Tyto informace je nutno zveřejnit jako varování veřejnosti a demokraticky smýšlejícím občanům!


Vladimír HučínPolicejní brutalitaPokutaDozvuky procesuObčan roku 2004Třetí odvolání

•••

Podotýkám, že stále ještě platí Celosvětová výzva na solidární finanční a lidskou pomoc panu Vladimíru Hučínovi, vydaná v prosinci 2003. Svou finanční podporu (cizí měna bude automaticky převáděna na Kč.) můžete zasílat do Komerční banky na toto jméno a konto:


Anna Hučínová – 867132040217/0100

•••


•••

Zelený trockista

Ahoj Jirko,

ihned po mém nástupu k BIS v r.1991 jsem nějakou dobu nemohl pochopit proč bývalí příslušníci StB později pracovníci FBIS se s dojemnou péčí starali o blaho a upevnění pozic takových vedoucích pracovníků kontrarozvědky jako je např. Jan Princ, František Stárek, Jiří Lang a další.

Velmi rychle jsem pochopil, že např. Jan Princ svou totální neschopností zajistil bývalým příslušníkům StB čas k dokonalému zametení stop po zločinech, kterých se před listopadem 89 napáchali. Byla to vlastně taková symbioza mezi těmito chartisty a estébáky. To, že situace je vážná jsem např. pochopil poté, co Jan Princ jako ředitel TO FBIS Olomouc a později gesční náměstek BIS bránil odhalení soudců, kteří prováděli politické procesy.

Jan Princ měl přímo panickou hrůzu před propagací protikomunistického odboje skupiny bratří Mašínů a spol. Jan Princ a bývalí příslušníci StB mne po mém nástupu k FBIS neustále udržovali v napětí z toho, že mám z minulosti zbytkové tresty za nedovolené ozbrojování a pod.

Po krátkém působení Stanislava Devátého, který celou řadu bývalých příslušníků StB - ochranců Jana Prince propustil, se Jan Princ poněkud stáhl, ale po nástupu ČSSD a jejich kryptokomunistických mutantů se zase Jan Princ díky své neobyčejně podlé a zbabělé povaze dostal do vedoucí pozice a byl použit na ty nejšpinavější práce.

Když se např. Jan Princ a spol dozvěděli v r. 2000, že jsem spolu se svým ředitelem BIS Olomouc Ing.Petrem Částečkou podepsal petici za uznání odbojové činnosti Mašínů, tak ho málem ranila mrtvice. Když Jan Princ po letech nastoupil v závěru r.2000 do čela TO BIS Olomouc, tak jeden z jeho prvních rozkazů bylo odstranění materiálů o odbojové činnosti skupiny Mašínů z kulturní nástěnky BIS Olomouc.

Ty, které tady jmenuji, jsou osoby, úzce napojené na trockistu Ing.Petra Uhla, který je již pro většinu pravicové - zasvědcené veřejnosti dávno svými aktivitami znemožněn. Byl jsem před několika dny svědkem rozhovoru mezi členem (možná předsedou) revizní komise Strany zelených Františkem Křístkem z Přerova a dalším občanem. František Křístek (tel.603 903 792) byl občanem kritizován za to, že v řadách Strany zelených působí Ing.Petr Uhl. Na to František Křístek odpověděl, že on spolu s dalšími jsou si vědomi této chyby, ale že dělají vše pro to, aby se Uhla co nejrychleji zbavili.

Když jsem si přečetl co Uhl šíří za informace o Mašínech a o mé osobě, tak jsem nejprve zvažoval co by bylo nejlepším řešením a co s tímto podlým trockistickým individuem provést. Dne 20.ledna 2004 se bude u Vrchního soudu v Olomouci jednat o mé tak zvané trestné činnosti z r.1976. Tam se zase dostaneme kousek dál, což bude velmi nemilé takovým kreaturám jako je Uhl a spol. Ono totiž u tohoto soudu nelze vyloučit veřejnost a to je naše zbraň.

Jirko prosím Tě, dej toto mé vyjádření na vědomí všem, které uznáš za vhodné.

Ahoj Vladimír, 25. 12. 2004

•••


•••


Základní identifikace a charakteristiky těch státních zástupců - zločinců, kteří se prokazatelně podíleli na zločinném spolčení proti kpt. Vladimíru Hučínovi, ve prospěch bývalých komunistických kádrů.


Identifikace státních zástupců - zločinců, kteří účelově mařili rehabilitace Vladimíra Hučína.


Mgr. Radim Obst

nar. 12.1.1968 v Přerově, r. č.68 01 12/1250, bytem Přerov, ul. gen. Rakovčíka IV/38.

Tento bývalý zapálený člen Socialistického svazu mládeže, dnes státní zástupce v Přerově, pochází s rodiny, která udržovala mimořádně přátelské kontakty s bývalým obávaným náčelníkem přerovské StB plk. Zdeňkem Blahetou. Díky těmto okolnostem Mgr. Radim Obst před 17.listopadem 1989, každoročně se svými rodiči vyjížděl na devizový příslib do kapitalistických států.

Dokumenty o kontaktech s StB a o četných výjezdech do kapitalistických států Mgr. Radima Obsta a jeho rodičů byly nalezeny Vladimírem Hučínem, krátce po 17.listopadu 1989 na střelnici Sboru národní bezpečnosti v Žeravicích, okr. Přerov, kde tyto dokumenty měly být spáleny, ale včasným zásahem Vladimíra Hučína byly tyto dokumenty zachráněny.

Státní zástupce Mgr. Radim Obst se přímo angažoval proti rehabilitaci Vladimíra Hučína a tím významně zhoršil jeho situaci. Bezpečnostní prověrka Mgr. Radima Obsta byla získána podvodem. Odstranění Vladimíra Hučína z BIS a jeho následné uvěznění bylo pro Mgr. Radima Obsta životně důležité, neboť tento bývalý komunistický kolaborant by na státním zastupitelství nemohl jinak působit. V současnosti je Mgr. Radim Obst za své podlé jednání dosazen do funkce náměstka Okr. státního zastupitelství v Přerově.


JUDr. Karel Studený

nar. 10.7.1966 ve Starém Bohumíně, r. č.66 07 10/1347, dříve bytem Domaželice 103, okr. Přerov.

Tento bývalý komunistický prokurátor, později státní zástupce, v první polovině devadesátých let působil jako předseda Okr. státního zastupitelství v Přerově. Opakovaně inicioval stížnost proti rehabilitaci Vladimíra Hučína. Pro tehdejší BIS byl předmětem zájmu, neboť účelově odmítal stíhat trestnou činnost bývalých vedoucích představitelů přerovské StB. Zpravodajsky byly také sledovány jeho konspirativní kontakty na bývalé operativní příslušníky II.správy StB, které bývalý předseda Občanské komise Vladimír Hučín, po 17.listopadu 1989 odstranil z řad bezpečnostního aparátu. V polovině devadesátých let z rozhodnutí bývalého ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka (tehdy ODS), byl JUDr. Karel Studený povýšen na krajského státního zástupce.

Lze jednoznačně potvrdit, že tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák jako známý ochránce bývalých příslušníků StB tohoto státního zástupce v podstatě zachránil. V současnosti JUDr. Karel Studený působí ve vedoucí funkci na Krajském zastupitelství v Ostravě - pobočka Olomouc.


JUDr. Vlastimil Dostál

nar. 28.1.1950 v Brodku u Prostějova, r. č.50 01 28/121, dříve bytem Olomouc, Janského 16.

Tento bývalý svazák a komunistický prokurátor, dnes předseda Okr. státního zastupitelství v Olomouci, z titulu své funkce opakovaně v r. 1996 podával stížnost proti rozhodnutí Okr. soudu v Olomouci, který opakovaně rozhodl o rehabilitaci Vladimíra Hučína v rámci Zákona č.198/93 Sb. Za aktivity proti rehabilitaci Vladimíra Hučína byl JUDr. Vlastimil Dostál jmenován do vedoucí funkce na Okr. státním zastupitelství v Olomouci.


JUDr. Petr Kovanda

nar. 9.11.1961 v Českých Budějovicích, r. č. 61 11 09/0051, dříve bytem Olomouc, Nedvědova č.5.

Tento bývalý komunistický - vojenský prokurátor působil v Přerově v polovině devadesátých let krátce jako předseda Okr. státního zastupitelství v Přerově. Byl z iniciativy novinářů a Vladimíra Hučína vyšetřován za to, že se snažil před novináři zatajit stíhání bývalých vedoucích představitelů StB Přerov v souvislosti s vězněním Vladimíra Hučína. Tento státní zástupce za svého působení v Přerově sabotoval každý pokus o rehabilitaci Vladimíra Hučína a to i poté, co Okr. soud v Přerově opakovaně rozhodl svým usnesením o rehabilitaci Vladimíra Hučína v rámci Zákona č.198/93 Sb. Za své aktivity mimo jiné i proti Vladimíru Hučínovi byl někdejší komunistický - vojenský prokurátor JUDr. Petr Kovanda povýšen dokonce až do funkce náměstka Nejvyššího státního zastupitelství(!)


JUDr. Lenka Šromová rozená Popelková

nar. 20.11.1964, r. č.64 61 20/1131, dříve bytem Čechovice 227, okr. Prostějov.

Tato bývalá aktivní představitelka SSM opakovaně v závěru devadesátých let, jako předsedkyně Okr. státního zastupitelství v Přerově, podávala např. stížnosti proti rehabilitaci Vladimíra Hučína a odmítala pod různými legendami stíhat bývalého náčelníka SNB pplk. JUDr. Jána Murčeka. V r. 2000 a 2001 se podstatnou měrou podílela na nezákonném sledování Vladimíra Hučína z iniciativy bezpečnostních složek ČSSD. Vladimír Hučín jako bývalý kapitán BIS upozorňoval na podezřelé kontakty tehdejší okr. státní zástupkyně JUDr. Lenky Šromové s OV KSČM v Přerově. Tyto informace jsou součástí utajovaného trestního spisu vedeného v současnosti na Vladimíra Hučína.

JUDr. Lenka Šromová byla předmětem zájmu Vladimíra Hučína ve věci její bezpečnostní prověrky na stupeň utajení "Přísně tajné". Bývalý kapitán BIS Vladimír Hučín bezpečnostní prověrku JUDr. Lenky Šromové v žádném případě nedoporučoval, což významně ohrožovalo její profesní postavení.

JUDr. Lenka Šromová, jako předsedkyně Okr. státního zastupitelství v Přerově vypracovala návrh na provedení brutální domovní prohlídky v bytě Vladimíra Hučína a jeho matky a dále podala návrh na uvalení vazby na Vladimíra Hučína pod legendou, že je autorem výbuchů v Přerově. Pro tyto účely tato státní zástupkyně využila účelového svědectví bývalého tajného spolupracovníka StB Vlastimila Švédy s kr. jm."Slávek" ač věděla, že se jedná o znalecky diagnostikovaného nelečitelného psychopata, který byl opakovaně v minulosti využit StB proti odpůrcům komunismu.

JUDr. Lenka Šromová neváhala obvinit i starou matku Vladimíra Hučína a předvolávat ji k mnohahodinovým výslechům. V tomto případě již byla situace natolik absurdní, že do případu zasáhl tehdejší prezident Václav Havel a vyšetřování Anny Hučínové zastavil formou prezidentské milosti.

JUDr. Lenka Šromová je autorkou obžaloby na Vladimíra Hučína ve věci jeho obvinění ze sedmi trestných činů.

Počátkem roku 2004 byla za své zločinné aktivity JUDr. Lenka Šromová doslova povýšena do pozice vrchní státní zástupkyně. V současnosti jmenovaná působí na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci. Zde je nutná maximální veřejná osvěta mezi občany, neboť hrozí, že komunistické metastázy v podobě JUDr. Lenky Šromové úplně paralyzují státní zastupitelství.


Mgr. Ladislav Prouza

nar. 28.1.1948 v Broumově, r. č. 48 01 28/015, bytem Olomouc, Klášterní Hradisko 97, Černá cesta 33.

Jako okr. státní zástupce v Olomouci podal v r. 1997 stížnost proti rehabilitačnímu usnesení Okr. soudu v Olomouci, který rehabilitoval Vladimíra Hučína podle Zákona 198/93 Sb.ve věci nedovoleného ozbrojování, útoku na agenta StB - KGB, pobuřování, hanobení státu světové soc.soustavy a jeho představitele a další. Mgr. Ladislav Prouza tímto krokem v podstatě zmařil rehabilitaci a tím značně ztížil situaci Vladimíru Hučínovi, na kterého soustavně útočili představitelé KSČM s tím, že není bezúhonným občanem a proto nemůže pracovat ve státních službách.

Mgr. Ladislav Prouza je bývalým komunistickým prokurátorem, který už dokonce v 70. letech působil na Generální prokuratuře ČSR. V současnosti působí na vedoucím místě jako okr. státní zástupce v Jeseníku.

•••

Aktuální slova o JUDr. Emílii Richterové

Je to velmi zlá a zákeřná žena. Do vazby na Pankrác mne dala i poté, co velmi dobře věděla, že celá akce proti mé osobě je iniciována takovými "lidmi" jako je Zifčák, Šlouf, Kavan, Jakubík, Ibl a mnoho dalších komunistických exponentů. Když jsem byl dovezen před tuto soudkyni, tak mne nechala jako teroristu spoutat nejen pouty, ale i speciálním řemenem. U této hanebné akce byli účastni výsadkáři ze speciálního oddílu "Bahno". Ona také dobře věděla, že se státní zastupitelství se svým návrhem na vazbu opírá jen o bývalé spolupracovníky StB (např. Vlastimil Švéda krycí jméno "Slávek"). Ostatně to zdůvodnění je na www.hucin.com - důvody vazby i s jejím podpisem a příkazem. Odpovědnost tedy padá na ni. K této soudkyni je dále zjištěno, že ji má policie v hrsti a to tím, že její syn byl opakovaně usvědčen z loupeží automobilů a z užívání drog.

V mém utajovaném trestním spise jsou služební záznamy policie, že mé vazební uvěznění bylo žádoucí i ve vztahu k takovým "lidem" jako je např. Kavan. Pozdravuj pana senátora Štětinu. Jak jistě víš, tak jde po něm KSM (Komunistický svaz mládeže). Je to organizace financovaná z KSČM, na které jsem zpravodajsky pracoval. Dnes je v mediích informace, že KSM podala na Štětinu tr. oznámení!

Vladimír Hučín, Přerov 15.duben 2005

P.S. Tučně zvýrazněný text Jan Šinágl

•••

V Přerově se udála zajímavá událost

Dnes už je všeobecně zřejmé, že vývoj situace kolem mého trestního stíhání začíná vážně ohrožovat postkomunistickou justici, státní zastupitelství a bezpečnostní složky především ve vztahu na jejich propojení s komunistickými exponenty. To také mohlo být s největší pravděpodobností příčinou náhlého úmrtí bývalého příslušníka StB Přerov Zdeňka Vincence (zemřel 10.dubna 2005 - neveřejný pohřeb), který se v minulosti, od r. 1971, velmi aktivně podílel na mém sledování, pronásledování a opakovaném uvěznění za protikomunistickou činnost, která už je rehabilitována dle Zákona 198/93 Sb. (O zločinnosti komunistického režimu).

Příslušník StB Zdeněk Vincenec se spolu s dalšími aktivně podílel v druhé polovině 90.let na organizování bombových útoků a to především na kancelář KPV v Přerově. Jmenovaný je také důvodně podezřelý z velmi podivné "sebevraždy" jednoho z mých informátorů! K této skutečnosti se v mém utajovaném trestním spise nachází mnoho informací a důkazů. Tento příslušník byl mimořádně zpravodajsky výkonný a mou likvidaci - odstranění z BIS považoval za prioritu.

V utajovaném trestním spise vedeném na mou osobu se také nacházejí důležité dokumenty, které jsem získal krátce po 17.listopadu 1989. Příslušník StB Zdeněk Vincenec byl aktivní i po odchodu z StB do důchodu. I v tomto důchodovém věku se aktivně zapojoval do boje proti třídnímu nepříteli a to jako rezident pod krycím jménem "Filatelista" a jako takový se velmi významně podílel i na mém odstranění z BIS. Po nástupu ČSSD si tento bývalý příslušník StB vybudoval u policie v Přerově a v okolí dobrou agenturní síť, kterou jsem se snažil narušit. Po nástupu plk.Jana Prince do vedení BIS Olomouc, tento bývalý příslušník StB vyjadřoval maximální spokojenost s tím, že plk.Jan Princ velmi významně urychlí mé odstranění z BIS a přispěje i k mému zatčení a uvěznění. Nástup Jana Prince na post ředitele BIS Olomouc byl dokonce důvodem k bujaré oslavě bývalých příslušníků StB a jejich konfidentury na soukromé chatě Zdeňka Vincence.

Za těchto okolností je velmi důležité, aby se veřejnost všemi způsoby zasadila o to, aby soudní proces vedený proti mé osobě byl veřejný. Je také nutné, aby mé zpravodajské služební záznamy, týkající se zesnulého příslušníka StB Zdeňka Vincence byly zpřístupněny široké veřejnosti k posouzení.

Mám zato, že současné politické situaci v ČR by velmi prospělo, aby se zrušilo účelové utajování mého soudního procesu, který má jednoznačně charakter zločinného spolčení v zájmu ČSSD a jejich kryptokomunistických mutací.

Tuto informaci považuji za velmi závažnou. Je třeba ji dát na vědomí veřejnosti. V případě zájmu jsem ochoten k výše uvedenému vyčerpávajícím způsobem doplnit další, požadované informace a důkazy.

Vladimír Hučín, Přerov, 16.dubna 2005

•••

Tyto informace je nutno zveřejnit jako varování veřejnosti a demokraticky smýšlejícím občanům!

Uvedení státní zástupci konali a nadále konají ve prospěch zájmů bývalé StB a komunistické nomenklatury, která má na státních zastupitelstvích vliv. Tyto zájmy představují velké nebezpečí pro polistopadový vývoj. Vladimír Hučín byl jako důstojník BIS pro tyto státní zástupce a další, značnou překážkou v rámci jejich bezpečnostních prověrek. Zveřejněním těchto informací přispějeme k pochopení neradostného politického vývoje v ČR.

•••


JOSKA
Fórum otevřené angažovaným občanům

Hosted by www.Geocities.ws

1