<BGSOUND SRC="Rfidmalaysia.mid" LOOP=INFINITE>
Best Payroll Software in Malaysia
Stress-FREE and Proven Software and Support Facilities enjoyed by Major Established Companies and Small and Medium Businesses - No.1 Choice Payroll Package

Home Page      QuickPay        Time Clock Attendance System     Card Access Security System
LATEST NEWS: Contribution Rate For Employees Who Are 55 years And Above After 1 February 2008
( Source: http://www.kwsp.gov.my/index.php?ch=p2news&pg=en_p2news_highlights&ac=2254 )

Effective 1 February 2008, the liability to contribute in respect of employees who have attained the  age of  55 years and above is as follows:

Generally, every employer is liable to contribute to EPF on behalf of his employees until they  have attained the age of 75 years regardless the employees have made 55 years withdrawal or not.

The EPF monthly rate of contributions for employees who have attained the age of 55 years and above on or after 1 February 2008 for :

  1. Malaysian Citizens,
  2. Permanent Residents (PR) and
  3. Foreigners who have elected to contribute to EPF before 1 August 1998;

has been revised at 6% (employer’s share) and 5.5% (employee’s share)  of the employee’s total wages; subject to Part C, Third Schedule of the  EPF Act 1991.

The table below shows  the contribution rate for members  who have  attained the age of 55 and above after 1 February 2008.

Share Division

Until 55 Year
 (Part A, Third Schedule)

After 55 Year Until 75 Year (Part C, Third Schedule)

Employer Share

12%

6%

Employee's Share

11%

5.5%

Total

23%

11.5%


Example:
Mr. Ahmad attains the age 55 on 15 April 2008.  Effective contribution due June 2008 (Salary for the month of Mei 2008) the rate of contribution for Ahmad is reduced inaccordance to Part C, Third Schedule.

Nevertheless, employees and  their employers can choose to contribute more than the statutory rate if they so wish by completing the form KWSP 17 (Employer) / 17A (Employee).

The EPF monthly rate of contributions for employees who have attained the age of 55 years and above on or after 1 February 2008 for foreigners who have elected to contribute to EPF on or after 1 August 1998 is at RM5.00 (employer’s share) and  5.5% (employee’s share) of the employee’s total wages; subject to Part D, Third Schedule of the EPF Act 1991.

The table below shows  the rate of  contribution  for the  foreigners  who have  attained the age of 55 and above after 1 February 2008.  

Share Division

Until 55 Year (Part B, Third Schedule)

After 55 Year Until 75 Year (Part D, Third Schedule)

Employer's Share

RM5.00

RM5.00

Member's Share

11%

5.5%


Exceptions
EPF monthly rate of contributions for employees who are Malaysian citizens, is maintained at 12%  (employer’s share) and 11% (employee’s share) of the employee’s total wages; subject to Part A, Third Schedule of the EPF Act 1991 under the following circumstances:

  1. Employees who are Malaysian citizens, who have attained the age of 55 years before 1 February 2008 and have not made 55 years withdrawal before 1 February 2008;
  2. Employees who are Malaysian citizens, who have made 55 years withdrawal before 1 February 2008 and have elected to re-contribute to EPF before 1 February 2008.

[Note: For the above categories, the rate will change according to the current statutory rate for members who have attained the age of  55 years and above after the employees have made the 55 years withdrawal after 1 February 2008.]

Cessation of liability to contribute of employees who are not Malaysian citizens
Effective 1 September 2007, the liability to contribute to EPF of employees who are not Malaysian citizens  shall cease on the last two (2) months:

  1. before the expiry of such employee’s work permit; or
  2. before the expiry of any extension of such employee’s work permit.

Dividend Payment Until The Age Of 75
EPF will pay dividend on the member savings until he attains at the age of 75. Any savings for the member above the age of 75 will not receive any dividend.

Example:
Mr. Tan attains the age of 75 on 14 July 2008 and if he is still employed, the liability to contribute will cease with effect from August 2008 (Salary month of July 2008).  EPF will pay dividend to Mr. Tan until 31 August 2008.

Member Savings Which Has Not Been Withdrawn After The Age Of 75 
Members who have attained  the age of  75 are encouraged to withdraw all of their savings. If the members have not withdrawn their savings by the age of  80, EPF will transfer the savings to Registrar of Unclaimed Monies.


 
Perubahan Kepada Skim KWSP
( Source: http://www.kwsp.gov.my/index.php?ch=p2news&pg=bm_p2news_press&ac=2124 )

Kira-kira 11.4 juta ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dijangka menerima faedah daripada pelan komprehensif yang akan menggalakkan simpanan dan membolehkan mereka mempunyai lebih simpanan untuk memenuhi keperluan asas persaraan.

Inisiatif ‘Bukan Hanya Simpanan’ adalah satu bentuk struktur faedah baru berikutan pindaan Akta KWSP 1991 bertujuan meningkatkan simpanan persaraan ahli yang melibatkan  peruntukan baru berkaitan caruman dan manfaat pengeluaran. Inisiatif ini akan diperkenalkan  secara berperingkat bermula November 2007 hingga Jun 2008. Melalui perubahan ini ahli juga akan diberi lebih pilihan dalam menguruskan simpanan KWSP mereka.

Perubahan ini termasuk memperkenalkan pelbagai pilihan pengeluaran kepada ahli selepas mencapai umur 55 tahun, melanjutkan tanggungan mencarum melebihi umur 55 hingga 75 tahun dan memperkenalkan simpanan asas dalam Akaun 1 bagi memberikan peluang kepada ahli melabur pada usia lebih muda.

Inisiatif ‘Bukan Hanya Simpanan’ dicetuskan oleh objektif  KWSP untuk meningkatkan simpanan persaraan ahli bagi menangani kesan inflasi, sistem keluarga luas yang semakin longgar, jangkaan hayat yang semakin panjang dan peningkatan kos perubatan.

“KWSP mengambil berat terhadap kecukupan simpanan ahli semasa persaraan mereka kerana purata simpanan persaraan  ketika ini tidak mencukupi. Dengan jangkaan hayat rakyat Malaysia yang semakin panjang dan juga kadar inflasi serta kos perubatan yang meningkat, ramai ahli akan berdepan dengan ketidakcukupan simpanan jika isu ini tidak ditangani sekarang,” kata Datuk Azlan Zainol, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP.

“Berdasarkan senario ini, KWSP telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan ‘Bukan Hanya Simpanan’. Sebagai sebuah organisasi yang progresif dan berfokuskan ahli, KWSP akan mengkaji skim dan faedahnya dari semasa ke semasa bagi memastikan organisasi ini terus relevan kepada keperluan ahlinya,” kata beliau.

Datuk Azlan berkata perubahan kepada caruman dan pengeluaran akan memastikan tahap simpanan ahli yang lebih  baik. Tambah beliau lagi perubahan ini adalah kesinambungan daripada inisiatif peningkatan perkhidmatan pelanggan dan sistem penyampaian kepada ahli yang telah dimulakan pada tahun 2000.

Perubahan ini disokong oleh komitmen KWSP dalam memberikan perkhidmatan yang lebih cepat dan berkesan. Perubahan ini juga akan membantu KWSP mencapai objektifnya sebagai sebuah organisasi keselamatan sosial nasional dan menjadi lebih relevan kepada keperluan ahli yang sentiasa berubah.


Mengenai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah skim simpanan nasional yang menyediakan jaminan  asas kewangan bagi persaraan. KWSP sentiasa komited dalam menjamin dan meningkatkan simpanan ahlinya melalui amalan terbaik pelaburan dan tadbir urus korporat. Langkah berhemah sentiasa menjadi panduan dalam setiap keputusan pelaburannya.

Sebagai sebuah organisasi yang berfokuskan pelanggan, KWSP memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan untuk keselesaan ahli dan majikan berdaftar.

KWSP akan terus memainkan peranannya sebagai pemangkin kepada pembangunan sosio-ekonomi negara, selaras dengan kedudukannya sebagai institusi simpanan terkemuka di Malaysia.

Tarikh: 22 Oktober 2007


LATAR BELAKANG

Langkah pertama dalam menyusun semula skim faedah KWSP diambil pada awal tahun ini dengan mengubah struktur akaun ahli daripada tiga kepada dua akaun. Dengan struktur akaun baru ini, 70 peratus caruman ahli kini disimpan dalam Akaun 1 dan 30 peratus dalam Akaun 2 berbanding dengan struktur lama di mana Akaun 1 (60 peratus), Akaun 2 (30 peratus) dan Akaun 3 (10 peratus). Simpanan terkumpul dalam Akaun 3 sebelum penstrukturan semula telah dipindahkan ke Akaun 2. Simpanan dalam akaun ini boleh digunakan untuk perumahan, pendidikan dan rawatan penyakit kritikal.

Di bawah cadangan terbaru untuk meningkat simpanan persaraan, simpanan asas akan diperkenalkan berdasarkan kepada keperluan ahli untuk menyimpan sekurang-kurangnya RM120,000  apabila mereka mencapai umur 55 tahun bagi memenuhi keperluan asas persaraan mereka. Amaun ini bersamaan RM500 sebulan untuk tempoh 20 tahun sehingga ahli berumur 75 tahun, iaitu purata jangkaan hayat rakyat Malaysia.

Jumlah simpanan asas akan meningkat berdasarkan umur ahli dan ditentukan melalui formula khusus. Sebarang amaun yang melebihi simpanan asas dalam Akaun 1 boleh dilaburkan melalui skim pelaburan yang diluluskan. Berikutan itu, hanya ahli yang mempunyai sekurang-kurangnya RM90,000 dalam Akaun 1 dibenarkan membuat Pengeluaran 50 Tahun. Pengiraan ini berdasarkan formula simpanan asas dan pengeluaran ini akan dilaksanakan dalam tempoh lima tahun.

Beberapa perubahan juga telah dicadangkan untuk ahli berumur 55 tahun dan ke atas bagi menggalakkan kehidupan bekerja yang lebih panjang dan memberikan mereka lebih banyak  pilihan untuk mengeluarkan simpanan.
Untuk pekerja yang berumur 55 tahun dan ke atas, akan diwajibkan mencarum tetapi kadar caruman berkanun dikurangkan separuh bagi menggalakkan majikan mengambil mereka terus bekerja. Bagaimanapun, masih terdapat pilihan untuk ahli ini dan majikan mereka untuk mencarum melebihi kadar caruman berkanun yang ditetapkan.

Pengeluaran 55 Tahun juga adalah lebih fleksibel. Selain mengekalkan pengeluaran simpanan secara sekaligus pada umur 55 tahun, pilihan kaedah pengeluaran lain juga akan diperkenalkan bagi membantu ahli menguruskan simpanan persaraan mereka seperti pengeluaran secara bulanan dan ad-hoc. Semua kaedah pengeluaran ini diperkenalkan  untuk tidak menggalakkan ahli mengeluarkan simpanan secara sekaligus apabila bersara.

Hosted by www.Geocities.ws

1