27.04.2003

Tervetuloa Sinenmaan verkkopalveluun

Wälkommen till Sinenmaas webbservice

Welcome to Sinenmaa's web service

Etusivulle

edellinen seuraava

 Tiedote  Taistelijoiden sanoja
Valtakunnan tiedotusyksikkö Tiedote 32/2003

Olemassaolotaistelun sotilaat

Tämän tiedotteen lukeminen edellyttää edellisen tiedotteen syvällistä ymmärrystä. Jos ei ole ymmärtänyt, että poliitikot ovat eloonjäämistaistelijoita, ja että He itse aiheuttavat eloonjäämistaistelun ihmiskunnalle, silloin varmasti lukija haluaa edelleen taistella olemassaolostaan --vaatimalla maksua, jotta joku saisi elämän perustarpeita maksusta.

Poliitikot käyvät eloonjäämiskamppailuaan joka kerta, kun He vaativat ihmisiltä maksua elämän perustarpeista. Politikointi on taistelua ihmisiä vastaan. Poliitikot synnyttävät ihmiskuntaan jatkuvasti ahdistusta jokapäiväisestä leivästä ja perusasunnon puutteesta ja kylmyydestä. Asuntopolitiikka, veropolitiikka ja työllisyyspolitiikka ovat poliitikoiden tapa käydä omaa olemassaolon taistelua ihmisyyttään vastaan.

Se tapa on kiistattoman selvä, jolla poliitikot käyvät taistelua muita ihmisiä vastaan. Sillä poliitikot käyttävät valtiota hyväkseen, jotta He eivät milloinkaan itse häviäisi yhden yhtäkään juttua köyhiä ihmisiä vastaan, --ja jotta poliitikot itse saisivat varmasti yhteisestä kakusta sen ensimmäisen ja paksuimman siivun.

Poliitikko on todistanut taistelevansa eloonjämisestään joka kerta, kun Hän vaatii itselleen palkankorotusta tai muita etuja. Ei edes se ole mikään todiste poliitikoiden rauhantahtoisuudesta elämää kohtaan, kun poliitikot ovat itse luoneet itselleen palkankorotusautomaatin.

Valtakunnassa ymmärretään täydellisesti, että eloonjäämiskamppailijoita pelottaa totuuden tunnustaminen, koska Heitä pelottaa rauhan tila, missä kenenkään ei enää tarvitse pelätä, että joku poliitikko vaatisi Heiltä maksua, jotta He saisivat elämänsä perustarpeita, kuten ruokaa tai asunnon.

Eloonjäämistaistelun sotilaita pelottaa rauha vieläkin enemmän kuin vaikkapa sotilaita, jotka ovat sotineet kymmeniä vuosia pääsemättä rauhaan sodallaan, ja joiden pitäisi lopettaa sotiminen, jotta He pääsivät rauhaan. Rauhantila on pelottavaa Heille, jotka luulevat, että Heillä ei ole mitään tekemistä, jos He eivät saa sotia. Sotilaat näkevät 'elämän'tarkoituksen vain silloin, kun He saavat tappaa ja tuhota.

Siksi se onkin täysin ymmärrettävää, että poliitikoilla on oleva suuri torjunta päällään, kun He kuulevat, että He ovatkin itse asiassa taistelemassa eloonjäämistaistelua silloin ja siinä, kun He itse luulevat olevansa vain lainsäätäjiä.

Poliittinen elämä on kiistattomasti poliitikoiden tapa käydä eloonjäämistaistelua. Jokainen laki on tarkoitettu politiikan ja poliitikoiden eloonjäämiseksi. Politiikka ei voi olla olemassa ilman lainsäädäntää, joten ainoa keino, jolla poliitikot voivat selviytyä olemassaolosta, on luoda ihmiskuntaan olemassaolon taistelu, koska ilman politiikkaa ihmiset saisivat perustarpeensa ilmaiseksi ja ehdoitta.

Poliittinen toiminta paljastuu eloonjäämistaisteluksi jo siinäkin, että siinä pidetään oppositiota välttämättömyytenä, jota vastaan oikean politiikan on jatkuvasti taisteleva. Poliitikot jopa esittävät täysin sotilaallisia ja sotatilallisia käsitteitä, kun He nujertavat opposiotiota --joko asein tai veronalennuksin, joita varten valtion pitää ottaa toisella kädellä kaksin verroin, jotta poliitikot saisivat palkkansa, eli uhrinsa.

Oikea hallitsija ei milloinkaan tarvitse oppositiota, koska oikea hallitsija on hyvä kaikkia kohtaan, eikä vain puoluetta kohtaan. Ja ainoa keino, jolla oikea hallitsija välttyy luomasta olemassaolon taistelua, on siinä, ettei oikea hallitsija ota maksua ihmisten elämästä ja elämänperustarpeista.

Se on eloonjäämistaistelua, kun köyhälle määrätään ehdot, joiden puitteissa Hän saa perustarpeensa. Tuo on päivän selvää, kun ymmärretään, että oikea ns. sota toimii täsmälleen samalla periaateella; nöyryyttämisellä.

Ns. oikeassa sodassa väkivoimakkaammat sanelevat ehdot Heille, joilla ei ole ulkoista voimaa. Samoin nähdään myös valtiossa käyneen, missä julkisen vallan haltijat sanelevat jatkuvasti uusia ja mielettömiä ehtojaan Heille, joilla ei ole valtiota ja sen väkivaltakoneistoa puolellaan.

Kukaan ei voi käydä sellaista vastaan taistelua, joka antaa ihmisten elää rauhassa. Eikä mikään estä ketä tahansa ihmistä elämästä sellaista elämää, missä Hänen elämänsä ei vaatisi muiden elämien alistamista, jotta itse ei tuntisi jokapäiväistä ahdistusta ruuan, lämmön ja asunnon puutteesta.

On uudestaan ja uudestaan painotettava politiikan olevan tiettyjen ihmisten tapa sotia ihmisiä vastaan, kunnes ymmärrys eloonjäämistaistelun mielettömyydestä on lisääntynyt riittävästi ihmiskunnassa. Valtio ei voi olla milloinkaan ihmisen puolella, koska valtion viranhaltijat eivät ole vapaita eloonjäämistaistelusta!

Se olisi äärettömän omahyväistä ja ylimielistä väittää, että poliitikot ovat täysin vapaita eloonjäämistaistelusta --semminkin, kun poliitikot ovat evoluutiouskovia, missä opetetaan, että luonnossa vallitsee jatkuva eloonjäämistaistelu kaikkien kesken.

Vain sellaiset ovat päässeet rauhaan eloonjäämistaistelusta, jotka eivät opeta evoluution olevan olemassaolon taistelua. Vain He voivat julistaa lopullisen totuuden rauhasta, jotka eivät vaadi keltään mitään maksua yhdestäkään ihmisen perustarpeesta.

Jos kuka tahansa vaatii keltä tahansa pienenkin maksun esimerkiksi ruuasta tai asunnosta, niin tuo teko on kiistaton todiste siitä, että maksun vaatija taistelee omasta eloonjäämisestään. Poliitikot eivät itse tajua, että politikointi on eloonjäämistaistelua, koska politikointi on eloonjäämistaistelun sodanjohtamista, missä poliitikot katsovat, että Heidän tulee joka päivä sanella lopullisia rauhanehtojaan köyhille, jotta köyhät saisivat elää.

Köyhillä on kuitenkin luonnollinen oikeus taitella politikoita vastaan, koska poliitikot ovat eloonjäämistaistelun sotilaita, joka on totta jo pelkästään biologian alkeisoppikirjoja lukeneille, ja ymmärtäneille.

Koska jos kuka tahansa ihminen ei pelkää eloonjäämistään, silloin Hänellä ei ole mitään syytä vaatia yhtään mitään muilta ihmisiltä, eikä tuollainen peloton ihminen edes tule ajatelleeksi, että Hänen pitäisi vaatia muita maksamaan, jotta He saisivat elää.

Asiasta lisää:
Lisää rikkaita ja heti

Lisätietoja:
Rauhan Tuoja
Puolen Hehtaarin Metsä,
Jumalan Valtakunta


Sivun alkuun


ahdistus
alistuneisuus
arvottomuus
automaatti
epäjohdonmukaisuus
erillisyys
heikkous
järjettömyys
kesyys
koneisto
köyhyys
laillisuus
laki
nöyryytys
oikeus
oppi
oppositio
palkankorottaminen
palkkakuoppa
pelko
pelottelu
puute
raha
rajallisuus
riittämättömyys
sota
tahdoton
tyydyttymättömyys
uhkailu
valtio
väkivalta
Hosted by www.Geocities.ws

1