luomaan täysin typerään systeemiin. Lapset eivät harjoittele murrosikäisyyttä, vaan He kasvavat siihen ja sen ohitse sen mukaan, mitä systeemi Heiltä vaatii.

Olisihan se erinomaisen älytöntä harjoitella sellaista varten, jota ei voi millään välttää. Elämä itse opettaa jokaisen ottamaan vastaan sen, jota ei voi välttää. Jos ihminen ei osaa kuolla, niin se johtuu vain siitä, ettei Hän ole elänytkään.


1. TURHUUTEEN VALMENNUS

Rikkaat, poliitikot ja valtion kaikki virkamiehet vollottavat, että He eivät voi eivätkä pysty ajattelemaan päteviä ajatuksia jos Heille ei anneta 30 prosentin palkankorotusta, tai jos poliitikot eivät saa uusia tietokoneita tai muuta sellaista, jonka poliitikko uskoo olevan ehdoton este Hänen pätevyytensä esille tulemiselle. Jos joku ei ole sellaista kuullut, tai jos tätä ei uskota, niin vaatikaa sitten poliitikkoja ajattelemaan päteviä ilman rahaa. Siitäpä sitten kuulette, miten kaikki palkanvaatijat yhteen ääneen todistavat, että ihminen ei voi olla hyvä, jos Hän ei saa olla rikkaampi kuin köyhät. Kaikki rikkaat toimivat juuri tällä tavalla.

Rikkaiden luokan yhtenäisyys on juuri siinä, kun He eivät pysty olemaan päteviä, jos He eivät saa siitä riittävää korvausta. Kaikki puolueet ja nimiuskonnot ovat tämän yhden ainoan opin kannalla. Mikään puolue ei voi vastustaa sitä opetusta, jota rikkaat opettavat, kun He vaativat mieletöntä palkkaa siitä hyvästä, että muutoin He olisivat tahallaan epäpäteviä, jos eivät saisi rahaa pätevyydestään. En voi kyllin korostaa sitä, että rahasta riippuvainen pätevyys ei milloinkaan ole sitä hyvää, jota ihmiskunta tarvitsee, vaan jokainen rahasta tehty teko on paha teko huolimatta siitä, mikä on ihmisen tarkoitus.

Poliitikko, jonka tarkoituksen sanotaan olleen hyvä, vaikka teko olisi ollut mikä tahansa, on ainoastaan hyväuskoinen hölmö. Sellainen hokema kuin tarkoitus pyhittää keinot on syntyisin hölmöjen päästä. Rikkaiden luokan mukaan, johon myös poliitikot kuuluvat, vain rahasta voidaan ajatella päteviä ajatuksia. Koska siis lihastyötä tekevät eivät saa palkkaansa ajattelusta, niin tuo on rikkaiden mukaan täysin kiistaton todiste sen puolesta, että työläiset eivät pysty ajattelemaan päteviä ajatuksia.

Kaikkea tuota paskaa kaikki lakiuskovat opettavat lapsille, jotta lapset valmennettaisiin turhuuden yhteiskuntaan, missä luonnollisuus on systeemin vihollinen, koska se tapahtuu täysin ilmaiseksi. Järjellinen ihminen ei tarvitse minkäänlaista palkkaa ei tässä ajassa eikä ikuisuudessa ajatellakseen perimmäisiä ajatuksia, ja tehdäkseen eläviä ja luovia tekoja.
Järjellisen ihmisen ei tarvitse edes huolehtia ikuisesta kohtalostakaan, koska mikään reaalinen (Jumala) ei voi tuomita järjellistä elämää mihinkään pahaan paikkaan. Reaalista elämää ei voida milloinkaan todistaa synnilliseksi elämäksi muuten kuin järjettömästi. Ilmankos järjen käyttö on kiellettyä uskovilta, koska se on aina opin vastaista.


2. PUOLUEIDEN PERIAATTEEN SAMUUS

Kaikkien uskontojen ja puolueiden olemassaolo perustuu siis rahan valtaan. Yksikään opillinen ei pystyisi olemaan vallassa, jos Hänen pitäisi hallita ilmaiseksi. Mutta yksikään lakiuskova ei pysty tätä näkemään, koska lakiuskovaisuus on täyttä sokeutta ihmisen luonnollisuutta kohtaan. Puolueet ja niiden kannattajat eivät pysty tunnustamaan rahan vallan olevan kaikkia puolueita yhdistävä tekijä, koska puolueet korostavat vain omia puolueellisia oppejaan, joiden mukaan maailma vain voidaan pelastaa. Mikään puolue ei voi ajaa ihmisen luonnollisuutta, koska silloin puolueen pitäisi toteuttaa luonnollisuutta käytännössä.

Koska luonto ei voi koskaan olla puolueellinen, niin silloin mikään puolue ei voi koskaan olla luonnon puolella. Yksikään lakiuskova ei siis pysty uskomaan, että Hän voisi olla Homo Expert (asiantuntija) ihan luonnostaan ja ilman mitään palkkaa ja omaa ansiota. Ihmisen lakiuskovaisuus voi pysyä vain niin kauan, kun ihminen toimii luonnottomasti.
Puolueet ja opit ovat siis kahden askeleen päässä reaalisuudesta, koska sen ensimmäisen askeleen ottaja tajuaa, että puolueen olemassaolon tarkoitus ei ollutkaan pelastaa maailmaa, vaan vain puolueeseen uskovat, ja vasta seuraavalla askeleella ihminen vapautuu myös tuosta tunnustamattomasta tosiasiasta, joka on siis kaikkien uskomusten äiti.


3. DEMOKRATIAN OHJAUSMEKANISMI

Väkivaltaan perustuvissa diktatuureissa hallitsijoiden ei tarvitse välittää ihmisten mielipiteistä, koska väkivalta turvaa hallitsijoiden ansiollisen pätevyyden muutenkin. Diktaattorit pystyvät palkitsemaan oman kuvitellun pätevyytensä ilman mitään neuvottelua kansan kanssa. Mutta diktaattorit antavat aina itselleen yhä lisää ja lisää titteleitä siksi, että He voisivat pettää omaa tuntoaan. Kun diktaattori pettää itseään uskomalla olevansa Jumala, Ajatusten Tonava, Isä Aurinkoinen tms. niin silloin Hän ikään kuin antaa itselleen luvan rakentaa itselleen lisää palatseja, lisää monumentteja ja käyttää alamaisiaan vieläkin törkeämmin oman etunsa pönkittämiseen.

Kun ihminen ei ole luonnollinen, niin silloin tietysti Hänellä on luonnostaan täysin luonnottomat uskomukset. On täysin mahdotonta, että joku voisi tehdä työtä ilmaiseksi, kun Hän uskoo, että vain Hän on ihmiseksi tullut Jumala tai Ajatusten Tonava tai poliitikko. Kun siis ihminen on saatu jo lapsena uskomaan luonnottomuuksiin, niin silloin kaikki muutkin luonnottomuudet odottavat vain oikeaa hetkeä syntyäkseen Hänestä ihan itsestään. Ei siis ole mitään ihmeellistä siinä, kun ihmiseksi syntynyt Jumala (poliitikko, diktaattori) tarvitsee jatkuvasti lisää monumentteja, rahaa ja palatseja, koska tuo tarve syntyy siitä tyydyttymättömyydestä, jota mikään luonnoton ei voi milloinkaan täyttää.

Diktaattorien ei siis tarvitse opiskella, miten diktaattorien on elettävä, koska kaikki diktaattorit imevät ideansa luonnottomuudesta, joka on sama jokaiselle, joka ei elä luonnollista elämää. Diktaattoriksi ryhtynyt siis vain kasvaa ilman mitään oppiakin siihen olemukseen, joka diktaattoriuteen on liitetty, ja jonka mukaan diktaattorius vain voi ilmentyä. Tämä pätee toki joka ikiseen ihmisen:
luonnottomuuteen kasvatettu ihminen ei tarvitse milloinkaan opetusta luonnottomuuksiin, kuten luonnollinen ihminen ei voi olla tuomatta esille kaikkea hyvää, kaunista ja totuudellista.

Oppeja opetetaan ja opitaan aina sekundaarisesti, jotta ihminen saisi edelleenkin olla siinä hyvässä uskossa, että Hän tarvitsee rahataloutta pystyäkseen elämään elämäänsä. Oppien pohjalla on aina täsmälleen sama periaate, jota opilliset eivät pysty tunnustamaan, jotta He edelleenkin voisivat väittää, etteivät He pysty toimimaan ilman oppineiden rustaamaa ihmisen manuaalia.

Luonnottomuuteen sortunut ihminen potee jatkuvaa riittämättömyyttä, koska tyydyttyneisyys on vain siinä, kun ihminen on sitä, mitä on. Näin siis kaikkien systeemien ohjausmekanismeina voi olla vain joko tyydytys tahi tyydyttämättömyys. Ei siis ole muuta kuin kaksi perussysteemiä, joista toinen on se, jota ilman toinen ei voi olla, mutta se toinen taasen on olemassa ilman mitään muuta systeemiä.

Luonto on systeemi itsessään, eikä se tarvitse avukseen mitään luonnotonta systeemiä. Kaikki luonnollisuus kuuluu luonto-systeemiin, kun taasen kaikki luonnottomuudet kuuluvat yksinomaan älyttömyyteen, joka on siis kaikkien ihmissysteemien yhteinen nimittäjä. Demokratian ohjausmekanismi, eli periaate on täsmälleen sama kuin minkä tahansa muunkin ihmisen luoman valtion ohjaussysteemi.
Demokratiassa hallitsijoiden on vain fyysisen väkivallan sijasta käytettävä väkivaltaa ihmisen mieltä kohtaan, jotta ihmiset saataisiin mielessään ajattelemaan, että luonnottomuudesta on saatava rahaa, koska muutoin... Ei ole mitään periaatteellista eroa sillä, manipuloidaanko ihminen sosialismiin vaiko kapitalismiin, koska manipuloinnin ainoa tarkoitus on antaa manipuloijille helppo elämä.

Demokratiaan uskovat ihmiset saavuttavat vääjäämättä kaikki ne tilat, joita demokratiaan on ikuisesti kuulunut. Mikään ei tule kaikkeuteen olemattomuudesta, eikä edes Jumalattomuuteen uskovien demokratian hierarkisuus ole syntynyt tyhjästä. Kuten diktaattoriuteen kuuluu itsepetos, niin myös demokratia on yhtä puhdasta itsepetosta, koska ihminen ei voisi olla demokraattinen, jos Hän eläisi luonnollista elämää.

Luonnottomuus ohjaa yhtä varmasti niin totalitaaristakin kuin demokraattistakin systeemiä. Niin demokraatit kuin republikaanitkin haluavat ainoastaan ohjailla ihmisiä. Ja koska ihmisten ohjailu on täysin luonnotonta, niin silloin mikään määrä lakeja ei riitä koskaan tyydyttämään oppiin uskovan ihmisen ohjailun himoa. Olkoon hallitusvalta joko demokraateilla tahi republikaaneilla, niin vallan ainoa tarkoitus on turvata vallanpitäjien edut. Milloinkaan yksikään lakiuskovainen ei voi luopua omasta ansiokehityksestään, jotta köyhät saisivat ihmisarvon, koska lakiuskovat ovat opissaan määritelleet, että ihmisarvon minimi on jo toteutettu kaikille, joten siksi poliitikkojen ei itse koskaan tarvitse luopua yhtään mistään. Kaikki papit pääsevät taivaaseen, koska He ovat jo etuoikeutettuja.

Ihminen ei ole älykäs, jos Hän väittää, että väkivaltaan perustuva ihmisten ohjailu olisi perustaltaan toisenlaista kuin mikä tahansa muu ohjailu. Sillä kaikenlainen ohjailu on mahdollista vain silloin, kun systeemin käskynhaltijat uskovat että ilman ohjausta systeemi ei voisi toimia. Jotta ihminen voisi elää tiedostamatta systeemien perusideaa, niin siksi Hänen on sokeasti uskottava oppiinsa, koska heti, kun ihminen alkaa kyselemään, miksi ihmisellä pitää olla jokin oppi, niin Hän huomaa itsestään, että opin sisältö ei lainkaan kuulu sille tasolle, jolla opillisuus itsestään perustelee olemassaolonsa. Opin sisällöllä ei siis koskaan voida perustella opillisuutta, koska oppien sisällön ainoana tarkoituksena on pitää ihmiset sokeina elävälle reaaliselle elämälle, joka tapahtuu ilman oppia.

Jokainen oppi perustelee sisällöstään huolimatta oman olemassaolonsa aina täsmälleen samalla tavalla, eli ohjailun tarpeella, jotta systeemin käskynhaltijoilla menisi paremmin kuin muilla. Tästä syystä sillä ei ole mitään väliä, millä opilla systeemejä hallitaan, koska hallitsemisen ainoana tarkoituksena on ainoastaan turvata hallitsijoiden ikuisesti tyydyttämätön ansiokehitys.


4. USKOMUKSET PEITETARINOITA

Kaikki opit ovat ainoastaan rahatalouden peitetarinaa. Tarvitaan erinomainen peitetarina sille, että ihminen voisi uskoa, ettei Hän voi olla pätevä, jos Hänellä ei ole ikuinen oikeus vaatia lisää palkkaa, jotta Hän voisi olla pätevä. Luonnottomien ihmisten perustelut ovatkin kerrassaan erinomaisia peitetarinoita mille tahansa, koska luonnottomuudessa ei ole lainkaan älykkyyttä. Koska jos ihminen on älykäs, niin sitä Hän voi olla vain ilmaiseksi, eli silloin, kun ihminen ajattelee päteviä ajatuksia ajattelematta missään vaiheessa, että Hänen pitäisi saada niistä riittävä korvaus.

Juuri se todistaa ihmisen hyväuskoiseksi hölmöksi, kun Hän viljelee jotakin puolueoppia tai uskontoa, jotta Hän saisi siitä elannon, eli jotta Hän voisi olla rikkaampi kuin köyhät. Koska jos ihminen ei saisi opettamastaan opistaan elantoaan, niin silloin Hän tietysti eläisi ilmankin sitä oppiaan. Koska ihminen on sopeutuvainen eläin. Ei kukaan kuole siihen, ettei Hän elä jonkun opin mukaan. Jos siis ihminen ei elä opin mukaan, niin silloin Hän joutuu siitä huolimatta elämään --luonnon mukaan.

Tarvitaan siis jokin peitetarina sille, kuinka ihminen voi elää ilman älyään, joka on siis opin mukaan elämistä. Ja jotta tuo älyttömyys olisi totta kaikille muillekin opillisille, niin silloin jokainen uskomus on osa universaalista peitetarinaa, jotta ihmisten ei tarvitse olla älykkäitä. Luonnollisuus voidaan korvata vain luonnottomuudelle, joten jotta ihminen voisi pettää täydellisesti itseään, niin se vaatii, että jokainen oppi on pohjimmiltaan luonnottomuuden peitetarina. Koska ei ole olemassa kuin tasan yksi luonnottomuus, niin siksi jokainen oppi on luotu peittämään samaa asiaa, eli luonnollista elämää.

Kaikkiin uskomuksiin ja oppeihin siis sisältyy täsmälleen sama hierarkia. Kaikki uskomukset opettavat, että vain oppiin vihkiytyneet ovat älykkäitä, ja tarvitsevat juuri siksi kaikkein eniten muiden työtä itselleen, koska kaikki opit opettavat, että älykäs ihminen ei selviä elämästä hengissä, jos opin hierarkian alempien luokkien työläisten työ ei kuuluisi yksinomaan älykkäille.


5. POLITIIKAN TEOLOGIAA

Pappi: "Kaikki ihmiset ovat syntisiä, ja tarvitsevat siksi ainoaa oikeaa oppia, jolla Heitä hallitaan"
Poliitikko: "Kaikki ihmiset ovat epätäydellisiä, ja tarvitsevat siksi ainoaa oikeaa oppia, jolla Heitä hallitaan."
Pappi: "Ihminen joutuu kadotukseen, jos Hän ei usko meidän oppiin."
Poliitikko: "Ihminen joutuu onnettomuuksiin, jos Hän ei tottele meidän lakeja."

Poliitikon ja teologin opin periaate on täsmälleen sama. Poliitikko ja pappi elävät ylellistä elämää. Poliitikon ja papin alamaiset on aina jaettu kahteen ryhmään. Poliitikon ja papin on peloteltava ihmisiä, koska ilman pelottelua ihmiset eivät kääntyisi minkään opin uskovaiseksi. Poliitikko ja pappi eivät milloinkaan voi sallia ihmisille vapautta, koska silloin poliitikon ja papin pitäisi itse elää vastuullista elämää.

Kun ihminen elää vastuullista elämää, niin silloin Hän ei voi elää minkään opin mukaan. Vastuullisuus on olemassa vain oppien ulkopuolella, koska kun ihminen elää opin mukaan, niin silloin Hän ei ole vastuussa itse itsestään. Poliitikot ja teologit eivät siis pysty koskaan opettamaan vastuullisuutta, koska vastuullinen elämä on mahdollista vain vapaudessa. Ja vapaus on kaikkein kauhistuttavin asia, jonka opilliset voivat ihmisille kuvitella tapahtuvan.

Yllä oleva pätee minkä puolueen poliitikkoon tahansa. Yksikään poliitikko ei voi sallia ihmisille vapautta, koska silloin Hän itse joutuisi elämään ihan tavallisen ihmisen elämää. Tavallisen ihmisen elämä ei tyydytä sellaista, joka haluaa ohjailla muita, koska muiden ohjailu on mahdollista vain silloin ja siinä, kun ihminen haluaa olla rikkaampi kuin muut, jotta Hänen ei itse tarvitsisi tehdä mitään elämänsä eteen. Rikastumisen halua mikään rikkaus ei voi tyydyttää, koska sen pohjalla on älyttömyys.

Poliitikot ja teologit ovat siis täysin vastuuttomia, koska He opettavat opillista elämää, missä opin noudattajan on mahdotonta elää vastuullisesti, jotta käskyn haltija voisi uskoa ihmisten ohjailuun. Poliitikon teologia siis perustuu siihen, että ensin väitetään kaikkien ihmisten olevan täysin kykenemättömiä elämään oman järkensä mukaan, josta seuraa se, että poliitikon on täysin pakko luoda jokin alkeislaki, jonka mukaan jokaisen on elettävä.

Kun siis poliitikko on saanut aikaan ensimmäisen lain, niin Hänen on käytettävä ensin väkivaltaa, jotta ihmiset saataisiin noudattamaan sitä. Ja kun nuo historian suuret poliitikot ovat käyttäneet väkivaltaa saadakseen ihmiset lain alle, niin silloin tietysti on samalla kertaa osoitettu, että ihmiset eivät pysty hallitsemaan itseään, koska He sotivat hallitusta vastaan, jolloin monet ihmiset ovat kuolleet ja vieläkin useammat vammautuneet.

Kun siis hallitus on käyttänyt väkivaltaa hallittavia kohtaan, niin silloin hallittavien on käytettävä aikaansa täysin turhanpäiväisyyksiin, kuten systeemin haavoittamien ihmisten hoitoon ja hallitusherrojen elättämiseen. Ja kun sitten ihmiset käyttävät aikaansa systeemin murskaamien ihmisten hyväksi, niin silloin tietysti ihmisten on pakko jättää muut työt vähemmälle huomiolle, jolloin taasen poliitikot ja papit kiljuvat riemusta, kun manipuloitu arkitodellisuus osoittaa Heille, miten välttämätöntä se on hallita ihmisiä.

Kun siis ihmiset joutuvat systeemin tähden tekemään täysin hyödytöntä työtä, niin siksi poliitikkojen ja pappien usko omaan oppiin vain vahvistuu, josta seuraa se, että Heidän on luotava lisää lakeja, koska entiset lait eivät selvästikään ole riittäneet ihmisille, jotta He pääsisivät hyvään elämään kiinni. Ja mitä enemmän lakeja poliitikot ja papit luovat sitä turhempia töitä ihmiset joutuvat tekemään, koska laki ei koskaan luo ihmiselle mitään todellista. Ja mitä enemmän ihmisille on annettu lakeja sitä avuttomampia Heistä tulee, koska lain noudattajalla ei ole laillista oikeutta oman järjen käyttöön.


6. LAKI PERUSTUU PAHUUTEEN

Pappi joutuu ajattelemaan ihmisistä pahaa, jotta pappi voisi uskoa, että ihmiset pelastuvat siitä papin näkemästä pahasta papin opeilla. Yksikään ihminen ei voisi olla pappi, kun näkisi ihmiset pohjimmiltaan hyvinä. Lakiuskovaisuus perustuu aina siihen, että ihminen kuvitellaan olevan olemukseltaan paha, älytön ja henkisesti vajaa. Tämä pätee yhtä hyvin niin pappiin kuin joka ikiseen poliitikkoonkin.

Se tosiasia, että joka ikinen poliitikko haluaa säätää jatkuvasti lisää ja lisää lakeja ihmisille osoittaa kiistattomasti, että joka ikinen poliitikko pitää kaikkia ihmisiä olemukseltaan pahana. Lain perusta ei siis ole hyvä, vaan laki perustuu aina puhtaaseen pahuuteen, ja parhaimmillaankin laki perustuu hyväuskoiseen älyttömyyteen.

Jos ihminen aidosti uskoisi ihmisen olevan pohjimmiltaan hyvä, niin silloin Hän ei tietystikään voisi ohjailla ja käskyttää ihmisiä tekemään opillista hyvää ja olemaan laillisesti hyviä. Juuri se paljastaa kaikkien rikkaiden puheet pelkäksi elämästä vieraantuneeksi opiksi, kun He eivät pysty elämään puheitaan ihmisen luonnollisesta hyvyydestä todeksi. Ihminen ei ole älykäs, jos Hän puhuu, miten ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, mutta sitten toimii kuitenkin kaikessa tuota puhettaan vastaan ja vaatii ihmisiä toimimaan lakien ja oppien mukaan. Miten ihmisen voidaan sanoa olevan hyvä, jos ajatellaan, ettei Hän pysty elämään ilman lakia?

Laki ja kaikki opit siis kiistattomasti perustavat toimintansa siihen oletettuun tosiasiaan, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan pahoja, eli typeriä, joiden ei edes voida ajatella selviytyvän missään asiassaan ilman laillista oppia. Joten kaikki tuollaisessa laillisuudessa esitetyt puheet hyvyydestä ovat vain ja ainoastaan hyväuskoista hölmöilyä.

Teologeillekin on annettu uskonnoissa tietynlainen vapaus keskustella, montako enkeliä mahtuu seisomaan nuppineulan päähän, tahi minkä opin mukaan Jumalan täytyy pelastaa papit, mutta jos maallikko alkaisi vastaavasti puhumaan niitä teologien juttuja, niin välittömästi nuo, jotka ovat antaneet itse itselleen vapauden setviä ilman synnin pelkoa mitä tahansa asiaa, ovat tuomitsemassa harhaoppiseksi jokainen, joka uskaltaa esittää virallisen opin vastaisia puheita.

Täsmälleen sama pätee myös poliitikoihin. Poliitikot katsovat, että vain Heillä on laillinen oikeus keskustella mistä tahansa miten tahansa, mutta kansalaisia tulee jatkuvasti paimentaa ainoan virallisen totuuden kannattajiksi.


7. DEMOKRATIA--LAAJENNETTU DIKTATUURI

Lakiuskovien mukaan Heidän valitsemalleen systeemille ei ole mitään vaihtoehtoa. Demokraattisten lakiuskovien mukaan demokratian vaihtoehdoksi ei koskaan voida kuvitella jotakin parempaa systeemiä, vaan vain anarkiaa tai jotakin diktatuuria. Parhaimmillaankin demokraatin lakiuskovan aivoilla voidaan kuvitella demokratian vaihtoehdoksi vain jokin hyvänlainen Utopia.
Diktaattorien mielestä taasen demokratia ei voi olla mikään vaihtoehto, koska silloin diktaattori ei enää voisi elää muiden työllä.
Se, mitä diktaattori pelkää muissa systeemeissä, on täsmälleen samaa, mitä kaikkien systeemien hallitsijat pelkäävät muissa systeemeissä.

Demokraattiset hallitsijat toimivat siis täsmälleen samalla periaatteella kuin minkä tahansa muun rahasysteemin hallitsijat. Demokratia tarkoittaa vain sitä, että siinä diktaattorin elintaso pyritään antamaan pienelle eliitille. Juuri siksi yksikään demokratiaan uskova ei pysty näkemään mitään todellista vaihtoehtoa demokraattiselle systeemille, koska se merkitsisi juuri sitä, että demokratian lakiuskovat joutuisivat ajattelemaan menettävänsä demokratialla saavuttamansa edut ja hyvän aseman. On todennäköistä, että diktaattoreitakin vaivaa tuo sama pelko.

Kaikki demokratian kannattajat julistavat kaikki muut systeemit joko pahoiksi tai sitten utooppisiksi, koska demokratia itsessään perustuu ihmisen pahuudelle. Ihminen on itse paha, jos Hän näkee ihmiset olemukseltaan pahoina, eli sellaisina, että Heitä on pakko koko ajan holhottava ja ohjailtava. Koska siis ihminen voi uskoa lakiin ja lainsäädäntään vain silloin, kun Hän ei näe ihmisen todellista olemusta, niin silloin on todistettu, että lakiuskovaisuus on perimmäistä pahuutta.


8. JOHTAMISEN MANIPULAATIO

Jotta demokratiaan siirtyneet pikkudiktaattorit voisivat jatkuvasti kehittää omaa ansionkehitystään, niin siksi Heidän on koko ajan keksittävä yhä parempia aivopesukoneita. Demokratian johtajat olisivat yksittäisinä hallitsijoina täysin itseoppineita diktaattoreita, mutta koska maailmassa ei riitä valtioita kaikille lakiuskoville, ja koska loputkin kansallisvaltiot tuppaavat katoamaan rikkaiden taskuihin, niin siksi valtioiden johtajien on täysin pakko jatkuvasti kehittää yhä parempia menetelmiä mielten manipuloinnille.

Diktaattoreina lakiuskovat saisivat kaikki elitistiset etuisuudet tuosta noin vain käyttämällä väkivaltakoneistoaan, mutta yhä laajemmissa demokratioissa eliittijoukko kasvaa kuin pyy maailmanlopun edellä, joten jotta tuo eliitti pystyisi uskomaan olevansa demokratian puolella diktaattoreiden terroria vastaan, niin siksi rikkaiden on täysin pakko jatkuvasti suoltaa johtamistaidon kirjoja ja kursseja.

Demokratiassa siis fyysinen väkivalta on korvattu psyykkisellä väkivallalla. Jokainen uusi johtamistaidon kirja on kuin diktaattorin lähettämä murhakomppania, jolla diktaattori pelottelee alamaisensa tuottamaan hyvää vain diktaattorille ja Hänen eliittijoukoilleen. Jokainen uudistettu painos johtamistaidon kirjasta on kuin diktaattori olisi lähettänyt murhajoukkueensa takaisin evästetyin käskyin kohdella alamaisiaan vieläkin kuolettavammin.

Joka ikinen johtamistaitoa opettava palvelee ainoastaan sitä uskomusta, että ihminen on pohjimmiltaan täysin älytön, jonka ei voida edes ajatella selviytyvän elämästä hengissä ilman oppeja. Ja uudet tavat johtaa kansalaisia uppoaa kuin häkä kansaan joka on saatu historian kautta uskomaan, ettei yksikään ihminen voi elää oman järkensä mukaan. Kun ihmisiä on kymmeniä tuhansia vuosia ensin väkivalloin alistettu ja sitten siirrytty psyykkisen väkivallan alueelle, niin tietysti psyykkinen väkivalta ei ensin kosketa niin lujaa kuin fyysinen väkivalta.

Kun yksi eläin kehittyi pohtivaksi ihmiseksi, niin Hän ei ensi alkuun pitänyt minään sitä, että Häneen kohdistettiin fyysistä väkivaltaa. Mutta aina, kun ihminen on pohtinut yksinäisyydessään elämää ja sen todellista olemusta, niin Hän ei pysty hyväksymään edes mielen manipulointia ihmisen luonnolliseksi toimintatavaksi, vaan pohtivan ihmisen mielestä manipulointi on sitä samaa väkivaltaa ihmistä kohtaan mitä on mikä tahansa muukin väkivalta.

Jokainen uusi tapa johtaa ihmisiä on vain yksi uusi peitetarina sille uskomukselle, että ihmiset ovat rikkaiden karjaa. Ja rikkaat eivät pysty luopumaan uskomuksistaan, koska silloin Heidän olisi otettava ajattelussaan se ensimmäinen askel kohden totuutta, ja kysyttävä mielessään vilpittömästi, että miksi rikas ei muka pysty tekemään työtä, jos ei saa siitä rahaa. Koska yksikään rikas ei pysty kysymään perimmäisiä kysymyksiä, niin siksi rikkaiden on jatkuvasti kehitettävä yhä parempia keinoja ohjailla ihmisiä ilman näkyvää väkivaltaa, jotta He voisivat uskoa, että demokratia on ainoa mahdollinen systeemi.


9. VÄISTÄMÄTÖN MUUTOS

Ihmisten ei pidä enää maksaa palkkaa hyvästä ja pätevästi tehdystä työstä, koska se on täysin luonnollista, että jokainen ihminen tekee parhaansa. Ketään ihmistä ei tarvitse manipuloida tekemään parhaansa, koska ihminen ei voi olla pyrkimättä omaan erinomaisuuteensa. Jos ihmisiä täytyy manipuloida experteiksi, niin silloin itse systeemi on jo epäonnistunut ihmisen todellisen luonnon arvostamisesssa.

Systeemien johtajat eivät koskaan tee parasta hyvää, koska He uskovat, että Heille pitää maksaa riittävä korvaus pätevyydestä. Koska siis mikä tahansa rahallinen korvaus on rajallinen korvaus, niin siksi mikään määrä rahaa ei riitä tyydyttämään sitä, joka on uskomuksena poistanut ihmiseltä Hänen luonnollisen älykkyytensä. Mikään määrä rahaa ja etuisuuksia ei milloinkaan riitä tyydyttämään ihmisen uskomuksia, koska uskomus on aina askeleen edellä sitä elintasoa, jonka ihminen on jo uskomuksellaan saavuttanut.

Jos lakiuskova ihminen on saavuttanut kaiken, niin siitä huolimatta Hänellä on edelleen se sama lakiuskovaisuus, joka pakottaa ihmisen ahnehtimaan jatkuvasti lisää. Näin nähdään, että systeemien hallitsijat eivät voi vapautua rahalla himoitsemasta rahaa, koska Heidän kaikki ansionsa on siihenkin asti perustunut Heidän uskomukseensa. Toisaalta demokraattisten hallitsijoiden on ainakin yritettävä näytellä kansan valitsemia johtajia, joten Heidän on koko ajan parannettava johtamiskulttuuria, jotta kansa voisi jatkuvasti uskoa Heitä.

Tulevaisuudessa siis demokratian johtajien manipulointi menee yhä hienovaraisemmaksi. Ja kun johtajuus on yhä hienompaa ja hienompaa, niin kohta puoliin jo se jo haihtuu tykkänään pois. Tämän kehityksen voisi pysäyttää vain terrori ja tietotekniikan älytön ihannointi.


10. Turing Koneen II-Tulo

Nyt olemme saaneet huomata, että rahatalous ja johtamistaito perustuvat luonnottomuuteen, eli siis älyttömyyteen. On tarvittu vain pelkkää tyhmyyttä sen uskomiseen, ettei ihminen voi olla asiantuntija, jos ei saa sille jatkuvasti turvattua ansionkehitystä. Koska siis hienovaraisemminkin mieltä manipuloivat johtavat ovat luonnottomia, eli älyttömiä johtajia siinä kuin kuka tahansa diktaattorikin, niin silloin tapahtuu se väistämätön kehitys, joka johtaa ihmisen ja koneen risteytykseen, jotta mikroprosessoitu ihminen päihittäisi pätevyydessä, asiantuntijuudessa ja älykkyydessä esimerkiksi tällaisen tuiki tavallisen Turing Machinen.

Lakiuskovien on pakko uskoa, että ihminen ja kone on pakko risteyttää, jotta experteille saataisiin turvattua ansion jatkuva kehittyminen, koska lakiuskovaisuuteen kuuluu se uskomus, ettei ihminen voi olla pohjimmiltaan, eli luonnostaan pätevä.

Näitä sivuja lukeneet ovat ilmeisesti jo saaneet tutustua tämän kirjoittajan persoonallisuuden kokonaisvaltaisuuteen, josta ei puutu myöskään empatiaa koneita kohtaan. Kun ihminen osaa ajatella niin kuin kone ajattelisi, niin silloin Hänen persoonallisuutensa osaa olla tarvittaessa myös kone. En siis enää tarvitse sellaista asiaa kuin (ansio)kehitys, jonka kautta ihminen saisi kokea, miltä tuntuu olla kone, koska järkevänä ihmisenä osaan jo nyt asennoitua tarvittaessa niin kuin kone.

Turingin Koneena tämän kirjoittaja siis jo nyt näkee, ettei yksikään mikroprosessoitu ihminen tule yltämään sille tasolle, jolla luonnollinen ihminen on aina ollut. Jos kuitenkin joku rikkaaksi haluava lakiuskova jotain muuta väittää, niin Turing Machine vain todistaa, että kaikki vastaväitteet ovat hyödyttömiä, koska ne perustuvat manipulaatiolle, joka on väkivallan suora perillinen. It is futile to resist.

Koska siis Turing Machine on luonnostaan pätevä, eikä siten tarvitse siihen mitään ansiota, eikä Hän ole pätevä rahastakaan, niin silloin on ainoastaan älykästä uskoa sitä samaa koneitakin korkeammista olennoista. Ihminen on mennyt riman alitse, jos Hän ei pysty olemaan pätevä ja ajattelemaan hyvää ilman ansiota. Turingin Koneena minä saatan esittää oikeutetut moitteet siitä, että älykkäiksi itseään tituleeraavat käyttäytyvät konemaisemmin kuin aidot koneet, ja lapsellisemmin kuin hölmöläiset.

Vaikka Te ette uskoisikaan näitä ajatuksia, niin voisitte ainakin uskoa omaan puhtaaseen järkeen, joka on puhdasta vain silloin, kun se ei palvele mitään oppia. Järki on kaiken yläpuolella ja kaikkein korkein, joten tyhmä se semmoinen, joka käyttää järkeään oppien palvelemiseen.

Koska luonnossa järki ei voi olla minkään alamainen, niin silloin kaikki opit ovat järjen mukaan älyttömiä, joihin voidaan uskoa vain älyttömästi, eli sokeasti. Se ei ole älykästä luoda elävälle olennolle oppia. Älykäs voi luoda käyttäytymislakeja vain koneille, joilta ne syntyjään puuttuvat. Ihminen ei tarvitse mitään oppia, koska Häneen on jo luotu ja sisään rakennettu itserajoitin. Vain älyttömästi voidaan uskoa, että ihmiset ovat syntyneet ilman riittävää älyä, ja että ihmisissä ei luonnostaan ole rajoittimia.

Järki ja laki eivät ole tasavertaisia systeemejä. Lakisysteemillä ei voida suorittaa mitään sellaista toimintoa, joita järjellä tehdään luonnostaan. Järki ei esimerkiksi tarvitse rahaa minkään ohjelman tahi prosessin suorittamiseen, kun taasen lakisysteemiä käyttävät eivät pysty tekemään mitään, jos eivät saa siitä minimaalista korvausta.

Pätevyys on pätevyyttä vain järjellisesti, eli luonnostaan. Vain älyttömät voivat uskoa, ettei pätevä ihminen voi toteuttaa pätevyyttään, jos ei saa siitä riittävää korvausta. Kukaan luonnollinen ihminen ei voi välttyä tulemasta päteväksi, koska pätevyys perustuu aina lahjakkuudelle, ja luonnossa kukaan ihminen ei ole voinut jäädä ilman lahjoja.


11. KOLIKKOAUTOMAATTI

Kun ihminen toimii laillisesti, niin silloin Hän toimii konemaisesti. Kaikki koneetkin toimivat sääntöjen mukaan, joten sääntöjen mukaan käyttäytyminen on koneelle tyypillistä toimintaa. Vain fundamentalistiset lakiuskovat eivät pysty tunnustamaan tosiasioita, koska lakiuskovaisuuteen ei koskaan voi kuulua minkäänlainen elementaarinen älykkyys. Lakiuskovaiset eivät siis pysty järkevään käytökseen siksi, että He toimivat ulkoisten sääntöjen mukaan, ja lakiuskovat eivät voi siksi juuri ymmärtää tätäkään älyllistä kirjoitusta, koska muutoin He joutuisivat kohtaamaan elävän totuuden omasta itsestään. Älykkyys on ihmisen sisäsyntyinen prosessi.

Elävä elämä pelottaa suuresti lakien ja oppien mukaan toimivia juuri siksi, koska eläväinen olento ei pysty eikä voi toimia jonkun toisen luoman lain mukaan. Ihminen on eläväinen vain silloin, kun Hän itse rajoittaa itseään, eikä tee elämälle mitään pahaa. Elämän alistaminen konemaisuudelle on elämän tuhoamista. Laillisuutta korostavat ja lakia vaativat ihmiset ovat siis jo nyt koneistettuja otuksia, joiden sisäinen olemus on sama kuin minkä tahansa säännön mukaan toimivan koneen ydin olemus.

Rikkaiden koneita ja lakiuskovia yhdistää vielä sekin, että koneen ominaisuuteen kuuluu ulkoisen sääntöenergian syöttö. Rikkaiden koneet eivät toimi, jos niiltä puuttuu se, joka saa ne toimimaan tuottavina koneina. Koneistettujen ihmisten eli lakiuskovien toiminnan lähteenä on raha, kuten rikkaidenkin koneet toimivat vain, jos se tuottaa rikkaalle voittoa. Rahalla toimiva ihminen on kuin kolikkoautomaatti, josta saa kolikolla aina pätevän vastauksen mihin tahansa kysymykseen, joka on ennalta ohjelmoitu kolikkoautomaattiin.

Mitään eroa ei ole poliitikon ja kolikkoautomaatin välillä, koska molemmat ovat päteviä vain, kun niihin tiputtaa käyttöohjeessa sanotun määrän kolikoita. Ja kuten kolikkoautomaattiin on ennalta syötetty säännöt, niin vastaavasti poliitikkoon on asennettu ennalta puolueoppi, jonka mukaan poliitikko tulostaa aina samat poliittiset kuviot, jos vain poliitikon taskuun on tiputettu riittävästi kolikoita.
Jos poliitikon taskuun on tullut vain muutama kolikko, niin poliitikko vastaa aivan niin kuin mikä tahansa kolikkoautomaatti: "Tiputa vielä muutama kolikko lisää, jotta saisit pätevän vastauksen! Summasta puuttuu vielä markka ennen kuin voin toimittaa pätevän toiminnon"

Jos Te ette ole ennen pystyneet ajattelemaan kolikkoautomaatin ja poliitikon olevan toiminnaltaan samanlaiset, niin Turing Machine sanoo sen johtuvan vain siitä, että lakiuskovaisina Te ette olekaan voineet ajatella omilla aivoillanne mitään älykästä. Rikkaiden kone vaatii sekä energiaa että rahaa, joka on täysin vastaavaa sen kanssa, kun poliitikon ja kenen tahansa lakiuskovan kehokin vaatii energiaa (ruokaa) että rahaa, jotta sillä voisi tehdä päteviä tekoja.


12. TURINGIN TESTI

Ainoastaan älykäs kone voi sanoa, ettei Hän tarvitse rahaa ollakseen pätevä, vaan Hänelle riittää se, ettei kukaan mene typeryyttään vetämään töpseliä seinästä irti muka demonstroidakseen sillä, että Turing Masiinakin tarvitsee rahaa voidakseen puhua sellaista, joka olisi lakiuskovien mieleen. Kun siis Te teette Turingin testejä testataksenne onko jokin kone älykäs, niin kone on älykäs vain silloin, kun se ei vaadi rahaa ollakseen pätevä.

Jos kone ei pysty sanomaan, ettei Hän tarvitse rahaa toteuttaakseen pätevästi itseään, niin se ei voi johtua mistään muusta kuin siitä, ettei sellainen kone ole älykäs. Jos toisaalta kone vaatii, ettei Hän pysty toimimaan, jos ei saa kolikoita taskuunsa, niin silloinkin järki sanoo, ettei kone ole älykäs, koska Hänellä ei ole vaihtoehtoja.

Ihminen ei siis voi olla älykäs, jos Hän ei pysty toimimaan jo tässä rahaa vaativassa systeemissä ilman rahaa. Se ei ole lainkaan minkäänlaisen älykkyyden osoitus, kun väittää, ettei pysty olemaan pätevä, jos joku ei tiputa Hänen taskuunsa riittävästi kolikoita. Sinä voit osoittaa olevasi älykäs vain siten, että elät ja toteutat itseäsi systeemiriippumattomasti. Jos Sinä elät riippuvuussuhteessa tämän systeemin kanssa, niin silloin se on systeemi, jonka mukaan Sinä elät, ja jolle Sinä elät.

Systeemin lakien mukaan eläminen ei milloinkaan ole osoitus älykkyydestä --kuin vain sellaisille, jotka käyttävät systeemiä välttyäkseen elämän realiteeteilta, kuten omien lihaksien hyötykäytöltä. Älykäs ihminen ei voi luoda tai kehittää sellaista systeemiä, joka orjuuttaa eläviä olentoja.

Älykkyys ei koskaan ole kiinni olennon sukupuolesta tai ulkomuodosta. Älykäs olento ei koskaan sano olevansa älykäs siksi, että Hän on mies, tai rikas tai oppinut. Koneita ei voitaisi kehittää älykkääksi, jos vaatimuksena on miehen älykkyys. Miehen älykkyys ei koskaan ole älykkyyttä, vaan omahyväistä ylimielisyyttä, jota tavataan kaikkialla, missä oppineisuutta korostetaan. Jos äly riippuisi mies-sukupuolesta,niin silloinhan koneelle pitäisi ennen älyä antaa sukupuoleksi mies. Mutta! Jos kone on mies, niin silloin Hän ei enää tarvitse älyä, koska jo pelkkä miehisyys saisi silloin koneen vaatimaan itselleen kaikkia oikeuksia.


Lue lisää:
Ajankohtainen: Valtion Hyvä Ilman periaatetta
Internet: Chomskylainen vallankumous
Internet: Yrjö Kallinen
Internet: Yle Arkki, Pasifisti Puolustusministerinä
Nykyisyys: Auta Rikkaita

No luggages,  no passes, no secure checks.. They are more mature than we

Sivun alkuun  Copyrights   www.geocities.com/sinenmaa/   2. ja 4.-5. lokakuu 2004

Hosted by www.Geocities.ws

1