Debattinlägg 2004

 

En aktad skurkstat?

Vi har just återvänt från ett studiebesök i ett land som bedriver statsterrorism mot sina grannar. Vi är upprörda över omvärldens tystnad.

Landet har en av världens starkaste krigsmakter och innehar massförstörelsevapen - men erkänner inte detta offentlig. Dess regim sätter grannfolkets män, kvinnor och barn i fängelse utan rättegång, torterar fångar, stjäl mark och vattentillgångar. Man stänger av städer och byar, har satt upp hundratals spärrar på vägarna, där militär hindrar människor att komma till sina arbeten, sjuka människor att komma till sjukhus, hindrar gravida från att komma till förlossningskliniker, hindrar studenter och lärare att komma till skolor och universitet, hindrar människor att besöka sjuka och döende anhöriga. Man hindrar bönder från att sköta sina åkrar, förstör planteringar, river upp vägar. Man bygger enorma motorvägar, som grannfolket inte får använda, in i det ockuperade grannlandet, där man bygger städer och byar reserverade för den egna befolkningen. Man spränger hus och hem. Man utsätter människorna för dagliga förödmjukelser. Man använder kollektiva bestraffningar, sådana som nazisterna använde i ockuperade länder. Man hindrar all ekonomisk utveckling hos det terroriserade folket och åstadkommer fattigdom och arbetslöshet. Man använder våld mot fredliga demonstranter. Man dödar män, kvinnor och barn med gevär, kulsprutor, kanoner och missiler.

Detta lands media hjärntvättar sin egen befolkning så den upplever att det är de i stort sett vapenlösa grannarna som utgör det stora hotet.

Allt detta är inte konstigt – vi har genom åren lärt känna många skurkstater som kan bete sig på detta sätt. Men det som är konstigt är att stora svenska tidningars opinionsbildare också sprider bilden av en snäll ockupant, oftast kallad ”Regionens enda demokrati”, som hotas av de ockuperade. Detta är bedrövligt.

Ockupationsmaktens terror fortsätter tack vare politiskt, militärt och inte minst ett enormt ekonomiskt stöd från USA. Annars skulle nationen nog ha kallats en skurkstat och ansetts höra till ”ondskans imperium”.

Alla goda krafter, nationellt och internationellt, borde inriktas på att få slut på Israels ockupation.

Nils E Eriksson och Agneta Eriksson

På marsch för Mänskliga rättigheter i Israel/Palestina

 Klicka här för att  komma till detta inlägg som finns på en annan hemsida

 

Någon har tagit bort vägen (upplevelser på Västbanken)

 Klicka här för att  komma till detta inlägg

 

Är vi allihopa antisemiter och antiamerikaner? – Reflektioner efter besök i Israel/Palestina och i USA  

Klicka här för att komma till inlägget som finns på annan hemsida

 

Räkneövning för nutidsstuderande intresserade av framtiden

Den växthuseffekt som orsakas bl.a. av människors förbränning av fossila bränslen kommer att leda till allt värre klimatkatastrofer. Rimligen borde vi försöka göra något åt detta hot. Jag föreslår att medvetna lärare och elever tar sig an följande uppgift.

Tag reda på

hur mycket koldioxid FN:s klimatpanel anser att mänskligheten kan släppa ut per år utan att jordens klimat ska förändras på ett oberäkneligt sätt

hur många människor det finns på jorden

hur mycket koldioxid per år som vi släpper ut i Sverige f.n.

hur stor andel av Sveriges koldioxidutsläpp som orsakas av persontrafik

hur mycket koldioxid som produceras vid förbränning av 1 liter bensin eller olja

hur stora utsläpp per person och mil som orsakas av en resa med långfärdsbuss, stadsbuss, flyg, dieseldrivet tåg och med eldrivet tåg (vid ordinärt antal passagerare)

hur många liter per mil din familjs bil förbrukar och hur många mil per år ni kör

 

Räkna ut

hur mycket koldioxid vi kan släppa ut per person och år om vi ska hålla oss inom de ramar som FN:s klimatpanel kommit fram till (kalla detta ”Rättvist miljöutrymme”)

hur många ton koldioxid som Sverige skulle få släppa ut

hur många procent Sveriges utsläpp skulle behöva minskas

hur många liter bensin eller olja varje svensk skulle kunna använda för persontransporter (om vi använde samma andel av koldioxidutsläppen som vi f.n. använder till persontransporter)

hur många mil varje svensk skulle kunna åka per år om han/hon väljer personbil som förbrukar 0.4 liter/mil, personbil som förbrukar 1 liter/mil, flyg, långfärdsbuss, stadsbuss, flyg, dieseldrivet tåg och med eldrivet tåg.

 

Diskutera

Skulle din familj behöva ändra sina resvanor?

Hur skulle ni kunna ändra dem – utan att behöva minska på det totala resandet?

Eftersom en bilägare har stora fasta kostnader för bilen blir varje mil billigare ju fler mil man kör. Vad kan man göra för att minska de fasta kostnaderna?

Hur skulle regering, riksdag, landsting och kommun kunna stimulera miljövänligt resande?

 

Lycka till

Stoppa självmordsattentaten

Återigen ett förfärligt självmordsattentat i Israel. Hur ska man få slut på detta våld? Rimligen genom att ta bort orsakerna.

Jag deltog nyligen i ”Human Rights March”. i Israel och Palestina. Vi frågade flera palestinier: ”Hur ser ni på självmordsbombarna?” Deras svar var variationer på detta tema:

”Hur tror ni att unga människor som utsätts för alla denna frustration, all denna förödmjukelse och förnedring, allt detta våld, kan låta bli att ta till våld själva. Människor som ser sina anhöriga dödas, ser sina grannar fängslas och torteras. Människor som upplever hur ockupanterna hindrar människor att komma till sin skola eller sitt arbete, som hindrar sjuka att komma till sjukhus, hindrar gravida från att komma till kliniken. ockupanter som stjäl vatten och mark, som hindrar all ekonomisk utveckling, som förstör hus och åkrar. Ockupanter som gör oss till fångar i vårt eget land. Självmordsbombarna upphör när ockupationen upphör.

Enligt en rapport från The Palestinian Council for Peace and Justice har israelerna bara under januari månad i år dödat 33 palestinier varav 10 barn och skadat 657, varav 211 barn. Man har internerat 783 palestinier och förstört 444 hus. Detta bara under januari månad

Sedan september 2000 har 59 gravida kvinnor förhindrats komma till förlossningskliniker och tvingats föda sina barn vid israeliska vägspärrar.

Det är hög tid att ockupationens grymheter noteras av massmedia och av Västvärldens ledare.

”Självmordsbombarna upphör när ockupationen upphör”

 

BSS - Bevara svenskan svensk

För några år sedan agerade en högerextremistisk organisation med beteckning BSS, ”Bevara Sverige svenskt” mot att utländska kulturinslag införlivades med vår kultur. En löjlig tanke. Vi bör naturligtvis tvärtom sträva efter en bra internationalism och importera vettiga delar av andra kulturer. Men vi bör undvika den falska internationalism som består i tron att den engelskspråkiga världen är liktydigt med Världen. Vi blir inte internationella genom att i tid och otid nyttja det engelska språket.

När man i Halmstad går Brogatan fram och studerar skyltarna kan man tro att man befinner sig i ett främmande land:  4wheels.nu, Sunshine, Activ Trafic, Chipup data, New Shanghai, The phone house, New bar, Sweets & tobacco city, Skin & Fur Center, ProShop, The body shop, joy boy, Ovarda footwear och Beaty center.

Under ett f.ö. utmärkt Friskis och Svettis-pass kan man råka ut för att nästan all musik har engelsk text. Om man lyssnar en stund på en svensk musikkanal kan man också råka ut för att all sång är på ett enda språk, och det är inte svenska. Och svenska sånggrupper som uppträder har oftast långsökta engelska namn.

Det finns hundratals språk. Engelskan är (trots att många tror det) inte världens mest talade språk. Det finns flera större språk – och i framtiden kommer flera språk av allt att döma gå om engelskan.

Berika gärna vår kultur med inslag från många andra språk, men låt inte engelskan ta över.

Bevara svenskan svensk!

 

Fp på barrikaderna

Folkpartiet har nu upptäckt att växthusgaserna utgör ett problem och vill därför satsa på kärnkraft. Välkommen på barrikaderna!  Kommer vi nu också att få se Folkpartiet helhjärtat kämpa mot bilismen?

 

Sänd valobservatörer till USA

Observatörer från EU noterade för en tid sedan att valet i ett östligt land var ”demokratiskt men inte rättvist”.

Borde man inte utse observatörer till presidentvalet i USA och kontrollera om det blir rättvist. Man kanske inte ens behöver sända folk över Atlanten, granskningen kanske kan skötas hemma i soffan. Det borde vara enkelt att t.ex. bedöma om Raplph Nader får lika mycket TV-tid som George W Bush.

Du skall icke döda civila

Bush, Blair och de lydiga tidningar, radio- och TV-bolag som rapporterade om anfallet mot Irak hävdade att man använde sofistikerade precisionsvapen som bara drabbade militära mål. Det var naturligtvis lika mycket lögn som lögnerna om Iraks massförstörelsevapen.

Kriget i Irak krävde minst 5.000 civila dödsoffer, hävdar forskargruppen Iraq Body Count . I takt med att fler bevis samlas in kan siffran komma att stiga till 10.000 civila dödsoffer enligt forskargruppen

Men Bush och Blair är inte intresserade av att veta hur många civila irakier som dödat.

En talesman för det brittiska försvarsdepartementet säger– ”Under konflikten vidtog vi åtgärder för att minimera antalet dödsoffer bland de civila. Vi riktade in oss militära mål. Så det är svårt att finna någon trovärdighet i siffror som uppger ett visst antal dödade civila”.

En talesman för det amerikanska försvarsdepartementet kommenterade uppgifterna om dödstalen med att Pentagon inte har räknat antalet civila dödsoffer eftersom deras insatser riktats mot fiendestyrkor snarare än mot civilbefolkningen.

En av forskarna bakom rapporten, professor Sloboda från Storbritannien, säger att det i princip inte finns några hinder för att genomföra en räkning av antalet civila dödsoffer enligt samma metoder som användes vid terrordådet mot World Trade Center den 11 september 2001. Däremot saknas den politiska viljan och resurser.

Bush och Blair är inte intresserade av att veta hur många civila irakier man dödat. Vi andra tycker det är av intresse att veta om oskyldiga civila dödas – både när det gäller terroristattacker av självmordsbombare och när det gäller terroristattacker med missiler.

Både krig och ockupation dödar oskyldiga människor.

 

 

En räkneuppgift för min kära tonårsdotter om jag hade någon

 

Som du kanske vet orsakar vår energiförbrukning stora problem.

Jag föreslår att du försöker räkna ut

1. hur mycket varmvatten du förbrukar när du duschar. Multiplicera med antalet duschningar du gör på ett år.

3. hur mycket energi som går åt för uppvärmningen av detta vatten.

4. hur mycket energi som skulle gå åt om alla människor på vår jord skulle duscha så mycket

5. hur många kärnreaktorer som behövs för att framställa denna energi

6. hur mycket koldioxid som skulle släppas ut om denna energi skulle framställas med kol eller olja

Ta sedan reda på  hur mycket duschande som är bra för huden och hur mycket som behövs för att man inte ska lukta illa

Diskutera sedan med dina kamrater och andra om hur mycket duschande som är rimligt. Fundera även på vad du kan göra för att minska din energiförbrukning – såväl när det gäller varmvatten som rumsvärme, transporter och annat.

 

Utsläppsrätter åt alla

För att klara problemen med koldioxidutsläppen införs nu utsläppsrätter. Företag kan köpa av varandra rätten att släppa ut växthusgaser.

Detta är en fantastisk bra metod, om den införs på individnivå. Räkna ut hur mycket koldioxid jorden klarar och fördela utsläppsrätter till varje människa på jorden.

Då kommer mängder av problem att lösas av sig själv. Kapital strömmar från I-ländernas bilägare till fattiga människor. Växthuseffekten minskar. Svälten upphör, fattiga människor får tillgång till utbildning och rent vatten.

De som kör stadsjeep i den rika världen kommer att betala sjukvård för fattiga människor i Afrika. En underbar syn.

 

Gisslan och Bush

Det är förfärligt att ta gisslan. Det är ondskefullt att sedan avrätta människor man tagit som gisslan, när man inte får sina krav uppfyllda. Grupper i Irak som vill bli av med ockupanterna i har nu använt sig av denna förkastliga metod.

Den som har tillräckligt starka vapen använder inte så primitiva metoder som att ta gisslan. USA:s president säger: ”Gör ni inte som jag säger så kommer vi och tar er”. Och så dödade han (hittills) .10000. civila irakier. Det är också ganska förkastligt.

 

Till statsminister Göran Persson inför USA-resan och mötet med Bush

Inför din resa till USA och samtal med president Bush vill vi uppmana dig: hyckla inte förståelse för Bushs okunniga världsbild och hans absurda  stöd för Sharons ockupationspolitik.

Det grundläggande problemet i Mellanöstern är naturligtvis inte palestinska självmordsbombare. Problemets kärna är Israels olagliga ockupation av Ghaza och Västbanken och dess vägran att följa FN-resolutioner. Det rör sig inte om två likvärdiga parter som har lika stor skuld till att det inte blir fred. Det rör sig om att en av världens starkaste krigsmakter, som har enormt sofistikerade vapen (inkl., kärnvapen) bedriver en daglig terror mot i stort sett vapenlösa människor på de ockuperade områdena.

Israel har stängt in palestinierna i världens största friluftsfängelse. Palestinierna får inte ens förflytta sig inom sitt land utan tillstånd från ockupanten. Israel stjäl mark och vatten från Palestinierna, spärrar av vägar och förhindrar människornas transporter, hindrar bönder från att sköta sin mark, förhindrar all ekonomisk utveckling, bygger en Apartheidmur inne på palestinsk område. Israel fängslar, torterar, lemlästar och dödar palestinier.

De palestinska självmordsbombarnas attacker mot civila i Israel måste självfallet fördömas. Samtidigt bör man inse att de sannolikt inte kommer att upphöra förrän ockupationen upphör.

Sveriges regering har ofta hävdat att man inte ska försöka pressa den ena sidan; det skulle störa fredsprocessen. Men sanningen är att Israel måste pressas till förhandlingar och till att följa FN:s resolutioner och lämna de ockuperade områdena. Den palestinska sidans officiella representanter har redan accepterat att palestinierna bara får behålla 23% av det land som de bott i under hundratals år. Sharon vill ta ifrån dem ytterligare land.

Sharons politik skulle inte vara möjlig utan det enorma ekonomiska och politiska stödet från USA. Du måste förklara för Bush att han stöder terrorism genom sin Israelpolitik.

 

Stoppa tortyren

En hel del människor har senaste tiden sett filmen The passion of the Christ och då fått en närbild av ett fall av tortyr som ägde rum för nära 2000 år sedan. Många kanske tror att tortyr sedan dess blivit mindre grym och kanske t.o.m. avskaffats. Tyvärr är det inte så. Tortyren har snarare blivit mer sofistikerad. Och den används i en mängd länder.

De allra senaste dagarna har media berättat att såväl USA-soldater som brittiska soldater torterat irakiska fångar. Abu Ghraib-fängelset, där USA-soldater torterat var ökänt under Saddam Hussein. Uppgifterna att irakiska fångar nu torteras av amerikanska soldater i samma fängelse visar på ett dubbelspel om mänskliga rättigheter. Amnesty kräver att alla uppgifter om tortyr undersöks av en kompetent, opartisk och oberoende instans.

Amnestys egna omfattande undersökningar i Irak visar att den nu avslöjade tortyren inte är någon isolerad företeelse.. Många irakier har för Amnesty berättat att de har torterats eller misshandlats när de har förhörts av amerikanska eller brittiska trupper.

USA-koalitionens ledarskap måste skicka klara signaler att tortyr inte under några omständigheter kan tolereras och att det irakiska folket nu kan leva fritt från dessa brutala och förnedrande metoder.

Vanliga människor i Halland, som upprörs över tortyren som visats på film och TV borde gå med i Amnestys arbete för mänskliga rättigheter

 

Demokratisk tortyr

”Att en hund bitit en man är ingen nyhet,. att en man bitit en hund är en nyhet” fick en ung journalist lära sig.

Att skurkstater beter sig skurkaktigt är inte konstigt. Det borde däremot vara en stor nyhet om demokratier gör det.

När det den 9 juni avslöjas att justitiedepartementet i USA, den stat som brukar kallas världens största demokrati, har godkänt användandet av bestialisk tortyr, då borde det vara en jättestor förstasidesnyhet.

Men när DN, den ledande liberala tidningen, som på sin ledarsida regelbundet försvarar USA:s politik, presenterar nyheten inne i tidningen.

Vi får tänka och tycka fritt i demokratiska stater. Med sitt urval av nyheter och sitt sätt att presentera dem talar den fria pressen om för oss vad vi ska tycka.

 

Sluta Nia oss!

Kära unga vänner som tilltalar oss äldre med ”Ni”. Jag vill ber er att sluta förolämpa oss på detta sätt.

Ni känner nog inte till att på den gamla dåliga tiden (före 1968 ungefär), då man använde ”Ni”, hörde det till god ton att också använda titlarna: ”Önskar direktörn betala med kort eller kontant?” Att bara säga ”Ni” var oartigt.

Om ni inte vill säga ”du” så får ni allt vara snälla att använda våra titlar: överstinnan  pastorskan , kaptenskan, doktorinnan, grevinnan, fröken, frun osv.

Det innebär att ni måste ni anstränga er och ta reda på vad vi har för titlar, om ni vill undvika att säga ”du”

 

Vilka är hjältar?

Återigen har vi firat hjältar, dvs. människor som, när de gjort så gott de kunnat, kommit först i mål eller hoppat högst eller längst. I andra sammanhang förekommer att människor som gjort så gott de kunnat blir utnämnda till busar, därför att resultatet av deras ansträngningar, trots goda avsikter, blivit dåligt.

Men om man nu ska använda ordet hjältar för dem som vinner i idrott – vad ska man då använda för benämning på människor som visar hjältemod, sådana som trots omgivningens ogillande eller förakt gör viktiga och riktiga insatser? För att inte tala om dem som med risk för eget liv handlar etiskt riktigt? Sådana som medicinstudenten Hans Scholl och hans lillasyster Sophie som på 1940-talet vågade protestera mot Hitlers välde och som avrättades för att ha delat ut flygblad i sydtyska städer.

Det finns många liknande hjältar i vår egen tid. T.ex. Barbara Lee, kongressledamoten från Kalifornien, den enda i USA:s kongress som röstade mot fullmakterna som gav president Bush rätt att anfalla Irak. Eller de israeliska stridspiloter som vägrar utföra uppdrag över ockuperade palestinska områden, och de ungdomar som agerar levande sköldar mot israeliska angrepp på Västbankens befolkningen.

Människor som visat hjältemod bör kallas hjältar. Det hindrar inte att guldmedaljörerna vid OS kan beundras och hyllas. Men finns det inte adekvatare ord än hjältar för dem?

 

Kirunasvenskarna och Israel

Den senaste tiden har man debatterat de svenska kommunisternas behandling av de hemvändande s.k. Kirunasvenskarna. Man borde passa på att debattera den större frågan: Varför är det så svårt för många människor att inse att något som började bra, och som man trodde på, kunde bli så fel?  Många av dem, som trodde på det fina i kommunismen och som trodde att Sovjetstaten skulle förverkliga det rättvisa samhället, vägrade tro på uppgifterna om Stalins terror. Vilka motsvarigheter har vi i dagens värld?

En uppenbar aktuell parallell är Israelfrågan. Många beundrade och lovprisade landet som gav förföljda judar en egen stat, en demokratisk mönsterstat i en region med diktaturer, en stat som fick öknen att blomstra. Israel har nu utvecklats till en förtryckarstat som utövar en förfärande daglig terror mot palestinierna, vägrar följa FN-resolutioner och håller på med något som liknar ett folkmord. Men en mängd opinionsbildare i vårt land vägrar inse detta.

Hur kan det komma sig att bildade människor, ledarskribenter, utrikeskommentatorer, partiledare och andra inte kan eller vill inse att Israel förvandlats från en beundransvärd demokrati till en Skurkstat? Rör det sig om samma försvarsmekanismer, som de som fick svenska kommunister att vägra lyssna till de hemvändande Kirunasvenskarnas vittnesmål?

Eller rör det sig om ren okunnighet – handlar det om att våra media struntat i att förmedla hederlig kunskap om den fasansfulla verkligheten på de Israelockuperade områdena?

 

Nämn inte fred, vänskap, solidaritet och mänskliga rättigheter i Israels pass- och säkerhetskontroll

För ett halvår sedan deltog jag, tillsammans med min fru Agneta, i Human Rights March i Israel och Palestina. Tydligen gjorde Israels säkerhetstjänst någon notering om detta i sina register.

När vi nu i september återkommer som turister reagerar den kvinnliga passkontrollören på Ben Gurionflygplatsen för något, när hon matat in mina data i sin dator. Hon ställer en hel del extra frågor om ändamålet med resan och vilka vi ska träffa. Därefter hämtar hon en överordnad. Jag blir inkallad till en representant för Inrikesdepartementet för noggrannare förhör om resans ändamål. Blir småningom godkänd för insläpp i landet.

När vi en dryg vecka senare ska lämna landet tillfrågas vi förstås av flickorna i säkerhetskontrollen om vad vi gjort och var vi varit. Vi erkänner att vi inte bara varit i Jerusalem och Nasaret utan även besökt Västbanken. Jag får öppna väskan för enkel genomsökning och blir godkänd, vilket bekräftas med gula etiketter på allt mitt bagage. Agneta säger att hon i Jerusalem bl.a. besökt Dar el Tifel, ett skolhem för föräldralösa flickor, och har ett samarbetsprojekt på gång med denna institution. Kanske ska barn från flickhemmet kunna besöka Halmstad. Detta blir startskott för en våldsam aktivitet. Jag blir återkallad och alla våra väskor, ryggsäckar och midjeväskor ska gås igenom i detalj. När en kontrollant läst en stencil om bakgrunden till flickhemmet tillkallas en chef. Sammanlagt åtta säkerhetspersoner rotar samtidigt bland vår smutstvätt, litteratur och våra presenter. En burk aprikosmarmelad och flaska med oliver, som vi fått som gåva av en kvinna i ett flyktingläger, undersöks extra noga - vilket i och för sig är rimligt. Slutligen blir vi intagna till små bås för genomsökning av kroppen. När allt detta är gjort eskorteras vi av en säkerhetskvinna till incheckningen hos Lufthansa och därefter till säkerhetskontrollen vid ingången till utrikeshallen, Så vi inte ska hämta upp några bomber i flygplatshallen?

Om det inte hade varit så obehagligt hade man kunnat skratta åt det komiska i det hela. En sjuttioårig fredlig pensionerad överläkare  och en sextionioårig pensionerad arbetskonsulent och mormor blir betraktade som säkerhetsrisker för att de ägnar sig åt fred, vänskap, solidaritet och mänskliga rättigheter. Man bör tydligen undvika sådana ord i Israels pass- och säkerhetskontroll.

En äkta terrorist är naturligtvis inte så dum så han säger att han besökt Västbanken.

 

Apropå den stora katastrofen i Asien och kritiken mot UD: Den som är utan synd må kasta första stenen

Den som drabbas av svår olycka söker ofta syndabockar. Det är naturligt och inte något att bli förvånad över. Inte konstigt om en drabbad svensk turisk i Thailand kan säga sig vara upprörd över att ”UD inte ens ordnat hotellrum åt oss”. Eller att anhöriga rasar över att UD inte genast kan ta emot 90 samtal per sekund.

Vad som däremot är ynkligt är, att vanliga skribenter i Sverige, som sitter tryggt vid sina skrivbord, nu ägnar kraft åt att leta syndabockar hos Sveriges regering. Det finns naturligtvis ingen nation som har beredskap för att omedelbart på ett tillfredsställande sätt klara de ofantliga problem som uppstår vid en katastrof av denna dimension. Tids nog bör vi undersöka hur beredskapen kan förbättras.

Några som bör klandras är de som med öppna ögon medverkar till att stora naturkatastrofer ska uppstå i framtiden! De som främjar fortsatta onödiga utsläpp av växthusgaser. Alla de ledarskribenter, motororganisationer, oljebolag, bilfabrikanter och politiker som motarbetar kraftfulla åtgärder mot bilismens utsläpp. De privatpersoner som använder bilen eller flyget även för sådana resor som skulle kunna genomföras på ett miljövänligare sätt. De bilister som använder tunga bensinslukande bilar trots att de skulle klara sig med mindre. De svenskar som förbrukar mer än sitt rättvisa miljöutrymme ifråga om koldioxidutsläpp.

Den som är utan synd må kasta första stenen (Joh. 8:7)

 

 


Till tidigare debattinlägg


Home

 

Hosted by www.Geocities.ws

1